SHINE GROUP
light of change®

Seznámíte se s konceptem situačního vedení, který je základem pro flexibilní styl vedení vašeho týmu a jeho členů. Získáte návody, jak vést podřízené podle jejich pracovní zralosti a kompetentnosti a ověříte si aplikaci tohoto vedení na vybraných manažerských nástrojích a pracovních situacích.

Rozsah 2 dny

Víte, jak vhodně motivovat své lidí k převzetí zodpovědnosti, samostatnosti a proaktivity k plnění svých úkolů a k zájmu o výkonnost celého týmu?

Proč zvolit tento program

 • Seznámíte se s principy situačního vedení a jeho možnostmi při vedení lidí.
 • Naučíte se efektivněji přemýšlet o potenciálu svých lidí, o tom, jak jsou připraveni na zvládání pracovních situací a jaký přístup jim umožní podat následný odpovídající výkon.
 • Naučíte se lidi motivovat k převzetí zodpovědnosti, posílení samostatnosti, zájmu o vlastní práci i výkonnost celého týmu.
 • Poznáte přístup, který umožňuje pracovat s respektem k potenciálu člověka a podporuje jeho tvořivost a tah na výsledek.
 • Prohloubíte své sebepoznání a posílíte svůj lídrovský potenciál.

Komu je určen

Projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery.
Doporučeno také pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B a A.

Témata tréninku:

 • Styly vedení – krátké ohlednutí v historii, význam stylu řízení na výkonnost lidí
 • Principy situačního vedení – vedení podle Hersey-Blanchard
 • Povahy úkolu, připravenost spolupracovníka a volba odpovídajícího stylu
 • Aplikace situačního vedení do manažerské praxe
 • Sebepoznání v oblasti možností mého působení při vedení lidí

Možná nevíte, že…

…součástí tréninku je i diagnostika vlastního stylu vedení, která vám prohloubí sebepoznání v oblasti vlastních voleb vedení lidí i flexibility, kterou používáte při vedení lidí.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku modelových situací a následného rozboru. Opírá se o získání prožitku a zpětné vazby ke svému stylu vedení.

Trénink je flexibilní a pragmatický, zaměřený na vlastní zkušenost a rozvoj. Vede jej certifikovaný lektor.

100% využitý den nadhledu na téma vedení lidí.

Jakub Geršl
Zobrazit 1 další
nezávazná poptávka
Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Přihlaste si newsletter