loading...

Finanční řízení projektů a změn

Práce na projektech a změnách je dnes nedílnou součástí našeho profesního života. Úspěšný vývoj nového produktu, jeho zavedení do výroby nebo implementace nového systému odměňování významným způsobem ovlivňuje budoucí ekonomikou výkonnost firem. Umět finančně řídit projekty a změny zvyšuje jak pravděpodobnost jejich úspěšného dokončení, tak i naplnění očekávaných přínosů.

Komu je program určen

Primárně leaderům, vyšším manažerům a inovátorům, zadavatelům projektů a dále manažerům změn, projektovým manažerům a pracovníkům projektových kanceláří.
Program svým zaměřením vychází z úrovně studia Executive MBA, uplatňuje strategickou perspektivu náhledu na problematiku řízení projektů a změn. Volně navazuje na program Strategické řízení projektů a změn.

 

Témata programu

Jaký je dopad práce na projektech a změnách do ekonomiky firmy

 • Základní finanční výkazy firmy, vzájemné vazby mezi nimi.
 • Obvyklé finanční operace a jejich odraz ve výkazech.
 • Dopady práce na projektu nebo změně do hospodaření firmy.

Jak finančně posoudit projekty a změny

 • Jak spolu souvisí projekt / změna a jejich přínosy.
 • Stanovení očekávané ziskovosti projektu.
 • Máme dostatek peněz na to, abychom projekt nebo změnu zrealizovali?

Základní ekonomické ukazatele a kalkulace

 • Stanovení hodinové sazby a režií firmy.
 • Jak se do hodinové sazby a režií firmy projeví realizace projektu a změny.
 • Jednoduchá kalkulace produktu.

Finančního plánování a řízení projektů

 • Jak sestavit finanční plán projektu a jak s ním pracovat.
 • Proč jsou indikátory užitečné a jak je stanovit.
 • Co by nemělo chybět na pravidelných projektových schůzkách.
 • Jak podpořit vzájemnou spolupráci.
 • Proč je spravedlivé odměňování práce na projektech a změnách důležité.

 

Metodika

 • Prakticky orientovaný a interaktivní trénink, postavený na elementech školy SHINE a osvědčené praxi v oblasti strategického a projektového managementu.
 • Výklad, krátké řízené diskuse, sdílení názorů a praktických zkušeností.
 • Řešení modelových situací a konkrétní příklady z naší praxe.
 • Elektronická forma promítaných prezentací ke stažení ve formátu PDF.
 • Foto dokumentace lektorských flipchartů i prací týmů ke stažení po kurzu.

Přínosy

 • Pochopíte základní principy ekonomického fungování firmy.
 • Zjistíte, jaký je dopad realizace projektů a změn do ekonomiky firmy.
 • Dokážete posoudit, zda jsou očekávané přínosy projektů / změn realistické.
 • Naučíte se sestavit finanční plán projektu a pracovat s ním.
 • Zjistíte, jak stanovit měřitelné parametry pro spravedlivější ohodnocení lidí.

Připravíme vám kurz na míru

Lektoři

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace