SHINE GROUP
light of change®

Myslíte si, že musíte více pracovat, abyste měli lepší výsledky, tedy byli úspěšnější a pak budete šťastní? Možná je čas být nejdříve šťastný – a pak se lepší výsledky i úspěch dostaví….

Klíčové programy

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem
Vytěžení toho nejlepšího ze své osobnosti i z osobností ostatních lidí. Využití skutečné a přirozené síly osobnosti leadera u sebe i členů týmu.
2 dny
Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II
Zralost osobnosti a život ve skutečných hodnotách lidství je klíčovým předpokladem úspěchu a štěstí. Získáte hlubší vhled a trénink bodu osobnostního obratu na cestě ke zralosti osobnosti a jejího projevu v pracovním i osobním životě.
Emoční leadership I.
Dlouhodobý program osobnostního rozvoje. Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích – a to vědomějším vedením svého myšlení a svých emocí.
9 dní (4×2 denní výjezdové moduly a 1 docházkový)
Emoční leadership II.
R-evoluce pokračuje
Intenzivní sendvičový program osobnostního rozvoje pro pokročilé. Pokračování programu pro účastníky Emočního leadershipu.
5 dní + koučink
Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven
Poznejte skryté síly emocí a myšlení – jen tak začnete úspěšně řídit smysluplné změny v práci i v životě.  
1 den
Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace
O maximálním výkonu. O pracovním orgasmu. Hledání stavu, který je směrovkou k maximálnímu využití potenciálu jedince. Tajemství úspěchu  a výkonu nejen v byznysu.
2 dny
Cesta k vítězství: Úspěch versus
etika a morálka
Inspirativní workshop pro všechny, kteří chtějí pochopit kořeny neetického jednání – ať už v byznysu, ve vrcholovém sportu či v životě.
Cesta k vítězství: Strach jako energie
Přeměňte svou paralyzující emoci strachu v pozitivní zdroj energie – v byznysu, ve sportu, při veřejných vystoupeních či v soukromém životě.  
Tajemství úspěchu - Cesta od managementu k leadershipu
Co je to úspěch? Jak myslí úspěšní lidé? Čím se liší úspěšný manažer od úspěšného lídra? A jak se z toho můžete poučit?
1 den
Management pro pokročilé aneb Cesta k vitalitě
Jak ovlivňovat vztahy mezi lidmi, regulovat konflikty a podporovat spolupráci?
1 den
Manažerské dovednosti pro nové manažery
Trénink poskytuje zásadní informace a návody pro zvládnutí role manažera.
2 dny (15 PDU)

Speciální programy

Working Remotely - Management virtuální spolupráce
Tréninkové programy zaměřené na efektivní vedení virtuálních týmů, elektronickou komunikaci na dálku a spolupráci mezinárodních skupin.
Komunikace na dálku a ve virtuálních týmech
E-mail a telekonference jsou nejvyužívanější a potenciálně i nejproblematičtější prostředek spolupráce v dnešních firmách – přesto patří i k nejpodceňovanějším.
Interkulturní komunikace a spolupráce - Bridging the I-Lands
Setkání, jehož výsledkem bude pro vás připravenost na spolupráci s lidmi z jiných kultur tak, aby interkultuní rozdíly přispívaly k celkovému cíli.
Remote collaboration management
Trénink klíčových dovedností nezbytných pro manažery a všechny, kteří vedou virtuální týmy, a pro lidi, kteří jsou závislí na výkonu kolegů a externích dodavatelů.
1 den, 7,5 hodiny (7,5 PDU)
Situační vedení
Dvoudenní intenzivní trénink seznamuje s aplikací situačního vedení (podle Hersey-Blanchard) k rozvoji potenciálu včetně motivace lidí k vysoké výkonnosti.
2 dny
Produktový management
Produktový management změní DNA vaší firmy či útvaru a ty začnou fungovat hladce jako tým – zatímco dříve fungovaly jako úspěšné tlupy či smečky.
1 den
Hodnocení 360°ZV
Manažerská osobnostní typologie (GPOP)
Seminář zaměřený na to, jak naplno využít svůj potenciál a porozumět druhým lidem – program pracuje s typologií GPOP (Golden Profiler of Personality).
1 den
Manažerské rozhovory
Trénink manažerských rozhovorů, které musí zvládat a mít ve svém repertoáru každý úspěšný manažer.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Manažerské simulace a hry
Využijte naši 25letou sdílenou zkušenost se zážitkovou pedagogikou. Nabízíme i dvě samostatné manažerské hry: Marketplace a Expedice.
Marketplace
Špičkový interaktivní simulační program. Poskytuje komplexní trénink pro top manažery, manažery, projektové manažery a vedoucí týmů.
2–3 dny, 18-21 hodin (18-21 PDU)
Expedice
Maximálně hravá a interaktivní autorská hra týmu SHINE – ověřte si, jak umíte použít projektové techniky v praxi.
1 den – lze prodloužit na 2 dny zařazením dalších prvků
Osobnostní individuální interview
Interview je rychlý a účinný nástroj jak najít svoji cestu, prostory pro zlepšení a objevit přirozené osobnostní kvality.
Konzultace, koučink
Excellent meetings
Trénink klíčových dovedností v oblasti vedení workshopů a porad.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Vedení a motivace lidí ve firmách a organizacích
2 dny

