SHINE GROUP
light of change®

360° zpětná vazba je metoda vícenásobné zpětné vazby získané pro osobní rozvoj a hodnocení. Poskytuje příležitost manažerům získat hodnocení svého pracovního výkonu od lidí kolem sebe – spolupracovníků, nadřízeného, kolegů, podřízených či externích zákazníků. Této zpětné vazby mohou manažeři využít k porovnávání názorů ostatních se svým vlastním vnímáním, pozitivně identifikovat své silné stránky a přesně označit oblasti své pracovní výkonnosti, které by mohli zlepšit.

Na základě individuálních výstupů 360° zpětné vazby lze také zpracovat organizační analýzu Organizational Management Analysis (OMA), která odpovídá na otázku, kde jsme nyní. Proces OMA se dívá na firemní kulturu a poskytuje odpovědi na otázky, jak je, či není manažerská skupina ve shodě s firemními cíli a plány.

Co je to metoda 360° zpětné vazby?

Je to metoda hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců, zejména je zaměřená na popis pracovního chování. Pracuje s údaji od více hodnotitelů. Doplňuje hodnocení výkonu, který se realizuje jedním hodnotitelem (nadřízeným, hodnocení face-to-face) a snižuje tím vliv subjektivismu, který hodnocení face-to-face doprovází. Je proto velmi objektivní a posiluje důvěru ve spravedlivější hodnocení. Umožňuje účinnější osobní rozvoj zaměstnance ve vazbě na potřeby firmy.

360° zpětná vazba umožňuje:

 • Posouzení žádoucí pracovní výkonnosti zaměstnanců, zejména pomocí vyhodnocení jejich pracovního chování.
 • Objektivnější posouzení potenciálu manažerů
 • Zlepšení řídicí práce managementu
 • Posílení vztahů mezi zaměstnanci a možnost zlepšení týmové spolupráce
 • Zvýšení kvality služeb pro klienty
 • Stanovení plánu kariéry a plán rozvoje jednotlivých manažerů

Principy práce s metodou

 • Hodnotí se v 8 skupinách dovedností a 18 všeobecných kompetencích pomocí nástroje Profiles CheckPointTM 360° Competency Feedback System
 • Vícestupňové škály umožňují diferencovat vyjádření hodnotitele.
 • Zpracování je provedeno nezávislým zdrojem.
 • Veškeré informace jsou důvěrné a je zachována anonymita jednotlivých hodnotitelů.
 • Interpretace získaných výsledků je vhodná pomocí externího kouče.
 • Hodnocený si vytváří akční plán osobního rozvoje.

"Hodnocení výkonnosti zaměstnanců (v našem případě manažerů i týmu) formou 360° ZV je dle mého názoru smysluplnou formou získávání informací, která napomáhá dalšímu rozvoji organizace. Na druhou stranu je nutno podtrhnout, že se nejedná o „samospasitelnou aktivitu“, která za vás vyřeší všechny problémy a otázky v rámci vedení lidí a řízení organizace. Je opravdu nezbytné s 360° ZV dále pracovat – a to minimálně ze strany hodnoceného, jeho nadřízeného, v optimálním případě ze strany kouče.

Hodnocení ve většině případů objektivně poukázalo na pozitiva, ale i negativa stylu řízení daného manažera, v případě opakované vazby s rozumným časovým odstupem (rok) hodnocení ukázalo i případný posun ve vývoji chování i přístupu jednotlivců. V kombinaci s pravidelným „řízením pracovní výkonnosti“ (performance management) a dalšími metodami považuji tento nástroj za užitečný a vhodný."
Jaroslav Lhoťan, Human Resources and Safety Director
IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., a member of Teva Group

Přečtěte si také: Aktuální výzva – hodnocení výkonu manažerů pomocí 360° zpětné vazby

nezávazná poptávka

Ke stažení

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.