SHINE GROUP
light of change®

Dvoudenní informačně – tréninkový program specializovaný na oblast poznání nejnovějších poznatků z oblasti emočně sociálních kompetencí. Věříme tomu, že poznání nosných principů řízení emocí, motivace a jejich využití výrazně zlepšuje kvalitu řízení sebe a týmů. 

Rozsah 2 dny

Proč zvolit tento program?

Emoční leadership je celostní přístup k rozvoji osobnosti, který využívá přirozené evoluční principy a zákonitosti neurobiologie a přirozené tvořivé schopnosti člověka.
„Skutečný potenciál je uvnitř lidí, umíte s ním pracovat!?“.
„Naše praxe ukazuje, že průměrný manažer toho ví mnohem více o tom, jak funguje jeho mobil, než jak funguje člověk. Jistě se však shodneme na tom, že nejdůležitějším a nejdražším „nástrojem“ manažera je právě člověk. Je velkým uměním manažera umět na tento „nástroj“ hrát k prospěchu všech zúčastněných. Proto jsme pro vás připravili hluboké a praktické pochopení mechanismů vnitřní motivace a práce s emocemi. Uvolnit tak energii a potenciál lidí k tvořivé spolupráci a vzájemné podpoře.“

Komu je program určen

Tréninkový program pro všechny, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál a potenciál lidí kolem. Je to především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe. Je to jen pro ty leadery, manažery a všechny osobnosti, které jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. Naprosto jedinečný a nový přístup k osobnímu rozvoji. Pouze pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově.

Přínosy pro účastníka

 • Naučí se r-Evoluční principy celostního vedení a sebe-vedení – nový náhled a tipy ve vedení lidí a spolupráci
 • Získá poznání, jak využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie
 • Pochopit a naučit se užívat přírodní zákonitost, která vede k získání většího osobního vlivu a sebedůvěry. Poznání, které se dá prakticky aplikovat nejen ve využití emoční energie, ale také v řadě každodenních situací.
 • Naučit se zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu
 • Možnost nárůstu zralosti osobnosti pro celkový růst kvality Vašeho života

Témata, obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie – Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Jak to funguje?

 • Na tréninku si ukážeme, jak vést člověka celostním způsobem a efektivně podporovat proces tvoření
 • Dostanete jednoduché, nejnovější poznatky neurobiologie z firemní praxe
 • Budete tvořit nápady, spolupracovat, prezentovat a sdílet osobní zkušenosti
 • Budete vedeni k aplikaci do praxe
 • Dostanete upřímnou, přesnou a osobní zpětnou vazbu – k nárůstu sebeuvědomění
 • Poznáte skryté příčiny vnitřních motivů – zlepšíte schopnost práce s motivací
 • Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti i rozvoje osobnosti lidí ve vašich týmech.
 • Získáte konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost, jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života.

Možná nevíte, že…

tento program probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje Emoční leadership. Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu a tím se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce. Pakliže i Vy jdete touto cestou, cestou zásadní pozitivní změny, můžete ochutnat a vydat se v dlouhodobém programu za zkvalitněním svého leadershipu.

Metody

Interaktivní výklad, řízený rozhovor – sdílení osobnostních rysů, zpětná vazba, koučovací přístup, interaktivní nevinné hry, osobní práce na plánu rozvoje, sdílení zkušeností a korekce chyb.

Lektorský tým

Termíny programu
Emoční leadership

Program je možné postavit také zakázkově na míru
Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.