loading...

Koučink pro řízení projektů, změn a inovací

Potřebujete zajistit úspěch projektu, implementace změny nebo inovace a standardní metody na to nestačí? K tomu slouží koučink – společně najdeme specifické řešení pro vaší situaci, firmu, tým.

Formy koučinku a kdy jej využijete

Individuální koučink

  • Potřebujete najít specifické řešení nebo způsob řízení týmu v situaci, kdy standardní metody nestačí.

Skupinový koučink

  • Potřebujete zajistit spolupráci celého týmu nebo jeho části v situaci, kdy běžné nástroje řízení selhávají.
  • Potřebujete zvýšit dovednost týmu ke spolupráci a efektivní komunikaci.

Koučink systémů

  • Potřebujete odhalit úzké místo systému, které brání v úspěšné realizaci projektu, změny, inovace.
  • Potřebujete změnit vnitřní postoje účastníků projektu, změny, inovace tak, aby vedly k úspěšné realizaci.

 

Klíčové výstupy

  • Zvýšení výkonnosti a efektivita jednotlivce i týmu.
  • Zlepšení vzájemné kooperace.
  • Nalezení řešení, které pomáhá k úspěšnému dokončení projektu, změny, inovace.

Sestavíme Vám kurz na míru

Lektoři

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít