SHINE GROUP
light of change®

Víte, že...?

Napsal/a
v SHINE
dne

Jsme průvodci na cestě změn

Věříme, že projekty, změny a inovace lze dělat s radostí. Poskytujeme jednoduchá a praktická řešení, která dávají smysl a přispívají k duševní pohodě.

Nejprve 5 základních faktů:

SHINE byl 1. firmou v ČR (a zatím jedinou), která byla zařazena do programu PMI® Registered Education Provider (R.E.P.) u PMI® a získala tak oprávnění vydávat Professional Development Units
SHINE měl jako 1. v ČR akreditaci IPMA ČR pro tréninkový program v projektovém řízení
SHINE získal jako 1. v ČR (a zatím jediný) akreditaci tréninkového programu v projektovém řízení pro všechny stupně certifikace IPMA® a tento status navíc SHINE opakovaně obhajuje
SHINE nabízí jako jediný subjekt na trhu akreditovanou přípravu ke všem klíčovým mezinárodním certifikacím (IPMA®, PMI®, PRINCE2®)
...SHINE má nejrozsáhlejší nabídku mezinárodně akreditovaných interaktivních tréninkových programů v ČR. Certifikační a kvalifikační program Řízení projektů v praxi má aktuálně certifikováno celkem 373,5 hodin v rámci SHINE GROUP (SHINE Consulting a Shine Leadership)

SHINE Group je poradenská a vzdělávací společnost, zaměřená ve dvou partnerských firmách na:

 • rozvoj projektové kultury (projektové řízení) a kultury změn
 • manažerský a osobnostní rozvoj

Shine. Light of change®, OD ROKU 1996

1. První a jedineční na trhu

Leader v jedinečném spojení rozvoje projektové kultury a osobnostního manažerského rozvoje

Jako vůbec první jsme přišli s koncepcí rozvoje projektové kultury v propojení s osobnostním manažerským rozvojem. Využíváme koncepci souběžného ovlivňování třech klíčových aspektů, vyjádřených popisy hran trojúhelníka:

 • LIDÉ: posilujeme způsobilosti a v rámci osobnostního rozvoje tvarujeme žádoucí myšlení, postoje, emoce a projevy chování lidí
 • PROSTŘEDÍ: pomáháme zlepšovat pravidla, procesy a metody práce a pozitivně tak ovlivňujeme prostředí v organizaci
 • ZÁMĚR: ukazujeme, jak v organizaci správně postavit záměr pro změny (vize a cíle)

PM_trojuhelnik

Více: Jsou technologie opravdu jedinou spásou a cestou k úspěchu?

2. Jasně a smysluplně – již od roku 1996

Využíváme nejnovějších poznatků z oblasti řízení změn, projektového řízení a osobnostního rozvoje. Vybíráme to podstatné a kombinujeme s vlastním know-how a zkušenostmi.

Upřednostňujeme partnerskou spolupráci, kdy je klient schopen dosahovat svých výsledků samostatně i bez naší další podpory. Optimalizujeme „cílový systém", ne pouze izolované části.  Spolupracujeme jak formou  rozvojových projektů „na míru“, tak i formou špičkových, mezinárodně akreditovaných otevřených vzdělávacích programů. Ročně jich realizujeme přes 80 otevřených programů v našem vlastním školicím centru v Praze 6 - Dejvicích.

Více: O nás

3. R-evoluční  pojetí a hodnoty

Díky našemu přístupu, postojům, hodnotám a využití synergického spojení výjimečných metod se dostavují výsledky.

R-evoluční  pojetí vychází z poznání přirozeného vývoje přírody a člověka. Příroda se evolučně vyvíjí jako celek v souladu s evoluční proměnou prostředí. Stejnou potřebu vývoje má i člověk. K rozvoji člověka přistupujeme celostně,  rozvíjíme jeho odborné znalosti, dovednosti a osobnost současně.  Využíváme synergického spojení jedinečných metod, forem a postupů.

R-evoluční pojetí způsobuje změny nejen  celostní,  ale také evoluční, postupné. Z poznání přírodní evoluce vychází i naše zásady, postoje a hodnoty.

Naše hodnoty jsou:

 • smysluplnost (Umíme od principů jít do praxe, umíme propojit klíčové firemní myšlenky s konkrétní akcí, uřídíme změnu do konce, "baví nás to" - vidíme v naší práci smysl.)
 • jednoduchost (Vizualizace, názornost, jen dobře srozumitelné věci.)
 • praktičnost (Nic zbytečného. Jenom praktické a použitelné minimum.)

O R-evolučním pojetí a hodnotách SHINE podrobněji

4. Jistota výsledku v partnerské spolupráci

Ověřené postupy a partnerství, které přinesou návratnost vložených investic i úsilí.

Výsledek garantujeme díky našemu přístupu, postojům a hodnotám v rámci partnerské spolupráce. Podporou jsou hluboké znalosti mezinárodní dobré praxe, schopnosti vybrat to podstatné a v kombinaci s vlastním know-how a zkušenostmi způsobit změnu. Do praxe prosazená řešení jsou stabilní a mohou být funkční i bez dalšího aktivního řízení z naší strany. Jako jediní na trhu posyktujeme unikátní řešení na popriu skutečné spolupráce na projektech, změnách a inovacích MOTIV-ACE (Motivační eso).

Více: Klíčové hodnoty, zásady, přístupy a metody v divizi projektového řízení

5. Nejvyšší kvalita potvrzená akreditací

Jako první a stále jediní jsme v ČR získali mezinárodní akreditaci pro certifikaci i recertifikaci podle standardů IPMA® i PMI®.

Víte, že...?
SHINE měl jako 1. v ČR akreditaci IPMA ČR pro tréninkový program v projektovém řízení?
SHINE získal jako 1. v ČR (a zatím jediný) akreditaci tréninkového programu v projektovém řízení pro všechny stupně certifikace IPMA® a tento status navíc SHINE opakovaně obhájil?
SHINE byl 1. firmou v ČR (a zatím jedinou), která byla zařazena do programu PMI® Registered Education Provider (R.E.P.) u PMI® a získala tak oprávnění vydávat Professional Development Units?
SHINE nabízí jako jediný subjekt na trhu akreditovanou přípravu ke všem klíčovým mezinárodním certifikacím (IPMA®, PMI®, PRINCE2®). Pro certifikaci IPMA®, PMI® je SHINE přímo držitelem akreditace. Příprava k certifikaci PRINCE2® je pak poskytována v rámci partnerské spolupráce.

Neustále se staráme o kompatibilitu našich tréninků s mezinárodními standardy. Garantujeme tak, že trénujeme skutečně ty postupy, které jsou součástí „best practices“ mezinárodní úrovně.

Naši účastníci dosahují u certifikace IPMA® nadprůměrné úspěšnosti. Udržujeme si pozici lídra v oblasti přípravy na mezinárodní certifikaci dle IPMA® v ČR, zejména pro zkušené projektové manažery.

SHINE má důvěru zkušených

Ze statistik rovněž vyplývá, že si SHINE vybírají především uchazeči o vyšší stupně certifikace. Ve sledovaném období tří let jsme připravovali 38% všech kandidátů certifikace IPMA Level C® i IPMA Level B®. Jsme tak výrazným tržním lídrem zejména pro zkušenější projektové manažery.

Excelentni efektivita SHINE v dílčích částech zkoušky
Při podrobném pohledu na úspěšnost u certifikace se můžeme pochlubit jedněmi z nejefektivnějších výsledků při přípravě uchazečů v následujících dílčích částech zkoušky:

 • 91% úspěšnost u EVM (průměr 71 %, nejhorší 28 %)
 • 87% úspěšnost u CPM (průměr 79 %, nejhorší 59 %)
 • 87% úspěšnost u Analýzy rizik (průměr 80 %, nejhorší 44 %)

(Zdroj: Data poskytnutá akreditovaným společnostem na posledním akreditačním WS.)

Více: Certifikace v oboru projektového řízení - možnosti v ČR díl II

6. Špičkově kvalifikovaný a zkušený tým

Naši senior konzultanti a lektoři s nejvyšší kvalifikací v CŘ,  a s manažerskou zkušeností spolupracují v týmu po celou dobu existence firmy.

V týmu máme nejvyšší mezinárodní certifikací ověřenou akvalifikaci konzultantů a lektorů v ČR: 3x IPMA Level B®, 1x PMI® stupně PMP, 1x PRINCE2® Professional, 4x PRINCE2® Practitioner, 1x PRINCE2® Foundation, 2x IPMA® Program and Portfolio Management Consultant, (první dva, kteří tuto certifikaci v ČR získali), 2x PM Consultancy First Assessor pro ČR, první dva IPMA Delta® assessoři v ČR, celkem 2 zkoušející certifikace IPMA® a několik Ph.D. a MBA. Máme významný podíl na vytváření standardů testování projektových manažerů v ČR, jakož i hodnocení úrovně rozvinutosti projektové kultury v organizacích.  RNDr. Zdenko Staníček byl prvním Certifikovaným ředitelem projektů (IPMA Level A®) v ČR a současně zastával i pozici Místopředsedy a Předsedy Certifikační rady, odpovědné za kvalitu certifikačního procesu v ČR.  V týmu máme 7 spolupracujících mezinárodně certifikovaných konzultantů a koučů pro testování a hodnocení 360°ZV společnosti Profiles International.  Emanuel Byrtus  je spoluzakladatelem systému Enneagram v ČR.  Koučové v týmu jsou proškoleni a pracují s metodikou Results Coaching Systems.

Více:

Náš tým

Další podrobnosti o týmu SHINE - divize projektového řízení

Klíčové hodnoty, přístupy a metody v oblasti projektového řízení

 

7. Důvěryhodné reference

Máme množství dlouhodobých referencí z různých oborů a všech manažerských úrovní.

Naše specifické reference jsou z konkrétních oborů businessu (finančnictví, IT, výroba, utility a obchod), získali jsme  stovky referenčních kladných ohlasů na naše rozvojové  a  poradenské  programy. Každé referencí po celou dobu existence se účastnili nejméně 2 lidé z našeho týmu.

Více: Reference SHINE

8. SHINE Project Management Academy® a Advanced Academy

Jako první jsme přišli s unikátní koncepcí rozvoje s prokazatelným přínosem do praxe.

Rozvojová koncepce SHINE akademií využívá dávkového učení a reálných manažerských situací z praxe. Unikátní  propojení reálných zkušeností a řešení z praxe a  dovedností, spolu se  změnou v postojích  a projevech chování. SHINE Project  Management je registrovanou ochrannou známkou s řadou mezinárodních referencí, dokládajících kvalitu a dosažené výsledky. Od samého počátku existence SHINE využíváme interaktivních metod a simulací. Se společností Innovative Learning Solutions Inc. (USA) rozvíjíme koncept špičkových business simulací Marketplace (na trhu v ČR v řadě neustále inovovaných verzí již od roku 1996) . V rámci tréninků a akademií využíváme dalších vlastních her a interaktivních případových studií. Toto je podpořeno Ph.D., které v oboru interaktivního a virtuálního vzdělávání získal Josef Hajkr již v roce 2002 (Disertace: „ Model individuálního inkubátoru ve virtuálním světě“, VUT Brno, 2002).

Více:

Project Management Academy® & Advanced Academy
Manažerské simulace a hry
Manažerská business simulace Marketplace

Marketplace- popis tréninkového programu
Expedice - popis tréninkového programu

9. Mezinárodní know-how a zkušenosti

Většinu rozvojových  a poradenských programů obou divizích realizujeme v českém i anglickém jazyce, u nás i v zahraničí.

O našich zahraničních aktivitách dlouhodobě publikujeme v rámci našeho blogu a newsletteru . Ročně realizujeme cca 100 zakázkových firemních programů pro cca 50 firem a několik tisíc účastníků, kteří pocházejí z řad managementu i výkonných pracovníků. Podílíme se na vytváření národních verzí standardů a na tvorbě významných dokumentů pro Společnost pro projektové řízení. Vystupujeme na světových kongresech.Publikujeme dlouhodobě v blogu a newsletteru, který se zabývá oblastí projektového řízení (viz blog a jeho archiv).

Více: Partneři

10. Implementace do praxe s využitím individuálního přístupu

Díky dlouholetým zkušenostem a nejširší akreditované nabídce na trhu dokážeme naše ověřená řešení přizpůsobit specifickým požadavkům klientů.

Pomáháme prosadit teorii ověřenou naší vlastní praxí. Poskytujeme poradenství v oblasti  projektového řízení i v oblasti HR. Na trhu disponujeme  trvale nejširší mezinárodně akreditovanou nabídku v obou divizích. Díky naší konzultantské práci, manažerské zkušenosti, znalosti prostředí mnoha organizací a  neustálému vlastnímu rozvoji máme možnost inovativně a kreativně  zdokonalovat své rozvojové programy a tím přinášet klientovi užitek a sobě radost z naší práce.

SHINE má nejrozsáhlejší nabídku mezinárodně akreditovaných interaktivních tréninkových programů v ČR Certifikační a kvalifikační program Řízení projektů v praxi má aktuálně certifikováno celkem 373,5 hodin v obou divizích. Naše portfolio více než 90 tematických programů, které posilují a rozvíjí oblast projektové kultury a osobnostního a manažerského rozvoje, je inovováno  každoročně  mnoha aktuálními tématy  aktuálních témat.

Naše nabídka je o vybraných produktech, které respektují potřeby trhu a je inovována s ohledem na nejnovější trendy a směry. Většina našich otevřených programů je mezinárodně akreditována pro certifikaci i recertifikaci IPMA® i PMI®. Osvědčení o absolvování našich tréninků tak může být využito k prokázání povinných tréninkových hodin pro certifikaci a recertifikaci IPMA® i PMI®.

Některá témata realizujeme i v anglickém jazyce.

Pro volbu programů a témat Vašeho osobního rozvoje je pro Vás připraven termínovnik otevřených programů.

Jako jediná společnost na trhu v ČR nabízíme plnohodnotnou možnost otestovat úroveň znalostí vůči mezinárodnímu standardu IPMA® pomocí unikátní www aplikace Zkouška IPMA nanečisto.

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
Shine Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shineleadership.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.