loading...

REMOTE / SPOLUPRÁCE NA DÁLKU

Komunikujte s ostatními pomocí virtuálních nástrojů skutečně efektivně. Veďte online porady prakticky a s lehkostí! Nastavte kulturu spolupráce na dálku tak, aby byla skutečně výkonná.

Komu je určen

Všem kdo pracují z domova nebo jsou součástí týmu - úvodní online workshop Master.
Všem kdo vedou týmy na dálku - závěrečný online workshop King.

Kurz zahrnuje  oba online workshopy.

 

7 důvodů, proč zvolit tento kurz

 • Dozvíte se konkrétně, jak v praxi postupují týmy, které pracují pružně (agilně). 
 • Vyzkoušíte si interaktivní cvičení, kdy si nabyté znalosti okamžitě zažijete v praxi a dostanete zpětnou vazbu.
 • Osvojíte si postupy, které využívají zavedené špičky technologického vývoje jako jsou GOOGLE a jiné globální firmy, kde virtuální týmy jsou nedílnou součástí spolupráce.
 • Zefektivníte vedení tele/video konferencí a jiných virtuálních porad.
 • Poznáte, co je důležité při vedení týmů a projektů na dálku. 
 • Naučíte se, jak vytvořit spolupracující atmosféru virtuálního projektového týmu.
 • Získáte praktická doporučení a inspiraci pro každodenní projektovou praxi.

 

Metody a pracovní materiály

 • interaktivní online trénink - výklad, individuální i týmové práce, řízené diskuse a úkoly,
 • trénink online formou , kdy si účastníci přímo trénují dovednost moderování videokonferencí, zpětná vazba a osobní zážitek, 
 • elektronická forma prezentací ke stažení ve formátu PDF,
 • doporučení na kvalitní odbornou literaturu.


Tři pilíře úspěšné spolupráce na dálku

 • Jaké jsou osvědčené principy práce na dálku a jak je zajistit.
 • Konkrétní příklady z praxe špičkových firem.

Rozdílné formy komunikace v elektronickém světě

 • Možnosti komunikace a jejich výhody a nevýhody.
 • Časté chyby a jak jim předcházet.

Kuchařka Telekonference, videokonference

 • Jak efektivně vést online porady. 
 • Praktické cvičení – vedení modelové porady.
 • Prevence a řešení destruktivních jevů.
 • Ověřené praktiky moderátora. 
 • Jak tuto oblast mají nastavenou firmy, které ji skvěle zvládají.

Osvědčené tipy na práci z domova

 • Jaké návyky je osvědčené zavést, aby práce z domova šla hladce a vyhnuli jste se základním problémům.
 • Obavy při práci na dálku a jejich řešení

Koordinace a vedení týmu na dálku

 • Jaké jsou osvědčené principy koordinace na dálku a jak je zajistit.
 • Výhody/nevýhody vedení na dálku.
 • Obavy manažerů při řízení na dálku a co s tím.

Sociálno na dálku

 • Jak budovat týmovou soudržnost při absenci fyzického kontaktu.

Vliv interkultury

 • V čem se liší kultury jednotlivých národních kultur. 
 • Na co si dát pozor v mezinárodním prostředí pozor.

Kroky vedoucí k “Remote”

 • Pomocí strukturovaných úkolů si nastavíte spolupráci ve vašem týmu, aby fungovala.
 • Tvorba pravidel a dohod, které sjednotí fungování Remote týmů.

Nejbližší volné termíny

Připravíme vám kurz na míru

Zúčastnit se - termínovník

Lektoři

Reference

Super informace ako nebyť prekvapený so spoluprácou s jinými kulturami.

Jan Minac, Analyst, Oriflame Software s.r.o.

Školení co má spád.

Lubomír Znoj, Project Manager, ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Super! Profesionální školení.

Ludmila Dostálová, Project Manager, ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Naše projekty jsou rozprostřené od jihu na sever a z východu na západ. Je velmi zajímavé se podívat na srovnání jednotlivých kultur, a být tak připravený na rozdílné chování našich zákazníků. Další přínos tohoto školení vidím ve sjednocení pravidel a průběhu konfrenčních hovorů, kdy můžeme ušetřit drahocený čas všech účastníků.

Martin Rejchrt, Senior Consultant, PROVYS

Inspirace / Blog

Sova, skřivan a třetí pták

Josef Hajkr

Nápady, jak ovlivnit výkonnost lidí ve Vašem projektovém týmu, a jak si nastavit svůj režim dne podle svého chronotypu.

Číst více...

Zbraně vlivu – Nenechte sebou manipulovat!

Michael Motal

Princip kontrastu. Co to je a jaký má dopad na naše rozhodováni? První ze série článků popisuje, jak lze podprahově ovlivnit rozhodnutí jin...

Číst více...

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace