SHINE GROUP
light of change®

Všechny ohlasy

Musím říci, že kurz PMP/CAPM Exam Preparation mi významně pomohl při absolvování certifikace. Kurz samotný byl intenzivní a díky němu jsem si dokázal vytvořit potřebné souvislosti a získat celkový přehled nad PMBOK. Velice oceňuji profesionální přístup lektora, který díky svým odborným znalostem a zkušenostem dokázal reagovat na jakýkoliv dotaz a srozumitelně jej vysvětlit na praktickém příkladě z reálného světa. Shine jsem navštívil již několikrát a pokaždé se mohu spolehnout na kvalitní a profesionální služby. Kurz PMP/CAPM Exam Preparation doporučuji každému, kdo to myslí s PMI vážně.

Ing. Jiří Vetešník PMP, Y Soft Corporation

Připomněl mi, jak některé činnosti během projektu lépe vizualizovat a snadněji prezentovat vůči týmu a třetí straně. Kurz je určen pro projektové manažery, kteří již nejsou začátečníky ve svém oboru, ale chtějí získat další pohledy a možnosti do své práce.

Šárka Procházková Manažer pro strategii a optimalizaci procesu, Zentiva, k.s.

Komplexní pokrytí problematiky řízení rizik v projektech.

Marek Fait Business Intelligence Analyst, Komerční banka, a.s.

Měl by absolvovat každý, kdo chce uspět u PMI zkoušky.

Luboš Sikora Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z.

"Naše společnost v minulosti vyzkoušela více způsobů řízení ve snaze najít ideální nástroj pro efektivnější, přehlednější a rychlejší realizaci klíčových a strategických úkolů. V loňském roce jsme se po důkladném uvážení rozhodli pro naše specifické potřeby využít nejmodernější podobu projektového managementu a velmi rychle se ukázalo, že to byla dobrá volba. Spolupráci se společností SHINE Consulting mohu označit jako perfektní. Společnými silami se nám pro Českou zbrojovku a.s. podařilo v krátkém čase připravit vysoce účinný způsob řízení změn, který jsme bez potíží integrovali do stávající organizační struktury naší společnosti. Velkým plusem byla transparentnost celého procesu, díky níž všichni zaměstnanci rychle pochopili podstatu a smysl, což usnadnilo start nového systému řízení a zvýšilo motivaci pracovníků zapojených do jednotlivých projektů." 

Lubomír Kovařík Generální ředitel, Česká zbrojovka a. s.

Paní Pojerová,

přestože poděkování je vhodné psát až po ukončení kurzu, nemohu Vám nedat zpětnou vazbu již nyní, po absolvování druhého modulu z pěti programu Emoční leadership I.

Jde o modul, na který jste jako hosta přizvala pana Mariana Jelínka, velice úspěšného hokejového kauče a trenéra. Samozřejmě jsem již před jeho vystoupením na našem semináři věděl, že je to asistent trenéra mistrů světa v hokeji z Vídně, bývalý osobní kauč Jaromíra Jágra, aktivní trenér extraligové Plzně a kauč vrcholových sportovců z různých oblastí. Ale způsob, jakým dokáže aplikovat motivační přístupy ze sportu na prostřední businessu, je prostě jedinečný.

Myslím, že mám v evropském měřítku kvalitní školy včetně post doktorandského studia na pařížské Sorbonně a dva cykly manažerského vzdělávání na INSEADu, ale M. Jelínek a jeho pojetí kurzu mě tak uchvátilo, že to nemá obdoby. Spád, teorie postavená na praktickém a úspěšném fungování a pozorování, příklady, síla osobnosti, síla a hloubka přesvědčení o prezentované teorii…

Nikdy před tím mi nebylo tak moc líto, že je večer a musíme se rozejít domů. 

Marian Jelínek a jeho praxí ověřená teorie rychlých a vytrvalostních motivačních vláken, bipolarita cíle, asymptota úspěchu, flow a motivace bez motivace, to jsou všechno pojmy, kterými mé manažerské schopnosti a dovednosti neuvěřitelně obohatil.

Ještě jednou tedy děkuji a až bude SHINE pořádat další seminář s Marianem Jelínkem, rozhodně mě uvidíte mezi posluchači.

Ing. Miroslav Opa, Ph.D. jednatel firmy DEMOAUTOPLAST, s.r.o, Čelákovice

Společnost TE Connectivity, jíž je TE Kuřim součástí, je jedničkou na trhu v oblasti kontaktů a konektorů / tj. propojovacích prvků zejména pro automobilový průmysl. Abychom své prvenství na trhu udrželi, musíme neustále zlepšovat a inovovat naše výrobky i procesy.. Jedním z hlavních pilířů je pro nás kolektiv vzdělaných a motivovaných zaměstnanců, které pravidelně vzděláváme v potřebných a požadovaných oblastech.

 Proto jsme se na začátku roku 2016 rozhodli využít nabídky společnosti SHINE Consulting s. r. o. pro zlepšení know-how našich zaměstnanců v oblasti projektového řízení. Pro uvedené školení jsme vybrali zaměstnance z vedení firmy a inženýrské týmy procesního a projektového řízení, kde jsme viděli největší potenciál pro možné zlepšení. Společnost SHINE Consulting s. r. o. nám vystavěla program doslova na míru. Jako velmi přínosné se ukázaly 2 přípravné schůzky před zahájením samostatného kurzu a to pro vyjasnění představ vedení firmy ohledně náplně kurzu a následně detailní zmapování aktuálního stavu / požadavků na kurz s jednotlivými účastníky. 

Naše původní očekávání bylo zlepšení know-how projektového řízení v oblasti implementace nových procesů a výrobních zařízení a jejich následné uvolňování do sériové výroby. Toto bylo v rámci kurzu 100% naplněno a navíc jsme zjistili, že uvedené postupy můžeme jednoduše implementovat na libovolný projekt (nejen výrobního charakteru). Aktuálně pracujeme na zavádění nově nabytých poznatků z daného školení v oblasti lidských zdrojů (HR). Školení samotné bylo srozumitelně doplněno řadou praktických cvičení a rad na ověření nabytých znalostí. S radostí můžeme konstatovat, že po zavedení nově získaných znalostí a jejich aktivního využívání u reálných projektů jsme zaznamenali vyšší efektivitu v oblasti vedení & řízení projektů. 

Zhodnotím-li tedy vlastní vzdělávací program, jak jeho přínos pro naši firmu, tak celkovou spolupráci se společností SHINE Consulting s. r. o., můžu obojí vřele doporučit.

Michal Špaček Operations Manager Assembly, TE Kuřim

Zážitky z Emočního leadershipu předčily moje očekávání. Co do Emočky dáte, to se vám 2x vrátí. Už během programu jsem na sobě cítil změny. A vnímá je i mé okolí. Všichni jsme teď tak nějak víc spokojenější ;-)

Vladimír Kalinay Customer Care Team Leader, LMC s.r.o.

Obecně to bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě, každý den čerpám z poznání sebe sama. Oba programy mě v něčem změnily a v obou jsem získal inspiraci pro další samostatnou práci na dlouhá léta :-) Děkuji Šárko tobě i Emanuelovi, že se mohu v životě cítit lépe, i když jsem si zvolil docela náročnou cestu. Děláte to dobře. 

Ondřej Říha Digital Solutions, s.r.o.  

Doporučil bych kurz každému pro lepší přehled o organizaci řízení projektů. Byl jsem překvapen, jak účinné jsou jednoduché techniky jako lepíky. Školení mi dalo přehled do úvodu PM. Nikdy nic nepředpokládej – analýza rizik.

Tomáš Gabaš Producibility eng., Honeywell, spol. s r.o – HTS CZ o.z.

