SHINE GROUP
light of change®

Jak ovlivňovat vztahy mezi lidmi, regulovat konflikty a podporovat spolupráci?

Rozsah 1 den

Pár vhodně zvolených manažerských nástrojů dokáže způsobit drtivou většinu pozitivních výsledků.

Můžete ušetřit mnoho času, energie a peněz sobě i jiným.

Na jednodenním workshopu poznáte, na co se přesně zaměřit, co váš tým potřebuje a co má blahodárný vliv na výkony i vztahy všech lidí ve firmě.

Proč zvolit tento workshop

 • Dozvíte se, jak to zařídit, aby pro vás lidé chtěli, mohli a uměli pracovat
 • Poznáte cestu ke stabilním mezilidským vztahům ve firmě
 • Ukážeme cestu, jak  přivést organizaci od zvládání potíží k budování vitality

Komu je určen

Všem manažerům, kteří chtějí poznat největší manažerské chyby a omyly – a především se naučit prakticky je řešit nebo jim rovnou předcházet.

Témata

 • Cesta ke zralosti manažera
 • Jak pracovat s konflikty, soutěžením, spoluprací, pasivitou, obětavostí a destrukcí
 • Vitalita jako posloupnost úvah o užitcích, efektivitě, stabilitě a dynamice
 • Dynamika: předvídání, ovlivňování okolí, aktivita lidí, řízení změn
 • Užitečnost: subjekty, potřeby, konkurenční výhody, produkty
 • Efektivita: procesy, projekty, lidské zdroje, struktury
 • Stabilita: cíle, cesty, monitoring výsledků, zpětná vazba, orientace a motivace lidí
 • Strategie v životě, práci a podnikání – a jak ji uvést do života

Možná nevíte, že...

… v konzultační praxi lektora kurzu Jiřího Plamínka se ve většině řešených kauz opakuje několik stále stejných manažerských chyb – a většinou na ně platí několik nejúčinnějších nástrojů řešení. 

Metody

Diskuze, řešení modelových situací, příklady a případové studie.

Lektorský tým

nezávazná poptávka

Související programy

Tajemství úspěchu - Cesta od managementu k leadershipu

Co je to úspěch? Jak myslí úspěšní lidé? Čím se liší úspěšný manažer od úspěšného lídra? A jak se z toho můžete poučit?

Emoční leadership I.

Dlouhodobý program osobnostního rozvoje. Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích – a to vědomějším vedením svého myšlení a svých emocí.

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem

Vytěžení toho nejlepšího ze své osobnosti i z osobností ostatních lidí. Využití skutečné a přirozené síly osobnosti leadera u sebe i členů týmu.

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.

Trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce

Manažerské dovednosti pro nové manažery

Trénink poskytuje zásadní informace a návody pro zvládnutí role manažera.

Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.

Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace

O maximálním výkonu. O pracovním orgasmu. Hledání stavu, který je směrovkou k maximálnímu využití potenciálu jedince. Tajemství úspěchu  a výkonu nejen v byznysu.

Remote collaboration management

Trénink klíčových dovedností nezbytných pro manažery a všechny, kteří vedou virtuální týmy, a pro lidi, kteří jsou závislí na výkonu kolegů a externích dodavatelů.

Řešení konfliktů vyjednáváním a mediací
Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I.

Vyladění vlastního vyjednávacího stylu, příprava na obtížné jednání a přesvědčivá argumentace.

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Přihlaste si newsletter