light of change®

Program Emočního leadershipu je postaven na celostním vedení člověka k dosahování výsledků, přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání zátěžových situací. Přispívá ke zralosti leadera, jeho schopnosti být přirozenou autoritou,mít důvěru,vliv a odpovědnost.

Jako nový směr učení je zaměřen na způsob, jak navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a efektivně ovlivňovat myšlení lidí kolem sebe. Emoce jako zdroj energie. Pokud se cítím skvěle, mám chuť ke správným činům. 

Rozsah 9 dní (4×2 denní výjezdové moduly a 1 docházkový)

Zažijte R-evoluci svého vnitřního života, která se projeví ve schopnosti být šťastný uvnitř – a proto dosahovat skvělých výsledků venku!

Proč zvolit tento program

Nejefektnější způsob, jak transformovat naučené nežádoucí návyky a postoje je vědomé celostní vedení. Zaměření zevnitř ven garantuje trvalou pozitivní změnu. Díky tomu jste schopni změnit návyky, které už desítky let brání uvolnit váš přirozený potenciál do vašich služeb. 

Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědom, kým jsem v každé situaci. Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít mnohem efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat to, co nás vede k pozitivním výsledkům.

„Jen to, co si uvědomujeme, můžeme řídit.“

Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích.

Rozvíjí čtyři kompetence leadera

 • Tvůrčí pozitivní myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek)
 • Focus drive (dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé)
 • Emoční inteligence (znát se, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace)
 • Důvěra a zodpovědnost (důvěřovat sobě a druhým, navyšovat svůj vliv a být přirozenou autoritou)

Získejte emoce do svých služeb! Emoce jsou zdrojem vaší energie a motivace. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku. 

Proces učení je zaměřen na způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a také efektivně ovlivňovat tvůrčí myšlení lidí kolem.

 

Přijďte si vyladit motor svého „ferrari“. Nestačí jen pečovat o jeho vnější vizáž. Je potřeba seřídit srdce vašeho ferrari – a tím je motor. Tím vaším motorem je vaše myšlení a emoce, které vytvářejí příznivé klima a energii pro tvoření.

Komu je program určen

 • Dlouhodobý tréninkový program je určen majitelům firem, top managerům, managerům, specialistům a všem dalším lidem, kteří chtějí rozvíjet své leaderovské schopnosti.
 • Vhodné také pro leadery týmů, kteří se pak svým novým lidským přístupem stávají leadery růstu a podpory rozvoje lidí v týmu. 
 • Emoční leadership je vhodný také pro změnu klimatu týmů a firem, pro nárůst vzájemné důvěry, odstranění bloků ve spolupráci a uvolnění individuálního potenciálu ve prospěch celku.

Moduly programu

 • Osobnostní styly leadershipu podle enneagramu (2 dny)
 • Leadership a management emocí a energie (2 dny)
 • Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti (2 dny)
 • Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)
 • Osobní vize leadera (1 den) 

Volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

Možná nevíte, že...

Tento dlouhodobý program vrací člověka – leadera k jeho přirozeným darům a talentům. Podle zkušeností účastníků v něm garantujeme pozitivní změnu kvality života.

Tento program již absolvovalo zhruba 40 skupin leaderů velkých společností a přes 250  manažerů individuálně – a přinesl jim konkrétní výsledky. Podívejte se na ohlasy účastníků.

Jak program probíhá

 • Společně vytvoříme prostředí, které vám umožní zorientovat se ve své osobnosti, vidět věci v rámci celku, objevovat nové poznatky neurovědy a biologie člověka. 
 • Následuje 9 dní workshopů a intenzivního tréninku. Během workshopů se informační i prožitkovou formou seznámíte se základními principy emoční inteligence.
 • Mezi moduly dostanete podporu k důslednému naplňování vámi nastavených akcí na vytváření nových pozitivních návyků.
 • Budete pracovat se sebereflexí a díky vnitřnímu uvědomění se budete učit z toho, jak se vám dařilo akce naplňovat. 
 • V druhém, třetím a čtvrtém modulu se setkáte se zajímavým hostem – manažerem z praxe, leaderem specialistou.
 • Program je založen na principech celostního leadershipu, používá unikátní nástroj poznání osobnosti enneagram a metodu koučování.

Po prvním modulu absolvujete 1,5 hodinové osobní interview.

Nabízíme volitelnou možnost individuálního koučování, které vám pomůže podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových poznatků a uvědomění do praxe. Koučovací lekce jsou v rozsahu 4×2 hodiny.

Jsem člověk, který pořád hledá odpovědi a i tehdy jsem přemítal, co jsem a proč takový jsem.

Přepadaly mě „obludy“. Místní krupobití mé nadřazenosti v podobě hněvu, vyděračství a autoritářství, střídané přeháňkami pasivity, deprese, odevzdanosti a odkládání. Manažerské zahledění se, egoismus, možná vyhoření. Vytrácela se mi radost. Dostával jsem se do opakovaných situací. Nemohl jsme se pohnout dál v profesním i osobním životě. Ztrácel jsem schopnost udělat další krok.

Na mé cestě se přitom objevil neznámý objekt - Emoční leadership. Byl tak zajímavý, že mě nachytal a já jej prozkoumal. Po rozhovoru s Emanuelem a Šárkou jsem ucítil novou energii a nové poznání. Vše bylo zaměřené do mě, do mé podstaty. Přihlásil jsem se. Následovala vichřice. Ta v mém pohledu na svět poctivě prohledala všechno, převracela a ověřila mé předpoklady, mé „pravdy“ a mé „lži“. Vše na čem jsem stál a stojím. Přivedla do mého života nové otevřené a hledající lidi. Konfrontovala mě se sebou samým. Nebýt odvážného a láskyplného lodivoda Emanuela a pokorné posádky, se kterou jsem se nalodil, neproplul bych.

Dnes s kratičkým odstupem vidím už uklidněnou hladinu a snad jsem pokornějším člověkem, který začíná u sebe a lépe zná svá omezení a své silné stránky. Zahodil jsem svá lpění na jediné správné cestě, přestal jsem pořád dokola zdůvodňovat, přestal jsem se obhajovat. Jsem jaký jsem. Nastala ve mně skutečná změna. Pokud ji chcete taky zažít, stejně jako já, musíte jít do hloubky. Možná najdete něco podobného jinde. Ale v podání Emanuela a pečlivě vybraných dalších lektorů bude tato změna trvalá.

Dalibor Damborský CCV, s.r.o. – jednatel společnosti
Zobrazit 6 dalších

Termíny programu
Emoční leadership I.

Program je možné postavit také zakázkově na míru

Související programy

Emoční leadership II.
R-evoluce pokračuje

Intenzivní sendvičový program osobnostního rozvoje pro pokročilé. Pokračování programu pro účastníky Emočního leadershipu.

ENNEA večery „SEN“

Věříte , že můžete za jeden večer získat hlubší vhled do svého osobního rozvoje, pochopit své blízké a kolegy v práci a tím zlepšit vaši nejen komunikaci a spolupráci?

Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.

Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.

Trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce

Osobnostní individuální interview

Interview je rychlý a účinný nástroj jak najít svoji cestu, prostory pro zlepšení a objevit přirozené osobnostní kvality.

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace

O maximálním výkonu. O pracovním orgasmu. Hledání stavu, který je směrovkou k maximálnímu využití potenciálu jedince. Tajemství úspěchu  a výkonu nejen v byznysu.

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II

Zralost osobnosti a život ve skutečných hodnotách lidství je klíčovým předpokladem úspěchu a štěstí. Získáte hlubší vhled a trénink bodu osobnostního obratu na cestě ke zralosti osobnosti a jejího projevu v pracovním i osobním životě.

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II

Zralost osobnosti a život ve skutečných hodnotách lidství je klíčovým předpokladem úspěchu a štěstí. Získáte hlubší vhled a trénink bodu osobnostního obratu na cestě ke zralosti osobnosti a jejího projevu v pracovním i osobním životě.

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
Praha: (+420) 737 506 785
Brno: (+420) 515 533 362
info@shine.cz
Přihlašte si newsletter