SHINE GROUP
light of change®

Prohlubujte poznání emočně sociálních kompetencí praktickým tréninkem jejich projevů. Získejte další tipy, jak z individualit udělat soudržný tým.

Rozsah 2 dny, 15 hodin (15 PDU)

Nemluví některý z těchto bodů právě o vás a vašich týmech?

 • Procesy a standardy jsou nastaveny, lidé mají znalosti, dovednosti, nástroje, potřebné techniky… a přesto „to nefunguje“.
 • Lidé v týmu jsou málo aktivní, demotivovaní, nepřebírají dostatečnou osobní odpovědnost.
 • Vzájemná podpora a spolupráce se jeví jako nepodpora a nespolupráce.
 • Nedostatečně se řeší, zda projekt a úkol bude dokončen v čase a potřebné kvalitě. Hájí se spíše osobní pozice.
 • Chybí více nadšení, objevuje se „emoční dusno“.

Pokud ano, pak je pro vás určen tento kurz. Abyste dosáhli úspěchu, potřebujete umět výborně vést člověka – tedy sami sebe i lidi v týmu

V rámci programu se budeme zabývat emočně–sociálními vlivy ve vedení člověka v pracovním procesu. Získáte konkrétní tipy pro zvýšení kvality spolupráce a výkonu.

Proč zvolit tento program

 • Pokud vás zaujal trénink Emoce a projekty I. a chcete navýšit emočně sociální kompetence.
 • Pokud máte stále rezervy v práci s emocemi a myšlením lidí jako zdrojem energie a tvořivosti.
 • Pokud potřebujete z individualit udělat tým, který spolupracuje a vzájemně se podporuje.

Komu je určen

 • Všem manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří chtějí dosáhnout u členů všech svých týmů skutečného převzetí odpovědnosti – za svoji práci, projekty, úkoly a také za vlastní projevy a chování. 
 • Všem zájemcům o nejnovější poznatky z oblasti emočně sociálních kompetencí – včetně praktického cvičení technik negativní i pozitivní zpětné vazby. 
 • Doporučeno rovněž pro certifikaci IPMA® a PMI® pro všechny certifikační stupně a jako součást recertifikačního vzdělávání.

 

Témata

 • Prohloubení a praktický trénink
 • Princip sebevedení a vedení ve vedení změny
 • Uchopení mechaniky emocí a jejich vlivů na výkon
 • Princip obrany a růstu a jeho vliv ve změně a využití k motivaci a zlepšení kvality     komunikace a spolupráce
 • Poznání práce s kreativitou myšlení
 • Osobní odpovědnost a osobní vliv – vyjasnění hranic
 • Pozitivní i negativní zpětná vazba pro podporu spolutvoření a rozvoje

 

Možná nevíte, že…

Po absolvování tréninku Emoce a projekty II. jeden z účastníků řekl: „To je povinná znalost a trénink pro všechny manažery“ – a poslal na další termín programu své tři spolumajitele firmy.

 

A navíc: osvědčení o absolvování kurzu můžete využít k prokázání povinné části přípravy pro certifikaci a recertifikaci IPMA® i PMI®..

Jak program probíhá?

Co budeme společně dělat? 

 • Jednotlivá témata mají vzájemnou provázanost, která podporuje pochopení a užití. Budeme procházet dávkovaným učením. Budeme navazovat na získané poznatky a jejich užívání v praxi. Budeme:
 • Reflektovat dosavadní pochopení tématu v podmínkách praxe.
 • Sdílet své zkušenosti po absolvování Emocí a projektů I.
 • Poznávat další nejnovější poznatky neurověd a biologie člověka.
 • Zasazovat všechny poznané principy do vašeho praktického využití – a v závěru si nastavíte plán osobního rozvoje.

 

Lektorský tým

Termíny programu
Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce II.

Program je možné postavit také zakázkově na míru
Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.