Posun dál rozhodně v procesním i osobním životě. Jednodušší život a učiní jej lepším.

Gabriela Grünová Project Manager, FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.

Skvělé odborné znalosti, perfektní vedení kurzu, propojení teorie a praxe – příklady, zdůraznění podstatných věcí ve vztahu ke zkoušce.

Filinger Jiří Customer Delivery Director, Alcatel-Lucent Czech s.r.o.

V transportní divizi společnosti Škoda jsme realizovali rozsáhlý znalostně–dovednostní program pro celý útvar realizace. A to v období, kdy docházelo ke spojení několika firem, které se zabývají výrobou kolejových vozidel v ČR.

Jednalo se o opakovanou zakázku, která navazovala na předchozí úspěšný projekt.

„V oblasti rozvoje kompetencí projektových manažerů jsme s týmem Ing. Hajkra v uplynulých letech spolupracovali opakovaně. Tato spolupráce dlouhodobě napomohla nejenom k zásadnímu rozvoji znalostí našich zaměstnanců a jejich následné certifikaci. Rovněž došlo k navázání lepší spolupráce a sjednocení metodiky projektového řízení v rámci výrazně rozšířených realizačních týmů ve všech společnostech transportní divize ŠKODA. Velkým přínosem bylo, že nám byl poskytnut ucelený informační a výukový blok 'šitý na míru' našim potřebám a odbornému zaměření. Celý tréninkový program hodnotím jako velmi profesionálně připravený, s kvalitními vizuálními pomůckami a se sofistikovanými a dobře promyšlenými praktickými cvičeními na konkrétních projektových situacích.“

Marek Herbst ředitel realizace Škoda Transportation v době zakázky

Vysoká úroveň, precizní příprava, symbióza praktické činnosti a použitých nástrojů s teorií.

Jaroslav Fíla Ředitel, ICV-Šárka o.p.s.

V minulém roce jsem absolvoval Emoční leadership skvěle vedený Šárkou Pojerovou a Emanuelem Byrtusem. Zážitky, nabyté zkušenosti a znalosti předčily moje očekávání a pomohly mi v řešení situací, které určitě zná velké procento lidí pracujících s jinými lidmi. Srdečně všem doporučuji účast v tomto unikátním programu Shine Leadership.

Můj prostor pro zlepšení vycházel z toho, že jsem od dětství zvyklý dělat svou práci perfektně, zároveň chci být příjemný a přínosný svému okolí a k tomu navíc nechci obtěžovat své blízké svými problémy.

Modelová situace se odehrávala tak, že jsem někomu zadal práci, a když ji neudělal, s laskavým úsměvem jsem ho uklidnil, ať se tím netrápí. Pak jsem si jeho práci vzal domů a ve svém volnu ji udělal. Samozřejmě jsem svým kolegům nic neřekl, abych svým stěžováním nikoho neobtěžoval. Jak se říká: „chlap přeci nefňuká“.

Trpěl jsem tím já i moje manželka, která viděla, co prožívám. V práci jsem nakonec nebyl za svůj postoj oceněn. Spíš naopak. To mi přišlo v tu chvíli divné až nespravedlivé.

Když jsem se snažil úkoly delegovat, z hlediska manažerského to bylo správné, ale v praxi to pořád nefungovalo. Nakonec stejně ta cizí práce skončila na mém domácím víkendovém stole.

Klasický trénink komunikačních dovedností také neřešil moji potřebu. Můj blahosklonný úsměv byl dokonce brán jako přednost mého projevu!

Řešení těchto situací a pomoc jsem nalezl nejdříve v prvním programu Vedení a osobní rozvoj s Enneagramem, po kterém jsem v Shinu absolvoval program Emočního leadershipu. Základem bylo poznat svoji emoční charakteristiku. Důležité bylo naučit se identifikovat svoje emoce, ovládat je a nakonec využít pro svůj záměr.

Překvapením pro mě bylo, že můj příjemný úsměv může být v určitých chvílích při jednání s druhými lidmi i kontraproduktivní. Naučil jsem se mimo jiné říkat „ne“ a v případě oprávněného pocitu nespokojenosti zvednout hlas a ohradit se.

V současné době v rámci svého jednání s lidmi nepotlačuji „nesprávné“ emoce, ale používám je jako součást svého projevu. Zjistil jsem důležitou věc. Když při jednání odpojím emoce, o kterých si myslím, že nejsou správné (například nespokojenost), výsledek je slabý, někdy dokonce opačný než bych chtěl. Když však sladím svoje myšlenky se svými emocemi, moje osobnost promlouvá jako jeden celek, je autentická a lidé mě berou. Chápou mě, a když potřebuji, tak mi pomůžou. Vše lépe funguje díky tomuto neobvyklému programu Emočního leadershipu.

Průběh jednotlivých modulů byl profesionální a přitom hluboce lidský. Vše probíhalo v tvůrčí atmosféře, ve které jsme překračovali své limity a přitom se cítili bezpečně. Organizace celého programu byla perfektní.

Děkuji Šárce, Emanuelovi, Robertovi, Romanovi a Marianovi a přeji jim vše nejlepší.

Pavel Farský Projektový manažer

Velmi příjemné prostředí. Super lektoři, kteří Vás zábavnou a odpočinkovou formou seznámí s daným tématem. Léta praxe a jejich zkušenost je cítit ihned po pár prohozených větách. Dozvěděl jsem se hodně o sobě. Více jsem si uvědomil své nezdravé návyky, vlastnosti. Samozřejmě jsem o nich věděl, ale tento kurz mě donutil o nich více přemýšlet. Pokud bude člověk chtít, může získané informace využít v osobním i pracovním životě. Jedná se o návod, jak zlepšit sám sebe. Mám v plánu se zaměřit na své nezdravé návyky. Snad to vyjde. Budu se snažit věnovat tomu pozornost a neodložit to. Riziko toho odložení však hrozí, jsem totiž s největší pravděpodobností 9ka jak vyšitá. Uvidíme.

Zdeněk Večeřa, DiS. Manažer kvality / Quality Manager, Jopp Automotive s.r.o.

Výborně připravený kurz, interaktivita, koučování lektory, práce ve skupině.

Jana Holánková Vedoucí podpory, QCM, s.r.o.

Marketplace nás opravdu „donutil“ týmově myslet i pracovat. Byla to zajímavá zkušenost i pro mě, přestože jsem typický týmový hráč. Ovšem pohled na firmu jako celek (ze všech úhlů strategického řízení a myšlení) společně s možností obchodně vstoupit a uspět na globálním trhu – to se > nám neděje každý den.

M.R. ABF, a. s.

Vybraný kurz se věnuje všem fázím řízení projektu – aby prezentované poznatky, případové studie a týmové „hry“ byly bezprostředně využitelné v praxi a ve zcela konkrétních pracovních situacích.

V rámci modulu je objasněno, jak vytvářet na úrovni managementu podmínky pro projektové řízení. Představujeme mezinárodní certifikační standardy a rovněž i trendy v oblasti ISO norem. Konkrétně jsou trénovány vybrané aspekty klíčových okruhů projektového managementu: Inicializace, Strategie, Plánování a Realizace.

„Spolupráce s firmou Shine Consulting a osobně s Ing. Josefem Hajkrem na výuce projektového managementu není jen dobrá. Je naprosto vynikající! Z organizačního pohledu se jedná vždy o jeden z nejlépe připravených modulů pro manažery, kteří u nás absolvují studium Master of Business Administration.

