SHINE GROUP
light of change®

This training course focuses on the key skills that are essential to all those who collaborate remotely – whether you are a leader of a virtual team or a project or a worker who does not share the same office with other co-participants or contractors. This one-day program teaches how to overcome the main barriers to successful remote collaboration management, lead remote teams effectively, make good use of communication media and technologies, prevent misunderstandings and maintain a social aspect in remote collaboration and communication.  

Scope 1 day 7,5 hours (7,5 PDU)

Why choose this program?

 • You will come to realize the communication differences of virtual teams in regard to technologies and the psychology of communication. You will be able to choose a suitable tool for a specific purpose of managing a team.
 • Based on the differences and similarities between traditional and virtual teams, you will be able to establish conditions for effective virtual teams. In traditional teams, you will be able to effectively exploit the possibilities of online communication.
 • You will get familiar with the processes of effective virtual team work – how to maintain motivation and productivity at a high level and avoid potential pitfalls of remote collaboration and virtual team management.

Who is it for?

 • Managers of virtual teams
 • Workers who collaborate with others remotely, including people outside their traditional team, even clients and contractors
 • HR professionals and managers with a focus on the advantages and disadvantages of virtual collaboration relevant to their company or a team

Course objectives

 • Basic criteria for successful remote collaboration and how to create them.
 • Optimizing your projects, tasks and activities to virtual environment. 
 • Building a social connection despite the absence of physical contact. 
 • Intercultural remote collaboration.
 • The main causes of e-mail and teleconferencing inefficiency and effective solutions.
 • Collaboration and remote communication team agreements.

Team of lecturers

nezávazná poptávka

Connected trainings

Remote collaboration management

Trénink klíčových dovedností nezbytných pro manažery a všechny, kteří vedou virtuální týmy, a pro lidi, kteří jsou závislí na výkonu kolegů a externích dodavatelů.

Komunikace na dálku a ve virtuálních týmech

E-mail a telekonference jsou nejvyužívanější a potenciálně i nejproblematičtější prostředek spolupráce v dnešních firmách – přesto patří i k nejpodceňovanějším.

Interkulturní komunikace a spolupráce - Bridging the I-Lands

Setkání, jehož výsledkem bude pro vás připravenost na spolupráci s lidmi z jiných kultur tak, aby interkultuní rozdíly přispívaly k celkovému cíli.

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.

Trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce

Emoční leadership I.

Dlouhodobý program osobnostního rozvoje. Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích – a to vědomějším vedením svého myšlení a svých emocí.

Tajemství úspěchu - Cesta od managementu k leadershipu

Co je to úspěch? Jak myslí úspěšní lidé? Čím se liší úspěšný manažer od úspěšného lídra? A jak se z toho můžete poučit?

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace

O maximálním výkonu. O pracovním orgasmu. Hledání stavu, který je směrovkou k maximálnímu využití potenciálu jedince. Tajemství úspěchu  a výkonu nejen v byznysu.

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem

Vytěžení toho nejlepšího ze své osobnosti i z osobností ostatních lidí. Využití skutečné a přirozené síly osobnosti leadera u sebe i členů týmu.

Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.

Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

Manažerské dovednosti pro nové manažery

Trénink poskytuje zásadní informace a návody pro zvládnutí role manažera.

Sebemotivace a zvládání stresu

Trénink, který vám nabídne si udělat inventuru své sebemotivace a zjistit hlavní osobní zátěžové činitele a stresory.

WORK-LIFE balance aneb Jak být v dobré osobní kondici

Tréninkový program, který je určen všem, kteří si chtějí udržet v kondici a pod kontrolou svou profesionalitu, svěžest,  duševní vyrovnanost a výkonnost.

Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I.

Vyladění vlastního vyjednávacího stylu, příprava na obtížné jednání a přesvědčivá argumentace.

Write or call us
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Why choose SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
More about SHINE

Our clients

Check our references
Contact us
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Přihlaste si newsletter