SHINE GROUP
light of change®

Souhlas se zpracováním osobních údajů – zasílání obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas společnosti SHINE Leadership s.r.o. se sídlem Suchdolská 1273/3, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČ 051 82 794, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 259593, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaše následující osobní údaje:

a. Jméno a příjmení;
b. E-mailová adresa;
c. Název společnosti.

2. Vyjádřil-li jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím objednávky:

Zpracování jména a e-mailové adresy, případně názvu společnosti a telefonu je prováděno za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou informace ze světa manažerského a osobnostního rozvoje  - aktuální informace, zajímavé inspirativní podněty pro Váš profesní i osobní rozvoj a nabídka našich programů.
Vyjádřil-li jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím samostatné žádosti o zasílání newsletterů:
Zpracování e-mailové adresy je prováděno za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou informace ze světa manažerského a osobnostního rozvoje  - aktuální informace, zajímavé inspirativní podněty pro Váš profesní i osobní rozvoj a nabídka našich programů.

3. Výše uvedené zpracování je možné na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas se zpracováním udělujete na zpracování po dobu 3 kalendářních let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností SHINE Leadership s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru k rozesílání hromadných e-mailových zpráv MailChimp;
b. Poskytovatel softwaru Microsoft Office;
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání daných osobních údajů z databáze určené pro zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti,
  • na přenositelnost zpracovávaných údajů, je-li to technicky proveditelné a požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

PDF verze souhlasu

SHINE Leadership s.r.o.
Suchdolská 1273/3, 165 00 Praha 6
Mgr. Šárka Pojerová, Jednatel
Mobil: +420 603 711 594
e-mail: sarka.pojerova@shine.cz
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.