Kurz je volitelný předmět druhého ročníku a ještě se nestalo, že by si studenti daný modul nevybrali. Díky praktickému přístupu posluchači zvládnou zásady projektového řízení – řada z nich si pak tento modul volí i jako základ pro zpracování své disertační práce. Významnou roli hraje nejen účast Ing. Hajkra a Ing. Motala, ale také jednoho z nejvýznamnějších projektových expertů – RNDr. Zdenka Staníčka.

Celé projektové „hrátky“ jsou navíc ve studiu UK MBA při VUT v Brně (Brno Business School) podtrženy certifikátem, který každý účastník obdrží po absolvování výuky a zpracování práce na dané téma“.

Ing. Iva Marsová, MBA ředitelka studia UK MBA

Školení bylo úžasné. Skutečně musím říci, že za celé dva dny jsem se ani na chvilku nenudila. Prezentace a trénink mě dokázali vtáhnout okamžitě do děje a i když to případně byla věc, kterou znám, tak podání bylo výborné. Moc děkuji.

Jiřina Bočková Projektový manažer ČEZ, a.s.

Workshop mě velmi inspiroval a ukázal cestu, jak začít pracovat se strachem.

Miroslav Strnad NPI Engineer, ADC Czech Republic, s.r.o.

Vysoká schopnost lektora předat znalost, cenný soubor strukturovaných informací, metod, postupů.

Pavel Otradovec IT PM, GE Money Bank, a.s.

Řízení projektů v naší společnosti je velmi náročná a komplexní problematika jednak díky globální struktuře všech našich týmů, jednak díky specifikům řízení Open Source projektů.

Proto jsme stáli před úkolem vypracovat obsáhlý a zároveň časově efektivní studijní program, který umožní zkušeným i začínajícím inženýrům plnohodnotné fungování v rámci projektů, na kterých pracujeme.

Z toho je zřejmé, že nebylo možné sáhnout po nějakém standardním balíčku, ale bylo třeba připravit řešení na míru. Do toho jsme se pustili se společností Shine. Po několika týdnech náročných konzultací pro nás připravili pilotní běh Red Hat Project Management Academy, na míru šitý pětidenní kurz projektového řízení. Pilotní běh měl velmi pozitivní ohlas, a proto jsme se rozhodli učinit z něj standard pro naše manažery, projektové manažery a vedoucí týmů.

Od té doby prošlo tímto kurzem na 60 řídících pracovníků a ohlas je natolik pozitivní, že jsme začali pracovat na rozšíření programu.

Radovan Musil Ředitel společnosti Red Hat Czech s.r.o.

„Spolupráci se společnostmi Shine Consulting a Expertis Praha jsme zahájili s cílem zavést ve firmě systém pro řízení projektů. Po dvou letech spolupráce mohu konstatovat, že cíl byl naplněn díky vysoké profesionalitě, flexibilitě a zákaznicky orientovanému přístupu odborníků.

Nejdůležitější z mého pohledu je to, že se odborníci z týmu dodavatele nejprve snažili pochopit naši organizaci a na základě toho vytvořit funkční systém, jenž do organizace zapadne – a nevnucovat nám již jednou vytvořený model. Spolupráci s oběma společnostmi v oblasti projektového řízení mohu vřele doporučit.“

Ing. Roman Maroušek TNT Express Worldwide

Vysoká úroveň, odbornost, kvalita. Jenom samá chvála, učí z praxe.

Miroslava Maťátková Zakladatelka, ICV (Institut certifikovaného vzdělávání) - Šárka o.p.c.

Trénink Autentická komunikace Roberta Sättlera je opravdu mimořádným zážitkem, který nejen pobaví, ale také vás ve velmi krátké době posune dál k sebevědomější a kultivovanější komunikaci.

Tomáš Jaroš Výkonný ředitel, Československá obchodní banka, a. s.

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Hledal jsem s naším HR oddělením program, který by mi pomohl rozvinout mé manažerské schopnosti a stát se z technika manažerem. Původně jsem si nebyl úplně jist, jestli je to to pravé, dnes jsem přesvědčen, že ano.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Získal jsem schopnost dívat se " objektivně" na jednání své i svých spolupracovníků. Lépe chápu pohnutky, které k takovému chování vedou a mohu s nimi pracovat. Mohu říci, že program mi tím umožňuje být efektivnější v jednání s lidmi, usnadňuje mi definování a dosažení společných cílů.

Proč bych program doporučil?

Program mi pomohl najít a odbourat bariéry v jednání s ostatními lidmi jak v profesním tak soukromém životě. Po jeho absolvování lépe zvládám stresové situace.

Jan Šašek Production manager, Ideal Standard s.r.o.

Potvrzujeme, že společnost SHINE Consulting realizovala v letech 2010–2011 pro naši společnost rozvojový konzultační projekt v oblasti projektového řízení s názvem Rozvoj projektové kultury.

Naše společnost neměla před zahájením tohoto poradenského projektu velké zkušenosti s profesionálním řízením projektů. Proto jsme si pro rozvoj projektové kultury našli partnera ve specializované společnosti SHINE Consulting. Toto rozhodnutí nakonec považujeme za velmi dobrou volbu. Zkušení odborníci společně s naším týmem postupně celý systém pro řízení projektů nastavili a prosadili do praxe. S lektory a konzultanty dodavatele byla velice dobrá a příjemná spolupráce – vždy se podařilo najít řešení, které je vhodné pro konkrétní podmínky naší společnosti.

Součástí projektu byly tyto klíčové části:

  • prvotní formování managementu
  • tvorba metodiky pro řízení projektu
  • tréninky zaměřené na zvýšení kompetencí našich zaměstnanců v oblasti projektového řízení
  • naplnění portfolia strategických projektů
  • podpora při rozběhu klíčových projektů
  • konzultace směřující ke zlepšení motivačního systému

Projekt byl úspěšně ukončen hodnotícím workshopem.

Ing. František Mareš náměstek generálního ředitele, Pojišťovna České spořitelny, a. s.

Dobře připravený kurz, z hlediska obsahu jedinečný na trhu ČR.

Viktor Golka Project Management Controller, Komerční banka, a.s.

Bez nadsázky si dovolím říct, že program emočního leadershipu mi změnil můj život. Díky tomuto nevšednímu zážitku se u mě stal zvláštní restart přemýšlení o světě. Koukám na vše kolem sebe jiným způsobem a je mi tak nějak lépe. Přináší mi to pozitivní změny nejen v mém pracovním, ale i v mém soukromém životě.

Samotný průběh programu byl úžasný zážitek, který bych doporučil každému. Po každém modulu jsem se cítil plný energie, navíc jsem na programu potkal skvělé lidi, které se teď nebojím označit za přátele.

Tímto bych celému realizačnímu týmu v Shine Leadership chtěl poděkovat za profesionalitu, díky které jsem tento modul mohl prožít.

Michal Hybášek Atlassian Competency Leader, MoroSystems, s.r.o.

Mottem tohoto kurzu je „stačí změnit sebe a změní se svět kolem vás“. Velký cíl, popsaný v jedné větě, ale jak toho docilit? Jako úvod do tohoto krásného a pro každého, jak v osobním tak pracovním životě, užitečného tématu je tento jednodenní seminář, skvělým „nakopávačem“.

Dynamický den, se dvěma inspirativními odborníky a průvodci vaším niterním světem. Témata na sebe navazují a kontinuálně ve vás vyvolávají nové podněty a otázky. Odcházíte s pocitem vášně k poznání sebe sama, přijmutí odpovědnosti za svoji změnu a chutě pokračovat v této tématice.

Skvělý seminář, doporučuji všem, co mají touhy.

Daniela Pávová Pure Fishing & Yankee Candle SSC Manager, Jarden Business Services Group

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Rozhodnutí být pro můj tým a okolí nejen odbornou autoritou, ale i „lidským partnerem“. Hned na začátku své manažerské kariéry jsem si uvědomil, že mám výrazný deficit ve vztahové rovině leadershipu – chtěl jsem s tím něco dělat a už jen název ‘Emoční leadership‘ mi napověděl, že by tento program mohl být přesně tím, co mě správně nasměruje.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Více myslet na sebe a svoji práci a méně na ostatní a jejich práci – tedy pomáhá mi soustředit pozornost na to, co je ještě moje a co už někoho jiného. Ale ne ve smyslu asertivního stavění hranic nebo úkolování, ale naopak pomocí koučování a vytváření komunikačního prostředí vést každého v týmu k osobní i společné odpovědnosti. Zní to jak poučka z učebnice, ale program Emočního leadership mi jí pomáhá přetvářet do konkrétních kroků a především uvědomovat si je, jinak řečeno provádět změny vědomě. Chceš-li něco změnit, začni u sebe; Neposuzuj ostatní podle sebe; Čas strávený s rodinou ničím nenahradíš; … a další staré známé pravdy, klišé, chceme-li, je to, co si chci z programu odnést – že to není nic nového? Pro mě ano, protože se je učím interpretovat ve vztahu k mému vlastnímu životu. Učím se uvědomění si sebe sama „tady a teď“.

Proč bych program doporučil?

Atmosféra, lidi, Emanuel (lektor), Šárka, je toho víc, samozřejmě samotná náplň programu. Prošel jsem už více programy podobného zaměření a málokdy se setkal s takovou otevřeností a uvolněností lidí, kteří jsou si navzájem v podstatě cizí, hned od počátku. Nevím čím to je, zda souhrou všech faktorů nebo osobností lektorů … Nepřemýšlím nad tím, jen jsem rád, že tomu tak je. A je to i důvod, proč bych program doporučil – vedle jeho nesporné kvality se prostě musí zažít, prožít – v tom mi dává víc, než jiné věci, které dělám pro svůj osobnostní rozvoj. A ještě bych měl dodat, že to není jen teorie – hrozně se mi líbí, jak máme možnost rozpoznat a pozorovat uplatnění všech těch různých pouček v praxi úspěšných leaderů – manažerů, podnikatelů (hostů programu).

Ing. David Collins, PhD. vedoucí odboru Zabezpečení a rozvoj lidských zdrojů, ČEPS, a.s.

Velmi děkuji za zážitek, který mi dal kurz Šárky a Emanuela – Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem.

Jejich osobní charisma vytvořilo ze dvou dnů dva krátké, ale plné okamžiky, které otevřely spoustu otázek a chuti jít dál, ponořit se do hlubin Enneagramu, ale také ve mně znovuotevřely respekt k lidem a jejich vlastnostem, reakcím  - méně hodnotím a více vnímám.

Ještě jednou děkuji,

Silvie Košťálková Purchasing Specialist, Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Kurzy s přesahem a podložené zkušenostmi.

Jan Hamza IT Project Manager, Sotio a.s.

Dozvěděla jsem se několik inspirativních myšlenek, které mi pomohou myslet kreativněji. 

Denisa Štraser Consultant ve společnosti Trask solutions a.s.

Moc Vám děkuji za možnost zúčastnit se kurzu „Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I“. Bylo to opravdu intenzivní a nezapomenutelné, a to v tom nejlepším smyslu slova. Velký dík rozhodně patří Robertovi. Takovou energii a umění práce se skupinou jsem dlouho neviděl.

Ivan Záruba Konzultant, inzagi, s.r.o.

Kurz vhodný nejen ke zlepšení se v pracovním procesu, ale znalosti lze aplikovat i v osobním soukromém životě.

Jan Brabec Mechanical design engener, Honeywell, spol. s r.o.

Můj přínos z EL – hlubší poznání a pochopení sám sebe. Mám pocit tenisty, který zkazil první podání, ale ví, že má k dispozici ještě jeden servis. S tím rozdílem, že mě kdosi mezi tím prvním a druhým podáním umožnil pochopit, v čem jsem udělal chybu. Jestli budu pokračovat stejnou rutinou, nebo si z toho něco vezmu a napodruhé zahraji jinak, toť věc jiná… A ještě jedna věc – v tuto chvíli si nedokážu představit coby lektora nikoho krom Emanuela s jeho trenérskými dovednostmi, prací hlasu a těla, charismatem, zkušenostmi a moudrostí.

David Buchtela HR Key Account Manager ČSOB

Myslím, že je zcela zbytečné dlouze vyjmenovávat důvody, proč je program Emoční leadership naprosto mimořádným úkazem v oblasti manažerského osobnostního rozvoje. Přestože jsme každý zcela jiný, přestože máme odlišné potřeby či očekávání, jsem přesvědčen o tom, že Emoční leadership osloví všechny bez rozdílu. Proč? Protože je jednoduše mimořádně kvalitně promyšlen, připraven, upečen i servírován. Protože vám zachutná. A nebo prostě proto, že když jednoho dne skončí, nechce se vám vstát ze židle…

Věřte mi, já to zažil. A jsem za to vděčný. 

Děkuji.

Marek Hojgr Head of Product Center On-Board Diagnostics, AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH

Emoční leadership II. je jako maturita, kdy Emoční leaderhip I. je základní školou. Emoční leadership II rozšířil moje sebepoznání z Emočního leadershipu I. o nejen teorii, ale hlavně nové praktické návyky pro můj zdravý rozvoj. Umím nyní vědomě ovládat svůj život a formovat své okolí k obrazu svému, nikoli naopak, jak se mi to „dělo“ dříve. Zažívám nyní život s minimem stresu a minimem zklamání a problémů. Je to až neuvěřitelné jak se můj svět dokázal proměnit díky Emočnímu leadershipu II. Naučil jsem se také účinné metody jak pomoci k úspěchu i svému okolí ať už v práci nebo rodině. Program Emoční leadership II. vřele doporučuji.

Ing. Petr Dusil Produktový manažer IoT, Vodafone Czech Republic a.s.

Šla jsem do programu Emočního leadershipu, abych zjistila, co je hlavním limitem, který mne brzdí udělat věci, které vím, jak je chci a přesto je neudělám. Program mi přinesl pohled na sebe sama - zjištění skutečných příčin vlastních limitů, porozumění příčin způsobu chování ostatních a naučení se limity překročit. Při vedení lidí je důležité znát a umět řídit emoce sebe sama, uvědomit si, že mám moc změnit svůj způsob myšlení a pomoci tím sobě i svému okolí. Proto tento program opravdu doporučuji.

Šárka Šeuerová Director, Československa obchodni banka, a. s., E-toll, Acquiring and ATM

OT Energy IC Energo ServicesSpolečnost SHINE Consulting zrealizovala pro OT Energy Services vzdělávací rozvojový program zaměřený na rozvoj technických i behaviorálních kompetencí z oblasti projektového řízení. V rámci tohoto projektu bylo společností SHINE Consulting provedena situační analýza stavu projektového řízení, která společně s interním průzkumem vzdělávacích potřeb pomohla vytvořit čtyřmodulový vzdělávací program přímo reflektující naše vzdělávací potřeby pro celkem 68 pracovníků naší Společnosti.

Rádi bychom touto cestou ocenili pečlivou přípravu a seznámení se s procesy projektového řízení v naší Společnosti. Poznatky zjištěné v přípravném procesu byly zapracovány do jednotlivých modulů technik projektového řízení a školené techniky byly vybrány tak, aby je projektoví manažeři naší Společnosti mohli ve své praxi využívat. Výborná byla praktická cvičení a procvičení projektových technik formou praktických příkladů a následně i zhodnocení použitých technik. Kurzy byly vedeny lektory s vysokou odborností a přehledem o projektových kulturách v různých firmách. Výklad lektorů všechny zaujal, obsah kurzů byl velmi dobře strukturován do přehledných celků. Lektorka behaviorálních dovedností si získala důvěru všech zúčastněných, takže s ní zúčastnění komunikovali velmi otevřeně a přímo. Přátelská atmosféra přispěla k efektivní diskuzi nad tématy, která zúčastněné nejvíc zajímají.

Konkrétní přínosy pro naši Společnost spatřujeme zejména v celistvosti celého školení, jednotném vzdělání všech projektových manažerů dle současných trendů, zdůraznění základních pravidel dobrého projektového řízení a potvrzení dobré praxe.

Spolupráci se společností SHINE Consulting můžeme jednoznačně doporučit. Dobře vnímají potřeby vzdělávací skupiny, volí dobrou kombinaci výukových metod. Mají velmi dobře zpracovanou koncepci výuky a materiály k výuce. Samozřejmě největší devizou jsou lektoři, díky nimž se účastníci těšili na každý nový kurz.

Lenka Dostálová Vedoucí personálního oddělení, IC Energo a.s.

Děkuji za ohromný zážitek. Na tomto workshopu jsem získala tolik energie, která mě drží jako po dovolené.

Jana Švihlová Country manager, Perfetti van Melle Česká republika s.r.o.

Lepší trénink jsem nikdy neabsolvoval! Reflexe na zodpovědnost za svůj život. Naprosto jiný pohled řešení problémů/konfliktů.

Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Dobrý a sofistikovaný a komplexní nástroj na sebepoznání a poznání lidí v týmu (manažeři).

Jenůfa Pecháčková Training specialist snr.

Po téměř 25 letech působení v jedné firmě jsem si začala uvědomovat, že nežiji, že přežívám. Že jsem pod obrovským stresem a neustálým napětím, že jsem plně zaměřena na práci a přestávám se radovat z každodenních maličkostí, které mi život přináší. Že ztrácím motivaci a chuť dělat nové věci. Na doporučení naší personalistky jsem se dohodla s Emanuelem na osobním setkání v Praze v sídle Shine. Poté, co mi tento nesmírně charismatický pán po 10 minutovém rozhovoru o mně řekl i to, co mně neví ani můj manžel po 28 letech, a poté, co mi nastínil hlavní myšlenku Emočního leadershipu, jsem se rozhodla, že do toho jdu.

Absolvování pěti modulů emočního leadershipu mi dalo návod na to, jak žít a užívat, nikoliv pouze přežívat. Vím, že všechno je v (mé) hlavě a že věci se změní a stanou, když budu chtít a budu důsledná. Díky emočnímu leadershipu jsem poznala svůj typ osobnosti, svůj styl chování a jednání ve vztahu k ostatním osobnostním typům. Uvědomuji si svoje silné stránky, ale i rysy mé povahy, které způsobují mojí nespokojenost, rozladěnost a pocit bezmoci a ukřivděnosti. A nejenom - poznala - naučila jsem se, jak se sebou a se svým vědomím pracovat. Jak přijímat sama sebe takovou, jaká jsem a mít se ráda takovou, jaká jsem. Využívám postupy prezentované v rámci Emočního leadershipu v různých situacích každodenního života, pozoruji chování svoje a okolí a beru si pro sebe to, co mě dokáže jakýmkoliv způsobem obohatit a posunout dopředu. Program mi umožnil setkání s úžasnými lidmi, kteří mi pomohli na mé cestě hledání sama sebe a kteří, pevně doufám, nezmizí po ukončení programu z mého života.

Program mi vzal moje pochybnosti - a to je co říct!

Program Emoční leadership je především o lidech a o tom, že každý člověk je jiný a jedinečný. Za svoji kariéru jsem absolvovala různé programy a školení pro manažery, které byly zaměřeny na procesy. Jak se má dělat to či ono, jak dosáhnout úspěchu a maximálního výsledku… V některých případech mě program nadchl, naplánovala jsem si, jak od teď bude vše jiné, ale po několika dnech / týdnech jsem sklouzla do každodenní rutiny a veškerá předsevzetí spolu s nádhernými barevnými materiály ze školení skončila na dně nejspodnějšího šuplíku, kde jsou dodnes. Skutečnost, že program Emočního leadershipu nekončí jedním modulem, že i mezi pěti moduly absolvují účastníci doplňující koučovací rozhovory se svými kolegy, že absolvování každého modulu vyžaduje přípravu a plné soustředění a uvědomění, způsobuje, že se Vám program dostane "do krve" a že se Vám stává součástí každodenního života. Pokud mu propadnete, nedokážete jej jednoduše odložit na dno skříně.

Jana Hulvova Customer Service Manager, Teva Czech Industries s.r.o, Opava, Komárov

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu zúčastnila?

Účast v programu mi nabídla paní Šárka Pojerová. Známe se a spolupracujeme spolu několik let, proto jsem nepochybovala o tom, že program EL mi bude přínosem a s důvěrou jsem se do programu přihlásila.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Kurz mi předal cenné know-how, proč se jednotlivé typy lidí chovají tak, jak se chovají. Pochopení těchto zákonitostí mi zároveň umožňuje vědomě změnit svoje prožívání i chování. Začala jsem víc pozitivně přemýšlet o tom, co chci, aby se podařilo a zaháním myšlenky na to, že něco nejde. Jsem schopna díky návodům z programu ukáznit svou mysl natolik, abych se plně soustředila žádoucím směrem a nenechám se rozptylovat.

Co mi program vzal?

Program mi například vzal potřebu přejímat zodpovědnost za druhé víc, než mi přísluší.

Proč bych program doporučila?

Emanuel Byrtus dokáže skvělým způsobem vytvořit takové prostředí a naladění, aby se účastníci s důvěrou, odhodláním a pokorou vydali na cestu sebepoznávání i tréninků. Dále mne potěšilo propojování jednotlivých modulů návštěvami zajímavých hostů, kteří program výborně doplňovali poznatky ze své praxe.

Mgr. Dagmar Mrkosová Personální ředitelka, Aquasoft spol. s r.o.

Určitě doporučuji - trénink je na vysoké úrovni, mnoho nových a užitečných informací.

Daniela Krížiková Managing Director, Image Lab SK s.r.o.

Velmi se mi líbilo propojení s praxí.

Renata Poledna Senior SOX expert, SAP AG / GRC

Jsem člověk, který pořád hledá odpovědi a i tehdy jsem přemítal, co jsem a proč takový jsem.

Přepadaly mě „obludy“. Místní krupobití mé nadřazenosti v podobě hněvu, vyděračství a autoritářství, střídané přeháňkami pasivity, deprese, odevzdanosti a odkládání. Manažerské zahledění se, egoismus, možná vyhoření. Vytrácela se mi radost. Dostával jsem se do opakovaných situací. Nemohl jsme se pohnout dál v profesním i osobním životě. Ztrácel jsem schopnost udělat další krok.

Na mé cestě se přitom objevil neznámý objekt - Emoční leadership. Byl tak zajímavý, že mě nachytal a já jej prozkoumal. Po rozhovoru s Emanuelem a Šárkou jsem ucítil novou energii a nové poznání. Vše bylo zaměřené do mě, do mé podstaty. Přihlásil jsem se. Následovala vichřice. Ta v mém pohledu na svět poctivě prohledala všechno, převracela a ověřila mé předpoklady, mé „pravdy“ a mé „lži“. Vše na čem jsem stál a stojím. Přivedla do mého života nové otevřené a hledající lidi. Konfrontovala mě se sebou samým. Nebýt odvážného a láskyplného lodivoda Emanuela a pokorné posádky, se kterou jsem se nalodil, neproplul bych.

