loading...

Koučink pro řízení projektů, změn a inovací

Potřebujete zajistit úspěch projektu, implementace změny nebo inovace a standardní metody na to nestačí? K tomu slouží koučink – společně najdeme specifické řešení pro vaší situaci, firmu, tým.

Formy koučinku a kdy jej využijete

Individuální koučink

  • Potřebujete najít specifické řešení nebo způsob řízení týmu v situaci, kdy standardní metody nestačí.

Skupinový koučink

  • Potřebujete zajistit spolupráci celého týmu nebo jeho části v situaci, kdy běžné nástroje řízení selhávají.
  • Potřebujete zvýšit dovednost týmu ke spolupráci a efektivní komunikaci.

Koučink systémů

  • Potřebujete odhalit úzké místo systému, které brání v úspěšné realizaci projektu, změny, inovace.
  • Potřebujete změnit vnitřní postoje účastníků projektu, změny, inovace tak, aby vedly k úspěšné realizaci.

 

Klíčové výstupy

  • Zvýšení výkonnosti a efektivita jednotlivce i týmu.
  • Zlepšení vzájemné kooperace.
  • Nalezení řešení, které pomáhá k úspěšnému dokončení projektu, změny, inovace.

Sestavíme Vám kurz na míru

Lektoři

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace