SHINE GROUP
light of change®

My a oni, aneb jak se tvoří tým

Napsal/a
v Projektové řízení, Inspirace
dne

Tato část seriálu o vlivu našeho podvědomí na naše chování, která přibližuje moji inspiraci pro řízení projektů a změn z knihy Vědomí podvědomí od Leonarda Mlodinowa, se bude zabývat efektem vzniku týmového ducha a obecně důvěrou a spoluprací v týmech. 

Kapitola My a oni, jejíž název jsem si půjčil i pro tento článek, byla jednou z nejinspirativnějších. Týká se toho, jak vzniká pocit sounáležitosti s týmem a jak tento pocit ovlivňuje ochotu spolupracovat a tedy i motivaci lidí pro práci v projektech. Dáte mi jistě za pravdu, že téma spolupráce a motivace je každodenní chleba všech, kdo vedou skupiny lidí, nebo týmy. Jak to tedy mezi lidmi funguje?

Lidskou přirozeností je, že každý musí vždy patřit k nějaké skupině – partě. To, že do nějaké skupiny patřím, není dáno tím, jestli mne tato skupina přijala mezi sebe, ale mým pocitem. Všimněte si, jedná o pocit! Každý z nás si ve své mysli vytváří mnoho těchto skupin, tzv. in-group. Co je pro řízení lidí důležité, je, že jakmile někdo získá pocit, že patří do nějaké in-group, ihned začne měnit své chování tak, že členy své in-group protěžuje a ostatní diskriminuje. A přitom je racionální mysl je přesvědčena, že k žádné diskriminaci nedochází.

Základní nastavení mysli je takové, že s ostatními (out-group) začínáme soupeřit a se členy své (in- group) spolupracovat. Výzkumy ukazují, že nepřátelství vznikají daleko snadněji mezi skupinami, než mezi jednotlivci. Ti z vás, kteří pracují ve velkých společnostech, si asi při čtení těchto řádků vybaví různé druhy a formy soupeření mezi vlastním a jinými odděleními. V některých organizacích je toto soupeření opravdu vyhrocené. A přitom s konkrétními lidmi si klidně zajdete na oběd.

 

Takže jaké je poučení pro život manažera projektu?

1)      Na začátku projektu zařaďte do programu kick-off meetingu část, jejíž účelem je formování týmu. To jsou aktivity, při kterých si lidé lépe uvědomí, že mají společný úkol a jsou na jedné lodi. A teď nemám na mysli teambuildingové aktivity, kdy se lidé objímají, chrání před pádem, svazují a rozvazují apod. Stačí i skupinové práce u flipchartu, kdy mají odpovídat na otázky týkající se projektu, jejich postoji k němu a ostatním členům projektového týmu. Jsou to práce, které podporují společné vnímání obsahu a rozsahu projektu, jejich osobní role v něm. Práce, při které si společně zformulují vizi projektu. Práce na společných pravidlech chování. Všechny tyto aktivity podpoří vznik pocitu, že jsme jedna in-group.

2)      Víte-li, že v projektu máte nominované lidi z různých útvarů, mezi kterými existuje napětí, pak překonání výše zmíněného stereotypu, který vede k nepřátelství mezi skupinami, je skryto ve spolupráci. Přiřazujte lidi k úkolům v projektech tak, aby vznikli smíšené týmy. Pokud nemůžete vytvořit takto kombinované týmy, pokuste se aspoň přizpůsobit úkoly v projektu tak, aby při jejich řešení byli lidé nuceni spolupracovat.

Výzkumy ukazují, že i když existuje mezi skupinami otevřené nepřátelství, jakmile se objeví situace, pro jejíž řešení je nutná spolupráce obou skupin, společné cíle, začnou lidé spolupracovat a výrazně se sníží sklony ke konfliktům mezi skupinami.

Příště se k tématu my a oni vrátíme a podíváme se na to, jak normy chování skupiny ovlivňují náš výkon a jak vlastně takové normy chování vznikají.

Michael Motal

 

Přečtěte si další články, inspirované knihou Vědomí podvědomí od Leonarda Mlodinowa:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!“

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbáůně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

Proč zvolit SHINE?

  • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
  • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
  • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
  • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
  • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
  • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
Shine Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shineleadership.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.