Dnes s kratičkým odstupem vidím už uklidněnou hladinu a snad jsem pokornějším člověkem, který začíná u sebe a lépe zná svá omezení a své silné stránky. Zahodil jsem svá lpění na jediné správné cestě, přestal jsem pořád dokola zdůvodňovat, přestal jsem se obhajovat. Jsem jaký jsem. Nastala ve mně skutečná změna. Pokud ji chcete taky zažít, stejně jako já, musíte jít do hloubky. Možná najdete něco podobného jinde. Ale v podání Emanuela a pečlivě vybraných dalších lektorů bude tato změna trvalá.

Dalibor Damborský CCV, s.r.o. – jednatel společnosti

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Impulzem pro přihlášení do programu byla dobrá zkušenost s předchozími workshopy firmy, aktuálnost náplně programu, zejména managementu energie, a vyšší efektivita a dopad vícemodulových kurzů.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Aplikování výkladu typologie Enneagramu mi umožňuje korigovat vlastní škodlivé návyky a lépe porozumět motivům chování ostatních. V praxi to zjednodušuje a zpříjemňuje komunikaci v profesním i privátním prostředí. Rovněž práce s energiemi mi umožňuje prožít více toho příjemného.

Proč bych program doporučil?

Program je díky dynamickým a přesvědčivým lektorům intenzivní v prožitcích, okamžitě aplikuje probíranou látku formou cvičení a ukotvuje látku pomocí následné zpětné vazby. Zvláště Emanuel svým nasazením a otevřeností nedovolí přítomným workshopy „odsedět“ a vtahuje všechny do děje.

Ivo Pazourek Project Manager, E.ON IS Czech Republic s.r.o.

Způsob jakým SHINE spolupracuje s partnery je velmi unikátní a profesionální a setkal jsem se pouze s několika konzultantskými firmami, které takto spolupracují a vedou své klienty.

Při setkáních a workshopech jsme také velmi rychle došli k tomu, že jednou z klíčových oblastí je kultura firmy, prostředí a schopnost lidí navzájem spolupracovat. To obrátilo pozornost i k další oblasti, ve které SHINE Group působí –  manažerský  a osobnostní rozvoj – primárně program Emoční leadership (Shine Leadership s.r.o.)

Několik mých kolegů absolvovalo ochutnávkové meetingy zaměřené na osobnostní rozvoj. Po pozitivních reakcích jsem se rozhodl absolvovat program Emočního leadershipu. Celý program byl  pro mne „oči otvírající“. Musím konstatovat, že  jde o naprosto unikátní program, který vede účastníky k hlubokému poznání sebe sama, vlastní osobnosti  a na základě tohoto poznání vede k vědomému otevření se a formování své osobnosti a manažerského stylu. Obdivuji hlubokou znalost a nenásilné vedení celým programem, kde se jde opravdu až do nejhlubšího nitra osobnosti. Celý program je založen na dobrovolném přístupu a musím říci, že jsem si jej neskutečně užil.

Chtěl bych vám za toto poděkovat a zcela určitě ho doporučuji komukoliv, kdo chce být dobrým leaderem.

Ing. Dobroslav Rak Vice President Engineering EMEA, Doosan Bobcat Engineering s.r.o.

Program „Emoční leadership“   výrazně převyšuje všechny vzdělávací programy, které jsem kdy absolvoval.

Je výjimečný především tím, že se člověk podívá ne sebe zvenčí. Najednou dostane příležitost uvědomit si svoje vzorce chování, pochopí, kde jsou jeho kořeny. Dostane návod, jak se posunout, zlepšit, změnit…

Výsledkem je to, že rozumím víc sám sobě a taky jsme přišel na to, proč se lidé v mém okolí chovají tak jak se chovají.  Najednou jim víc rozumím.

Program mi pomohl uvědomit si, co má v životě skutečnou hodnotu. Můj život se zásadně změnil. Užívám si ho!

Doporučil bych jej absolvovat každému, kdo řídí jakoukoli skupinu nebo stojí v životě na rozcestí, před nějakým zásadním rozhodnutím.

Miroslav Ostrý Generální ředitel, IDEAL–Trade Service, spol. s r. o.

Naprosto naplňující.

Lucie Chocholatá Sales Coach, Vodafone Czech Republic a.s.

Přehledný a efektivní kurz, výborní lektoři.

Pavla Paleníková Centrum EP

Měla jsem pocit, že kvalita mého pracovního a osobního života je sice velmi uspokojivá, nicméně ne vždy opravdová a "naplňující". Snaha porozumět VÍCE sobě samé i reakcím kolegům v práci i přátelům byla impulsem pro vstup do tohoto programu. Získala jsem šanci dát svému profesnímu i osobními životu novou kvalitu. Po absolvování tohoto rozvojového programu je člověk doslova nabit obrovskou vlnou energie, odhodláním, ale i jasně strukturovanými informacemi o dalších krocích a postupech. Je tedy na každém, jak se mu podaří udržet pozornost a vědomě pracovat na nastavování nových - žádoucích kvalit jednání a chování. Přístup a charisma osobnosti lektora Emanuela Byrtuse je inspirující a motivující. Emoční leadesrhip je - jak mi bylo před započetím tohoto programu paní Šárkou Pojerovou doporučeno a představeno - opravdu jedinečný, propracovaný systém poznání sebe i druhých. Nabízí tak jedinečnou příležitost "odhodit" nežádoucí projevy chování a nastavit nové, efektivní a "zralé" postupy a formy.

Andrea Soukupová Account Director, Leo Burnett advertising s.r.o.

Při zvažování svého dalšího rozvoje jsem „narazil“ na nabídku tréninku „Emoční leadership“, který zapadal do mého dlouhodobého plánu. Chtěl jsem se dozvědět více o sobě samém a také o tom, jak pracuji se svými emocemi a především jak je efektivněji používat.

Emoční leadership byl pro mě cestou poznání, naučil mě dívat se na svět jinýma očima s možností měnit vlastní dlouhodobé návyky. Tento trénink mi napomohl dělat věci vědomě, směřovat energii tam, kam chci já a také neřešit minulost.

Charisma lektora, Emanuela Byrtuse, jeho schopnost navodit uvolněnou a příjemnou pracovní atmosféru, sdílení vlastních pokroků s dalším účastníky – to jsou hlavní důvody, proč tento program doporučuji všem, kdo si chtějí udělat sami v sobě „velký úklid“. Více nelze vyjádřit slovy, je třeba si „Emoční leadership“ prožít!

Martin Guráš Sales Director, BIKE FUN International s.r.o.

"Skolenie na metodiku Prince 2 zabezpecovane p. Gablasem hodnotim ako kvalitne. Ocenujem profesionalny a zároven priatelsky pristup nasho skolitela, ktoreho evidentnym cielom bolo dobre nas oboznamit s problematikou a pripravit na 'uskalia' skusok. Hladkost priebehu skolenia, kvalita skoliacich materialov, poskytnutie studijnych materialov vopred a pohotova komunikacia zo strany organizatorov len podciarkla moj dobry dojem."

Ing. Katarina Gottschall KPMG Slovensko – subkontraktor

Děkuji za skvělý kurz, který byl po dlouhé době skutečně zajímavý a týkal se něčeho ryze užitečného pro život, ten profesní i osobní. Líbila se mi už samotná příprava, kdy mě požadavek na zaslání odpovědí na definované otázky donutil popřemýšlet nad tím základním. A tím je  "Proč".  Úspěch byl dovršen, když jsem pochopil, že dle otázek se dynamicky upravil i kurz.

