SHINE GROUP
light of change®

Poznejte klíčové emočně sociální vlivy, které často skrytě ovlivňují týmovou spolupráci. Navyšte svou emoční inteligenci tréninkem konkrétních projevů a dovedností v prostředí týmu.

Rozsah 2 dny, 15 hod (15 PDU)

Nemluví některý z těchto bodů právě o vás a vašich týmech?

 • Procesy a standardy jsou nastaveny, lidé mají znalosti, dovednosti, nástroje, potřebné techniky… a přesto „to nefunguje“.
 • Lidé v týmu jsou málo aktivní, demotivovaní, nepřebírají dostatečnou osobní odpovědnost.
 • Chybí vzájemná podpora a spolupráce, spíše se projevuje konkurence, nezdravá soutěživost a souboje názorů.
 • Nedostatečně se řeší, zda projekt a úkol bude dokončen v čase a potřebné kvalitě. Hájí se spíše pozice a jiné osobní zájmy.
 • Chybí více nadšení, objevuje se „emoční dusno“.

Pokud ano, pak je pro vás určen tento kurz. Abyste dosáhli úspěchu, potřebujete umět výborně vést člověka – tedy sami sebe i lidi v týmu

V rámci programu se budeme zabývat emočně–sociálními vlivy ve vedení člověka v pracovním procesu. Získáte konkrétní tipy pro zvýšení kvality spolupráce a výkonu.

Proč zvolit tento program

 • Využít emoce u sebe i v týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie.
 • Mít více osobního vlivu a osobní odpovědnosti za emoční klima – a tím vytvářet příznivé podmínky spolupráce.
 • Zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany ke spolupráci a výkonu.

 

Komu je určen

 • Všem manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří chtějí dosáhnout u členů všech svých týmů skutečného převzetí odpovědnosti – za svoji práci, projekty, úkoly a také za vlastní emoční projevy a chování. 
 • Všem zájemcům o nejnovější poznatky z oblasti emočně sociálních kompetencí – včetně praktického cvičení technik negativní i pozitivní zpětné vazby. 
 • Doporučeno rovněž pro certifikaci IPMA® a PMI® pro všechny certifikační stupně a jako součást recertifikačního vzdělávání.

Témata

 • Poznat princip sebevedení a vedení
 • Pochopení mechaniky emocí a jejich vlivů na výkon
 • Umění řídit emoční reaktivitu a energii u sebe i v týmu
 • Poznání konfliktů potřeb; princip obrany a růstu 
 • Poznání principů dozrávání osobnosti

 

Možná nevíte, že…

Emoce a skryté egoické postoje výrazným způsobem ovlivňují spolupráci a vytvářejí umělé, neviditelné bariéry ve společném dosahování cílů. 

Negativní myšlení lidí blokuje jejich tvořivé schopnosti. Uvolněte tento potenciál!

A navíc: osvědčení o absolvování kurzu můžete využít k prokázání povinné části přípravy pro certifikaci a recertifikaci IPMA® i PMI®.

Jak program probíhá?

Co budeme společně dělat? 

Jednotlivá témata mají vzájemnou provázanost, která podporuje pochopení a užití. Budeme procházet dávkovaným učením, které bude obsahovat tyto fáze:

 • Uvědomění si vlastních postojů a vlastního myšlení.
 • Výsledky zkoumání budeme sdílet a tím se obohacovat.
 • Poznávání nového – vždy k danému tématu dostanete nejnovější poznatky neurověd a biologie člověka s praktickými příklady. 
 • Aplikace do praxe – všechny poznané principy budeme zasazovat do vašeho praktického využití a v závěru si nastavíte plán osobního rozvoje.

 

Trénink Emoce a projekty předčil moje očekávání. Osobně jej považuji za stěžejní (jak v rovině soukromé, tak i pracovní) a také na něm ve svém životě neustále stavím. Emanuel Byrtus je osobnost a profesionál na všech  úrovních, především však lidské a vztahové. Každé setkání mě naladí na pozitivní vlnu, „dobije“ baterky, podpoří moji touhu na sobě dále pracovat, silně motivuje. S tímto naladěním přicházím domů i mezi své kolegy s potřebou sdílet pocity a probouzím tak zvědavost  ve svém okolí (naše firma si již tento program objednala na míru). Upřímně a vřele doporučuji VŠEM. Přeji si, aby byly znovuzrozeny hodnoty lidství, které v široké společnosti postrádám…Velmi oceňuji vždy spolehlivou profesionální spolupráci se Šárkou a chtěla bych jí touto cestou poděkovat za podporu.

Mgr. Hanka Robková obchodní manažer, ESL a.s.
Zobrazit 3 další

Lektorský tým

Termíny programu
Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.