SHINE GROUP
light of change®

Rozhovor se Zdenko Staníčkem, prvním Certifikovaným projektovým ředitelem (IPMA Level A) v ČR

Jak jsme již krátce informovali, na konci dubna úspěšně dokončil certifikační proces první Certifikovaný projektový ředitel (IPMA Level A) v ČR – RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. O události, která otvírá brány „áčkové“ certifikace celé české projektové komunitě, s ním přinášíme rozhovor – nejen o vlastním procesu certifikace.

Zdenko StaníčekJak jsme již krátce informovali, na konci dubna úspěšně dokončil certifikační proces první Certifikovaný projektový ředitel (IPMA Level A) v ČR – RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
O události, která otvírá brány „áčkové“ certifikace celé české projektové komunitě, s ním přinášíme rozhovor – nejen o vlastním procesu certifikace.

Zdenko, jaký je to pocit být prvním člověkem v ČR s nejvyšší možnou mezinárodní certifikací v oblasti projektového řízení?
Musím přiznat, že určitý pocit zadostiučinění to je. Po více než 30 leté práci neustále směřované k nalézání a praktickému používání těch nejlepších principů, postupů a struktur pro realizaci změn a inovací je to takový pěkný dárek – být první. Příjemné, leč zavazující. Projektové řízení u nás stále ještě nemá tu pozici, kterou má mít. Například ve srovnání s okolními zeměmi a světem vůbec. A s tím je třeba něco udělat.

Je to určitě nejen výrazný osobní úspěch, ale především skvělá zpráva pro celou českou komunitu projektových manažerů. Co se pro ni mění dokončením přípravy certifikačního procesu IPMA Level A v ČR?
Pro české projektové manažery to znamená především možnost získat nejvyšší možnou certifikaci dle standardu IPMA přímo v ČR v českém nebo anglickém jazyce. Certifikační orgán SPŘ pod vedením Jardy Pitaše popsal v rámci přípravné fáze proces certifikace IPMA Level A v našich podmínkách a tento proces byl následně oponován a odsouhlasen zahraničním týmem pod vedením prof. Bushuyeva z Ukrajiny. Závěr certifikačního procesu spočíval v pilotní certifikaci prvního žadatele, čímž byla prověřena funkčnost celého procesu v praxi. Díky Jardovi za jeho buldočí úsilí. Nyní již může SPŘ nastartovat standardní certifikace dalších žadatelů.

Má tato skutečnost širší dosah? Získá tak SPŘ, potažmo Česká republika, v mezinárodním měřítku větší renomé?
Může mít a může získat, pokud se nám právě podaří zvednout vážnost projektového řízení. Neštěstí naší země je okázalý diletantismus, přesvědčení mnoha jednotlivců, že „já vím nejlíp, jak věci dělat, nepotřebuji dobré praktiky jiných“. Podaří-li se nám tyto pitomce aspoň trochu potlačit, získáme ve světě větší renomé. A SPŘ by dle mého měla tímto směrem jít.

Pojďme se podívat podrobněji na podmínky, za kterých mohou žadatelé uvažovat o certifikaci IPMA Level A.
Klíčové podmínky jsou v zásadě dvě. První podmínkou je aktuální certifikace žadatele na úrovni IPMA Level B, pokud má žadatel nižší úroveň certifikace a nebo certifikaci nemá, musí absolvovat písemnou zkoušku pro úroveň IPMA Level B. Tím prokáže schopnost porozumět komplexním projektům či programům. Druhou podmínkou je potom praxe v rozsahu minimálně 5 let na úrovni řízení programů a portfolií s vazbou na strategii organizace. Právě vazba na strategický rozměr je zde velmi důležitá. Ze zmíněných pěti let by měl žadatel strávit alespoň tři roky na pozici manažera soustavy projektů a dva roky jako člen týmu řídícího takovou soustavu.

Předkládají se, podobně jako u nižších úrovní certifikace, také nějaké dokumenty?
Samozřejmě, ty jsou nedílnou součástí procesu certifikace a předkládají se v zásadě ve dvou krocích. V prvním kroku sepíše žadatel tzv. Teze, v nichž popíše program nebo portfolio, jeho strategický význam, postup a způsob jeho řízení, svou roli a získané zkušenosti. Z předložených tezí vybere zkoušející aspekty, které nechá žadatele rozpracovat do tzv. Ředitelské zprávy. Posledním krokem certifikačního procesu je přibližně 2 hodinový pohovor žadatele se zkoušejícími, při němž jsou zhodnoceny schopnosti žadatele řídit portfolio či program s vazbou na strategii firmy, ve které se program či portfolio realizovalo.