Klíčové programy

Working Remotely - Management virtuální spolupráce
Tréninkové programy zaměřené na efektivní vedení virtuálních týmů, elektronickou komunikaci na dálku a spolupráci mezinárodních skupin.
Komunikace na dálku a ve virtuálních týmech
E-mail a telekonference jsou nejvyužívanější a potenciálně i nejproblematičtější prostředek spolupráce v dnešních firmách – přesto patří i k nejpodceňovanějším.
Interkulturní komunikace a spolupráce - Bridging the I-Lands
Setkání, jehož výsledkem bude pro vás připravenost na spolupráci s lidmi z jiných kultur tak, aby interkultuní rozdíly přispívaly k celkovému cíli.
Remote collaboration management
Trénink klíčových dovedností nezbytných pro manažery a všechny, kteří vedou virtuální týmy, a pro lidi, kteří jsou závislí na výkonu kolegů a externích dodavatelů.
1 den, 7,5 hodiny (7,5 PDU)
Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.
Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.
2 dny
Autentický projev a rétorika jako osobní charisma II.
„Přirozená autorita – mocná síla, která zcela lehce, plně, pravdivě a bez příkras vyjadřuje náš potenciál a mohutně oslovuje a inspiruje druhé.“ 
Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I.
Vyladění vlastního vyjednávacího stylu, příprava na obtížné jednání a přesvědčivá argumentace.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Přesvědčování, argumentace a vyjednávání II.
Jak efektivně reagovat na falešné argumentační postupy a stát se více než rovnocenným partnerem v jednání.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
WORK-LIFE BALANCE a TIME MANAGEMENT
Dvoudenní trénink je určen všem, kteří si chtějí udržet v kondici a pod kontrolou svou profesionalitu, svěžest, duševní kondici a práci s časem.
2 dny
WORK-LIFE balance aneb Jak být v dobré osobní kondici
Tréninkový program, který je určen všem, kteří si chtějí udržet v kondici a pod kontrolou svou profesionalitu, svěžest,  duševní vyrovnanost a výkonnost.
1 den
Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.
Trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce
2 dny, 15 hod (15 PDU)
Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce II.
Prohlubující trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce
2 dny, 15 hodin (15 PDU)

Další programy

Marketplace
Špičkový interaktivní simulační program. Poskytuje komplexní trénink pro top manažery, manažery, projektové manažery a vedoucí týmů.
2–3 dny, 18-21 hodin (18-21 PDU)
Manažerské simulace a hry
Využijte naši 25letou sdílenou zkušenost se zážitkovou pedagogikou. Nabízíme i dvě samostatné manažerské hry: Marketplace a Expedice.
Marketplace
Špičkový interaktivní simulační program. Poskytuje komplexní trénink pro top manažery, manažery, projektové manažery a vedoucí týmů.
2–3 dny, 18-21 hodin (18-21 PDU)
Expedice
Maximálně hravá a interaktivní autorská hra týmu SHINE – ověřte si, jak umíte použít projektové techniky v praxi.
1 den – lze prodloužit na 2 dny zařazením dalších prvků
Prevence a nástroje zvládání konfliktu I. (Basic)
Trénink, který vás seznámí s kroky procesu řešení konfliktů – vybavíme vás základními komunikačními dovednostmi pro zvládání konfliktní a krizové situace.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu II. (Advance)
Trénink klíčových dovedností při zvládání konfliktu ve skupině pomocí mediace a facilitace.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Řešení konfliktů vyjednáváním a mediací
2 dny
Excellent meetings
Trénink klíčových dovedností v oblasti vedení workshopů a porad.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Myšlenkové mapy prakticky a efektivně
Trénink práce s myšlenkovými mapami – vybrané techniky vizualizace, zvyšování týmové efektivity, řízení znalostí a procesů v projektovém i neprojektovém prostředí.
1 den, 7,5 hodiny (7,5 PDU)
Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II
Zralost osobnosti a život ve skutečných hodnotách lidství je klíčovým předpokladem úspěchu a štěstí. Získáte hlubší vhled a trénink bodu osobnostního obratu na cestě ke zralosti osobnosti a jejího projevu v pracovním i osobním životě.
Prezentační dovednosti
Intenzivní trénink prezentačních dovedností.
2 dny, 15 hodin (15 PDU)
Efektivní prezentace pro pokročilé
Účastníci budou pokračovat ve zdokonalování svého prezentačního projevu. Pracují se svými konkrétními prezentacemi. Projdou situacemi, kde budou muset improvizovat, okamžitě reagovat, zvládat rušivé a negativní reakce, či čelit nepříjemným otázkám. Naučí se zvládat nečekané zvraty profesionálně a s nadhledem. Rozšíří si portfolio výrazů, aby v různých rolích zůstali autentičtí a důvěryhodní. Získají větší sebevědomí i pro nepřipravené situace.

Project Management Academy®
& Advanced Academy

Vedle jednotlivých dovednostních tréninků realizujeme zakázkově
Project Management Academy® & Advanced Academy.

Více o akademii

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

  • Leadeři ve spojení projektového řízení a osobnostního rozvoje.
  • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
  • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
  • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
  • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
  • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Přihlaste si newsletter