Chci vyjádřit velmi pozitivní feeling, nebo snad raději hezky česky dobrou náladu, která vládla na školení. A to jak s lektorem, tak i s ostatními účastníky. Nemohu říci, zda je to dáno tématem kurzu, výběrem lektora, příjemným prostředím nebo snad "přísným výběrem účastníků", ale funguje to. Jako celek je vše veskrze pozitivní.

Měl jsem možnost se s Vaším přístupem setkat celkem třikrát. Poprvé jste pro naši společnost vedli workshop na zlepšení projektové kultury. Tedy ryze zákaznické řešení. Tam jste mě nadchli přístupem pana "Majkla" a možností skloubit projektový management a myšlenkové mapy. Takže to už byl jen krůček pro to, abych absolvoval svoji druhou zkušenost, školení "Myšlenkové mapy nejen pro projekty". No a poslední setkání proběhlo na ochutnávce z "google kuchyně p. France", Spolupráce na dálku. A opět se to podařilo.

Musím přiznat, že Váš styl na mě funguje a líbí se mi. Navíc se mi obchodně velmi líbí, že zjevně dokážete, alespoň v mém případě určitě, zákazníky udržet. To by se mi v mém obchodním světě nesmírně hodilo.

Závěrem zasílám zápis z ochutnávky zpracovaný ve formě myšlenkové mapy. To abyste získali tu nejlepší referenci, a sice že Vaše školení nebyla jen teorie, ale přinesla praktické výsledky.

Děkuji a těším se někdy příště. A to si buďte jistí, že nějaké příště bude. Se SHINE Consulting tedy rozhodně!

Jiří Šotnar Supply Chain Manager, CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Logo BobcatNaše firma se rozhodla posunout na vyšší úroveň v oblasti řízení projektů v roce 2014, kdy jsme došli k závěru, že sice máme fungující a velmi dobře popsaný proces vývoje nových výrobků a při realizaci našich projektů máme slušné výsledky, nicméně stále se nám nedaří řídit projekty k naší plné spokojenosti.

Pozvali jsme firmu SHINE, aby nám v pomohla se zlepšením a společně jsme se pustili do „NPD Capability Enhancement“ programu.

Program měl několik fází, přičemž aktivity probíhaly s největší intenzitou v roce 2015 a plné zavedení všech procesních změn bude v roce 2016.  Provedli u nás velmi detailní audit, který se nesoustředil pouze na formální stránku našeho procesu, ale velmi detailně jsme rozebírali také otázku kompetencí lidí a kultury ve firmě, včetně zapojení managementu. Následovala série treninků pro více než 60 našich kolegů, kde byly velmi dobře vysvětleny principy projektového managementu. Toto vytvořilo základ pro následující workshopy, při nichž byly detailně rozebrány naše procesy a to jak řízení jednotlivých projektů a programů tak i portfolia projektů. Toto tvoří základ pro změny, které v organizaci zavádíme a již nyní vidíme výsledky v oblasti zlepšení exekuce projektů tak i v kvalitě výstupů. Při naší spolupráci jsme velmi pozitivně hodnotili hlavně dvě oblasti:

  • Obrovskou zkušenost erudici v oblasti projektového řízení. SHINE se velmi rychle zorientoval v tom, co a jak děláme a dodal naprosto přesné a jasné doporučení co zlepšit či dělat jinak
  • Naprosto profesionální přístup a kultura při komunikaci s námi. Při společných workshopech jsme neměli pocit, že je nám něco nuceno a musíme implementovat „něčí“ postupy, ale k závěrům jsme docházeli společně.

Myslím, že způsob jakým SHINE spolupracuje s partnery je velmi unikátní a profesionální. Setkal jsem se pouze s několika konzultantskými firmami, které takto spolupracují a vedou své klienty.

 

Chtěl bych firmě SHINE za toto poděkovat a zcela určitě ji doporučím komukoliv, kdo chce být dobrým leaderem.

Dobroslav Rak Vice president – Doosan Bobcat Engineering, s. r. o.

Vynikající pro uvědomění cílů jak pracovních tak osobních.

Stanislav Hahn Product Eng., Honeywell, spol. s r.o. – HTZ CZ o.z.

Zajímavá interaktivní forma kurzu, profesionalita lektora.

Martin Petržila Vodafone Czech Republic a.s.

Propojení s praxí nad rámec očekávání. Přínosné pro certifikaci IPMA.

Patrik Josífko PM, Tieto Czech s.r.o.

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu zúčastnil? Musím přiznat, že jsem se tohoto rozvojového programu nezúčastnil čistě ze své aktivity, ale jako součást rozvoje našeho teamu v rámci dalšího osobnostního rozvoje. Možná byl tento fakt zpočátku důvodem, že jsem neměl nějaká konkrétní ani přehnaná očekávání. Na druhou stranu jsem už delší dobu na sobě pociťoval určité rezervy – ale ačkoliv jsem je zkoušel překonat, příliš se mi to nedařilo a upřímně jsem se dostal do stavu, kdy jsem nevěděl, jak sám sebe řídit anebo nasměrovat tam, kam bych chtěl. Prostě jsem si naplno uvědomoval, že nemám plnou kontrolu sám nad sebou a nevím, jak se pohnout k nějakému lepšímu já. A to byl stav platný nejen v pracovním, ale i soukromém životě.

Program mi dal naději, že se můžu změnit – to je pro mne zcela zásadní a klíčová informace, kterou si odnáším. Program mi otevřel dveře k poznání sebe sama, poznání svého charakteru, poznání a uvědomování si toho dobrého i ne zcela dobrého na sobě samém. Zároveň mi pomohl pochopit a porozumět chování a jednání druhých lidí okolo – pomohl mi dívat se na svět očima druhých, a tím mi výrazně otevřel moji mysl. Ukázal mi cestu k tomu, abych mohl změnit sám sebe – v tuto chvíli je pouze na mne, zda a případně jakým způsobem se na tuto cestu vydám. V tuto chvíli cítím, že se mohu stát lepším člověkem – zároveň při zachování podstaty svého já. A pomohl mi zorientovat se v tom, co vlastně ve svém životě chci. Sečteno a podtrženo – zásadním způsobem mi ukázal cestu, jak změnit sám sebe – a pokud budu schopen změnit sám sebe, pak mohu změnit svět. A to mne naplňuje nadějí a energií!

Ve svém profesním životě jsem za nějakých 15 let zažil již několik školení i rozvojových programů – ale upřímně, jejich efekt byl vždy pouze krátkodobý a dnes z nich nezbylo skoro nic. Tento rozvojový program je o komplexním přístupu k člověku a jde do hloubky. Je to o poznávání sebe sama a zároveň o poznávání jiných „typů“ lidí – a vše dohromady s postupujícími moduly do sebe více a více zapadá. Sám jsem si více a více uvědomoval své silné stránky a zároveň své slabosti – nebo řekněme prostor k dalšímu rozvoji. Program mi skutečně otevřel a částečně i změnil pohled na svět – na sebe, na své okolí. Zároveň cítím, že tato změna bude trvalejšího rázu – jak hluboká tato změna bude, je už pouze mou odpovědností.

Jaromír Všetečka Product manager for CE, PROFI CREDIT Czech, a. s.

Hodnocení výkonnosti zaměstnanců (v našem případě manažerů i týmu) formou 360° ZV je dle mého názoru smyslupná forma získávání informací – napomáhající dalšímu rozvoji organizace. Na druhou stranu je nutno podtrhnout, že se nejedná o „samospasitelnou aktivitu“, která za Vás vyřeší všechny problémy a otázky v rámci vedení lidí a řízení organizace. Je opravdu nezbytné s 360° ZV dále pracovat – a to minimálně ze strany hodnoceného, jeho nadřízeného, v optimálním případě ze strany kouče.