Zkoušející… Kdo vlastně zkoušel Tebe a kdo obecně bude moci zkoušet žadatele o IPMA Level A, až se certifikační proces rozběhne v ČR naplno?
První kolo certifikace vedl prof. Bushuyev coby zahraniční autorita dohlížející na nastavení certifikačního procesu v ČR a Ing. Igor Novák, First assessor pro certifikaci projektových manažerů podle IPMA pro ČR. A musím říct, že jsem rád. Profesor Bushuyev je světová kapacita v projektovém managementu a Igor je po zásluze First assessorem v ČR. Netěšilo by mne získat tuto kvalifikaci zadarmo. Obecně budou moci zkoušet žadatele o IPMA Level A jeden z First assessorů a držitelé certifikace Level A, kteří jsou assessory. Případně pak zkušení držitelé certifikace Level B, kteří projdou procesem výběru zkoušejících. Poněvadž jsem assessorem, může se to hladce rozjet.

Kdy Certifikační orgán SPŘ spustí certifikace „áčkařů“ naplno?
Děláme vše pro to, aby se další certifikace rozjely v červnu tohoto roku. O několika žadatelích, kteří se na certifikaci nejvyššího stupně připravují, víme už nyní.

O certifikačním procesu toho víme již poměrně dost, vraťme se nyní k Tvé dlouholeté kariéře projektového manažera, nyní vlastně již titulovaného projektového ředitele… Jaké projekty či programy jsi řídil v poslední době, o čem jsi psal svou Ředitelskou zprávu?
Asi v polovině 90. let jsem se začal zabývat řízením soustav projektů – tedy tím, co se dnes nazývá program či portfolio management. V letech 2004 až 2006 jsem vytvořil a spoluřídil jednu projektově řízenou organizaci a zavedl v ní projektové a programové řízení. Jednalo se o velmi inovativní program, který prověřil možnost a užitečnost vytváření universálních informačních a znalostních systémů pro podporu rozhodování např. v oblasti klinického výzkumu a praxe. V roce 2007 jsem spoluzaložil a doposud z pozice představenstva spoluřídím spin-off Masarykovy university, Mycroft Mind, zaměřený na vývoj a uplatnění technologické platformy pro tzv. Complex Event Processing v rámci paradigmatu systémů služeb, které zároveň rozvíjím v akademické oblasti na Fakultě informatiky. Program Mycroft je typickým programem, tj. soustavou projektů se společným cílem, a na něm jsem se právě certifikoval na stupeň A.

Správný ředitel nehledí pouze na vlastní kariéru, ale stará se i o své nástupce a profesní kultivaci svého okolí. Jak jsi na tom z tohoto úhlu pohledu?
No, to je nahrávka na smeč! Mým životním heslem je: Solve the problem not your position in the problem, otherwise fuck off! Založil jsem nový obor na Fakultě informatiky – Service Science, Management, and Engineering a snažím se vychovávat typy použitelné v managementu projektů, programů a portfolií. Ve spin-offu Masarykovy university, firmě Mycroft Mind, koučuji své mladší kolegy k tomu, co Michael Porter nazval Creating Shared Value, a to znamená program a portfolio management se vším všudy. V Shine Consulting, jehož otcem jsem také kdysi byl, působím jako lektor a konzultant a ve Společnosti pro projektové řízení kromě jiného pracuji v Certifikační radě. Radost mi dělá, že v Mycroft Mind již mám komu vedení předat a dění ovlivňovat pouze jako kouč, a samozřejmě, že to samé se mi již dříve podařilo se Shinem.

Je vidět, že Tvé aktivity jsou skutečně rozsáhlé a dalo by se říci, že jako „veliteli speciální jednotky“ (pozn. red.: Zdenko Staníček se netají dlouholetou osobní i profesní inspirací Richardem Marcinkem, zakladatelem legendárních speciálních jednotek SEALs 6…) Ti asi mnoho volného času nezbývá. Stihl jsi už zisk titulu „Certified Projects Director“ pořádně oslavit?
No, jenom tak po částech. Trochu si to občas užívám, ale pořádná oslava, to ne. Pořádnou oslavu si stále nechávám na jednu příležitost: na moment, kdy rozpoznatelně získá projektové řízení tu vážnost, kterou si zaslouží. A věřím, že se toho ještě dočkám.

Proč zvolit SHINE?

  • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
  • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
  • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
  • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
  • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
  • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Přihlaste si newsletter