SHINE GROUP
light of change®

Myslíte si, že musíte více pracovat, abyste měli lepší výsledky, tedy byli úspěšnější a pak budete šťastní? Možná je čas být nejdříve šťastný – a pak se lepší výsledky i úspěch dostaví….

Klíčové programy

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem
Vytěžení toho nejlepšího ze své osobnosti i z osobností ostatních lidí. Využití skutečné a přirozené síly osobnosti leadera u sebe i členů týmu.
2 dny
Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II
Zralost osobnosti a život ve skutečných hodnotách lidství je klíčovým předpokladem úspěchu a štěstí. Získáte hlubší vhled a trénink bodu osobnostního obratu na cestě ke zralosti osobnosti a jejího projevu v pracovním i osobním životě.
Emoční leadership I.
Dlouhodobý program osobnostního rozvoje. Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích – a to vědomějším vedením svého myšlení a svých emocí.
9 dní (4×2 denní výjezdové moduly a 1 docházkový)
Emoční leadership II.
R-evoluce pokračuje
Intenzivní sendvičový program osobnostního rozvoje pro pokročilé. Pokračování programu pro účastníky Emočního leadershipu.
5 dní + koučink
Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven
Poznejte skryté síly emocí a myšlení – jen tak začnete úspěšně řídit smysluplné změny v práci i v životě.  
1 den
Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace
O maximálním výkonu. O pracovním orgasmu. Hledání stavu, který je směrovkou k maximálnímu využití potenciálu jedince. Tajemství úspěchu  a výkonu nejen v byznysu.
2 dny
Cesta k vítězství: Úspěch versus
etika a morálka
Inspirativní workshop pro všechny, kteří chtějí pochopit kořeny neetického jednání – ať už v byznysu, ve vrcholovém sportu či v životě.
Cesta k vítězství: Strach jako energie
Přeměňte svou paralyzující emoci strachu v pozitivní zdroj energie – v byznysu, ve sportu, při veřejných vystoupeních či v soukromém životě.  
Tajemství úspěchu - Cesta od managementu k leadershipu
Co je to úspěch? Jak myslí úspěšní lidé? Čím se liší úspěšný manažer od úspěšného lídra? A jak se z toho můžete poučit?
1 den
Management pro pokročilé aneb Cesta k vitalitě
Jak ovlivňovat vztahy mezi lidmi, regulovat konflikty a podporovat spolupráci?
1 den
Manažerské dovednosti pro nové manažery
Trénink poskytuje zásadní informace a návody pro zvládnutí role manažera.
2 dny (15 PDU)

Speciální programy

Working Remotely - Management virtuální spolupráce
Tréninkové programy zaměřené na efektivní vedení virtuálních týmů, elektronickou komunikaci na dálku a spolupráci mezinárodních skupin.
Situační vedení
Dvoudenní intenzivní trénink seznamuje s aplikací situačního vedení (podle Hersey-Blanchard) k rozvoji potenciálu včetně motivace lidí k vysoké výkonnosti.
2 dny
Produktový management
Produktový management změní DNA vaší firmy či útvaru a ty začnou fungovat hladce jako tým – zatímco dříve fungovaly jako úspěšné tlupy či smečky.
1 den
Hodnocení 360°ZV
Manažerská osobnostní typologie (GPOP)
Seminář zaměřený na to, jak naplno využít svůj potenciál a porozumět druhým lidem – program pracuje s typologií GPOP (Golden Profiler of Personality).
1 den
Manažerské rozhovory
Trénink manažerských rozhovorů, které musí zvládat a mít ve svém repertoáru každý úspěšný manažer.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Manažerské simulace a hry
Využijte naši 25letou sdílenou zkušenost se zážitkovou pedagogikou. Nabízíme i dvě samostatné manažerské hry: Marketplace a Expedice.
Marketplace
Špičkový interaktivní simulační program. Poskytuje komplexní trénink pro top manažery, manažery, projektové manažery a vedoucí týmů.
2–3 dny, 18-21 hodin (18-21 PDU)
Expedice
Maximálně hravá a interaktivní autorská hra týmu SHINE – ověřte si, jak umíte použít projektové techniky v praxi.
1 den – lze prodloužit na 2 dny zařazením dalších prvků
Osobnostní individuální interview
Interview je rychlý a účinný nástroj jak najít svoji cestu, prostory pro zlepšení a objevit přirozené osobnostní kvality.
Konzultace, koučink
Excellent meetings
Trénink klíčových dovedností v oblasti vedení workshopů a porad.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Vedení a motivace lidí ve firmách a organizacích
2 dny

