SHINE GROUP
light of change®

 „Druzí dříve či později zapomenou, co jste říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se ve vaší společnosti cítili.“

Smyslem tohoto jednodenního tréninku je prakticky navázat na program Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I. Hlavním záměrem je ještě více rozšířit a prohloubit dovednosti práce s dechem, hlasem, mluveným projevem k větší stabilitě a přesvědčivosti projevu, k spontaneitě a autenticitě v komunikaci a prezentaci.

Důraz je kladen nejen na soulad verbálního a neverbálního vyjadřování, ale také na práci s emocemi, na jejich zásadní význam v působení na druhé a v neposlední řadě na sebeuvědomění našeho projevu ve vztahu k tématům přirozené autority, osobní síly a charisma.

Komu je program určen

Tento intenzivní program je určen těm, kteří absolvovali trénink Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.

Proč zvolit tento program

 • Stabilita projevu a jistota v komunikaci a prezentaci
 • Zapojení spontaneity
 • Uvolnění práce těla – gestikulace, mimika
 • Soulad verbálního a neverbálního vyjadřování
 • Obohacení aktivní slovní zásoby a plynulost mluveného projevu
 • Podpora autentičnosti a osobního charismatu
 • Uvědomění si své přirozené autority a její působení na druhé

Obsah programu

 • Dech jako nosič verbální a neverbální komunikace
 • Sebeuvědomění – Sebevyjádření – Seberealizace
 • Aktivní slovní zásoba a plynulost mluveného projevu
 • Barevná a bohatá rétorika
 • Poutavá a spontánní prezentace
 • Emoce v hlase, emoce v těle
 • Podprahová komunikace, osobní síla a přirozený vliv na druhé
 • Autenticita, spontaneita a charisma
 • Přirozená autorita

Metody, techniky

Dechová a hlasová cvičení, prožitková cvičení, herecké etudy, hraní rolí a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

Lektorský tým

nezávazná poptávka
Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
Shine Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shineleadership.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.