SHINE GROUP
light of change®

Prohlubujte poznání a trénujte své přirozené dary. Odložte bloky nebo omezení, které v návykové podobě brzdí uvolnění vašeho potenciálu. Získejte zážitek z cesty ke zralosti lidských charakterů.

Na vlastní kůži jste již zažili, jak úžasný návod k pochopení lidí a jejich potenciálů nám dává enneagram. Pokud chcete plně využít potenciál poznání charakterů lidí a především svůj, musíte své znalosti prohlubovat dalšími prožitky!

Proč zvolit tento program

Zaujal vás trénink Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I a chcete ještě více do hloubky využít získaný potenciál poznání?

 • Potřebujete si více do hloubky uvědomit a poznat svůj přirozený osobnostní talent a naučit se ho zralým způsobem využít v každodenním životě?

 • Vnímáte, že jsou situace, kdy se neprojevíte dostatečně vhodně s ohledem na situaci a lidi kolem?

 • Ještě stále se vám zdá, že si s některými „typy“ lidí kolem vás nevíte rady?

 • Potřebujete konkrétní tipy, jak „trénovat“ své přirozené dary a odložit nezralé a omezující projevy?

 • Chcete udělat zásadní bod obratu a uvolnit svůj přirozený potenciál?

Pokud jste na některé otázky odpověděli ano, pak je tady připraven další jedinečný zážitek pro vás!

Průměrný manažer toho více ví o technologiích, které využívá, než o člověku. Klíčem úspěchu ale přesto zůstává člověk. Přijďte s námi poznat hlouběji charakter sebe sama i lidí kolem, aby setkání s vaší zralou osobností bylo krásnou „hrou“, která vás a ostatní motivuje a inspiruje.

Komu je program určen

Program je primárně určený pro absolventy programu „Vedení a osobní rozvoj s ennnagramem“ a dlouhodobého programu „Emoční leadership“. Vychází z požadavků a potřeb těchto absolventů.

Je určen především pro lidi, kteří mají zájem podpořit svůj růst, poznávat sebe sama i lidi kolem a zlepšovat s nimi vztahy. Intenzivní tréninkový zážitkový program je určený manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, ale zároveň i specialistům. Vhodný je pro všechny, kteří chtějí rozvíjet osobnostní potenciál u sebe a lidí ve svém okolí.

Témata

 • Hluboký vhled do devíti charakterů osobností u sebe, rodiny a týmu

 • Intenzivní zážitek představení charakterů a jejich cesty rozvoje

 • Pochopení ztráty typické přirozené kvality osobnostních charakterů

 • Obranné reakce typů v akci:

  • Největší problémy, které činím sám sobě

  • Největší potíže, které působím svému okolí

  • Uvolnění obranných reakcí pro rozvoj potenciálu

 • Projevy energie typů prostřednictvím instinktivních podtypů - rozdíly v chování

  • Pochopení největší citlivosti

  • Nalezení cesty harmonie a zralého naplnění potřeb

 • Přijetí rozdílů a vzájemná podpora spolupráce

 • Klíčové body obratu rozvoje a konkrétní akce k  seberozvoji a podpoře rozvoje

Možná nevíte, že…

… návod k „obsluze“ kolegů v týmu a rodiny zlepšuje kvalitu spolupráce a vztahů.
… návod k „obsluze“ sebe sama výrazně posunuje vaše manažerské a leaderovské schopnosti.
… pokud se vám podaří plně využít potenciálu, dosáhnete se svým týmem daleko lepších výsledků v kratším čase. 

Jak program probíhá?

Jednotlivá témata jsou vzájemně provázaná, což podporuje jejich pochopení a využití v praxi. V rámci dávkovaného učení navážeme na již získané poznatky a zaměříme se jejich užívání v praxi. 

 • Zreflektujeme dosavadní pochopení jednotlivých charakterů v praxi.
 • Budeme sdílet a dále rozvíjet své zkušenosti z programu Vedení a osobní rozvoj s enneagramem I
  • Získáte poznatky z cesty rozvoje charakterů formou sdílení dlouholetých hlubokých zkušeností z transformačního koučinku.
  • Obohatíte se o osobní výpovědi představitelů jednotlivých charakterů a získáte jejich přímou zkušenost s vlastním rozvojem a typickými interakcemi ve spolupráci. 
  • Formou tréninku budeme všechny poznatky zasazovat do praktického života. 
  • V závěru si nastavíte přesný a konkrétní plán rozvoje svých přirozených charakterových darů.

Související kurzy

Vstupním předpokladem pro tento program je absolvování kurzu Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I, nebo dlouhodobého programu Emoční leadership.

Velmi příjemné prostředí. Super lektoři, kteří Vás zábavnou a odpočinkovou formou seznámí s daným tématem. Léta praxe a jejich zkušenost je cítit ihned po pár prohozených větách. Dozvěděl jsem se hodně o sobě. Více jsem si uvědomil své nezdravé návyky, vlastnosti. Samozřejmě jsem o nich věděl, ale tento kurz mě donutil o nich více přemýšlet. Pokud bude člověk chtít, může získané informace využít v osobním i pracovním životě. Jedná se o návod, jak zlepšit sám sebe. Mám v plánu se zaměřit na své nezdravé návyky. Snad to vyjde. Budu se snažit věnovat tomu pozornost a neodložit to. Riziko toho odložení však hrozí, jsem totiž s největší pravděpodobností 9ka jak vyšitá. Uvidíme.

Zdeněk Večeřa, DiS. Manažer kvality / Quality Manager, Jopp Automotive s.r.o.
Zobrazit 5 dalších

Lektorský tým

Termíny programu
Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II

Program je možné postavit také zakázkově na míru

Související programy

Emoční leadership I.

Dlouhodobý program osobnostního rozvoje. Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích – a to vědomějším vedením svého myšlení a svých emocí.

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.

Trénink rozvoje klíčových emočně sociálních kompetencí v podmínkách týmové spolupráce

Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.

Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem

Vytěžení toho nejlepšího ze své osobnosti i z osobností ostatních lidí. Využití skutečné a přirozené síly osobnosti leadera u sebe i členů týmu.

Change management a jeho tajemství: změny se dějí jen zevnitř ven

Poznejte skryté síly emocí a myšlení – jen tak začnete úspěšně řídit smysluplné změny v práci i v životě.

 

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace

O maximálním výkonu. O pracovním orgasmu. Hledání stavu, který je směrovkou k maximálnímu využití potenciálu jedince. Tajemství úspěchu  a výkonu nejen v byznysu.

Sebemotivace a zvládání stresu

Trénink, který vám nabídne si udělat inventuru své sebemotivace a zjistit hlavní osobní zátěžové činitele a stresory.

WORK-LIFE balance aneb Jak být v dobré osobní kondici

Tréninkový program, který je určen všem, kteří si chtějí udržet v kondici a pod kontrolou svou profesionalitu, svěžest,  duševní vyrovnanost a výkonnost.

Pište – volejte
Šárka Pojerová
Šárka Pojerová
+420 603 711 594

Proč zvolit SHINE?

 • Leadeři ve spojení projektového řízení a manažerského osobnostního rozvoje.
 • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
 • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
 • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
 • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
 • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.