Klíčové programy

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.
Trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce
2 dny, 15 hod (15 PDU)
Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce II.
Prohlubující trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I.
Vyladění vlastního vyjednávacího stylu, příprava na obtížné jednání a přesvědčivá argumentace.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Přesvědčování, argumentace a vyjednávání II.
Jak efektivně reagovat na falešné argumentační postupy a stát se více než rovnocenným partnerem v jednání.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.
Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.
2 dny
Autentický projev a rétorika jako osobní charisma II.
„Přirozená autorita – mocná síla, která zcela lehce, plně, pravdivě a bez příkras vyjadřuje náš potenciál a mohutně oslovuje a inspiruje druhé.“ 
Remote collaboration management
Trénink klíčových dovedností nezbytných pro manažery a všechny, kteří vedou virtuální týmy, a pro lidi, kteří jsou závislí na výkonu kolegů a externích dodavatelů.
1 den, 7,5 hodiny (7,5 PDU)
Remote collaboration management [EN]
This training course focuses on the key skills that are essential to all those who collaborate remotely – whether you are a leader of a virtual team or a project or a worker who does not share the same office with other co-participants or contractors.   
1 day 7,5 hours (7,5 PDU)
Prezentační dovednosti
Intenzivní trénink prezentačních dovedností.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Efektivní prezentace pro pokročilé
Účastníci budou pokračovat ve zdokonalování svého prezentačního projevu. Pracují se svými konkrétními prezentacemi. Projdou situacemi, kde budou muset improvizovat, okamžitě reagovat, zvládat rušivé a negativní reakce, či čelit nepříjemným otázkám. Naučí se zvládat nečekané zvraty profesionálně a s nadhledem. Rozšíří si portfolio výrazů, aby v různých rolích zůstali autentičtí a důvěryhodní. Získají větší sebevědomí i pro nepřipravené situace.
Effective Presentation
Since we cannot use physical punishment anymore, communication became the only tool to lead people. This training is designed to develop your presentation and communication skills.
2 days, 15 hours (15 PDU)

Další programy

Prevence a nástroje zvládání konfliktu I. (Basic)
Trénink, který vás seznámí s kroky procesu řešení konfliktů – vybavíme vás základními komunikačními dovednostmi pro zvládání konfliktní a krizové situace.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu II. (Advance)
Trénink klíčových dovedností při zvládání konfliktu ve skupině pomocí mediace a facilitace.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Řešení konfliktů vyjednáváním a mediací
2 dny
Working Remotely - Management virtuální spolupráce
Tréninkové programy zaměřené na efektivní vedení virtuálních týmů, elektronickou komunikaci na dálku a spolupráci mezinárodních skupin.
Remote collaboration management - workshop
 
Excellent meetings
Trénink klíčových dovedností v oblasti vedení workshopů a porad.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Manažerské simulace a hry
Využijte naši 25letou sdílenou zkušenost se zážitkovou pedagogikou. Nabízíme i dvě samostatné manažerské hry: Marketplace a Expedice.
Marketplace
Špičkový interaktivní simulační program. Poskytuje komplexní trénink pro top manažery, manažery, projektové manažery a vedoucí týmů.
2–3 dny, 18-21 hodin (18-21 PDU)
Expedice
Maximálně hravá a interaktivní autorská hra týmu SHINE – ověřte si, jak umíte použít projektové techniky v praxi.
1 den – lze prodloužit na 2 dny zařazením dalších prvků
WORK-LIFE BALANCE a TIME MANAGEMENT
Dvoudenní trénink je určen všem, kteří si chtějí udržet v kondici a pod kontrolou svou profesionalitu, svěžest, duševní kondici a práci s časem.
2 dny

Project Management Academy®
& Advanced Academy

Vedle jednotlivých dovednostních tréninků realizujeme zakázkově
Project Management Academy® & Advanced Academy.

Více o akademii

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

  • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
  • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
  • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
  • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
  • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
  • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.