Hodnocení ve většině případů objektivně poukázalo na pozitiva, ale i negativa stylu řízení daného manažera, v případě opakované vazby s rozumným časovým odstupem (rok) hodnocení ukázalo i případný posun ve vývoji chování i přístupu jednotlivců. V kombinaci s pravidelným „řízením pracovní výkonnosti“ (performance management) a dalšími metodami považuji tento nástroj za užitečný a vhodný.

Jaroslav Lhoťan Human Resources and Safety Director, IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., a member of Teva Group

Tento kurz byl nejlepší v mém dosavadním životě. Robert je tím nejlepším nejen lektorem, ale průvodcem života vůbec. Utvrdil mě v mých názorech a postojích. Ať vědomě nebo nevědomě. Odnáším si z toho svůj životní zážitek, na který se nezapomíná. Již teď se těším na pokračování, kterého se po čase rád zúčastním, abych si vše sedlo, jak mělo. Skupina, která byla přítomna atmosféru výrazně dokreslila. Byli to skvělí lidé. Vedení kurzu bylo precizní a jídlo, které většina tak ráda kritizuje, bylo dobré.Těším se na další kurzy, které mě nejen v profesním, ale i osobním životě dále posunou k lepším zítřkům.

Tomáš Rokos Vedoucí Managementu raného inkasa pohledávek, E.ON Česká republika, s. r. o.

Široká škála poznatků do zaměstnání i osobního života.

Kateřina Burianová PM, Centrum evropského projektování a.s.

Zájem zúčastnit se programu osobního rozvoje ve mně uzrával již delší dobu. Chtěla jsem změnit některé staré návyky jak v pracovním, tak osobním životě, lépe využít svůj potenciál a více poznat sama sebe. Potěšila mě aktivní podpora program absolvovat ze strany mé manažerky Katky Benešové a také mého zaměstnavatele společnosti ACCA.

V programu byla celá řada Impulsů a zajímavých podnětů. Osobně mezi největší přínosy považuji poznání svých limitů a poté hledání návodu jak s nimi pracovat. Dále bych zmínila nastínění a praktické vyzkoušení jak změnit staré vzorce chování a jak je nahradit vzorci novými žádoucími. Stejně tak jako schopnost plně prožít přítomný okamžik a žít teď a tady. Nejen z vlastní zkušenosti vím, že častokrát lidé touží po změně, ale z různých důvodů (strachu, obav, pohodlnosti,…) se o ni kolikrát ani nepokusí.

Cítím to tak, že pokud chce člověk něco změnit, je třeba, aby se otevřel nové zkušenosti. I když změna může zároveň přinášet nesnáze, nepříjemné a bolestivé pocity, v konečném důsledku člověka obohacuje. Za nejtěžší nepovažuji vydat se na cestu osobního růstu, nýbrž dlouhodobě na ní vytrvat. Program EL byl pro mě cennou inspirací. Ukázal mně cestu k osobní zralosti, po které chci dále pokračovat.

Líbila se mně jak návaznost jednotlivých modulů, tak jejich obsah a praktické využití. Emanuel na mě působil jako zkušený lektor, pro nějž je práce zároveň koníčkem. Důležitou roli také sehrála práce ve skupině, která člověka ještě více motivovala a také mu nastavovala potřebné zrcadlo.

Kateřina Valouchová společnost ACCA

Do programu Emoční leadership jsem se přihlásil po opravdu dlouholeté známosti s manažerkou projektu Šárkou Pojerovou i s dalšími členy týmu. Absolvoval jsem s nimi tříletý rozvojový program připravený na míru managementu. Emoční leadership mi na základě vlastní zkušenosti doporučil můj nadřízený, který jej absolvoval a byl velmi spokojený.  Po ochutnávce – kde jsem se poprvé setkal i s Emanuelem Byrtusem, padlo rozhodnutí.

Program je prioritně o individuálním rozvoji a pochopení některých zákonitostí. Není o přímo a prvoplánově o „změně manažerských dovedností“. Nicméně díky individuální změně a pochopení je možno zprostředkovaně měnit manažerské zvyky i dovednosti. V tomto přístupu je program poměrně ojedinělý

Tento program neučí ani netrénuje standardní manažerské dovednosti, je zaměřen na poznání vlastních možností a vlastních limitů. Poznání je zde použito jako první z řady kroků vedoucích ke změně. Cílené, vědomé a zaměřené změně. Osobně jsem byl konfrontován se svými slabými i silnými stránkami a bylo mi umožněno pochopit důvody reakcí, důvody chování. Měl jsem příležitost pracovat na svém rozvoji a současně pozorovat a porovnávat tyto snahy i výsledky u ostatních kolegů a kolegyň v týmu.

Program mi díky poznání určitých stereotypů vlastního chování pomohl být aktivnější. Otevřel mi oči v tom, že díky mému internímu nastavení jsem viděl řadu problémů vně sebe. Pochopil jsem snad, že problémy vyřeším jen aktivní změnou svého nastavení, aktivitou – vyřčením názoru. Pomohl mi působit cíleně na věci tak, aby se staly. A aby nezůstávalo jen u přání.

Jaroslav Lhoťan personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

Seminář s Robertem Sättlerem byl neskutečný zážitek. To, jakým způsobem dokáže Robert pracovat s účastníky, odstranit z nich ostych, to vše za účelem, aby si odnesli ze semináře to, co mají, je jedinečné. Tak, jako na tomto semináři, jsem se nenasmál za poslední měsíce! Spolu s tím, že je Robert skutečně expertem v oblasti komunikace a rétoriky a dokáže tyto dovednosti a znalosti efektivně předat, je potom výsledný dojem z kurzu opravdu vynikající. Děkuji Vám.

Ing. Jiří Morávek HR Site Manager Eastern Europe, Iveco Czech Republic, a. s.

This training gave me great opportunity to enhance my soft skills in Project Management area as well as gave me good basis for PMP certification. I would recommended this to anyone who wants to make his/her every day job more easier and efficient.

Tomas Szaszi VCCT Lead, HONEYWELL,Project Management Representative for Redmond Instrument

Hlavním impulsem pro účast v tomto programu bylo dostat se na vyšší level jak ve svém osobním, tak profesním životě. Program mně toho dal velice moc, ale kdybych měl zmínit dvě hlavní věci, tak je to určitě velké poznání sebe sama a nalezení cesty, jak dosáhnout požadovaného cíle. Jedná se o program, který jde do hloubky. Je zaměřen podstatu a příčinu problematických oblastí, ukazuje souvislosti a na základě toho nabízí optimální řešení a klade veliký důraz na správnost realizace zapracování nových podnětů. Celým programem prochází zaměření na zralost osobnosti a její neustálé navyšování.

Aleš Oborník Collections Manager for CE, PROFI CREDIT Czech, a. s.

V roce 2012 vzhledem k požadovanému růstu finanční skupiny Profireal Group jsem byl nucen přemýšlet nad způsobem, jak se na zmíněný růst připravit z pohledu kvality mého manažerského týmu, který by měl být hnacím motorem růstu. Svůj tým jsem znal velice dobře a proto jsem si byl vědom rozdílných silných a slabých stránek jednotlivých manažerů týmu. Hledal jsem tedy cosi, co by mělo pozitivní dopad na individuální rozvoj každého mého manažera a tím kvalitativně posunul celý tým o „level“ směrem vzhůru. Na základě doporučení jsem se sešel se zástupci společnosti Shine Leadership Šárkou Pojerovou a Emanuelem Byrtusem, kteří mne seznámili s nabídkou rozvojového programu osobnosti Emoční leadership. Přestože se považuji za člověka velice pragmatického, mající rád exaktnost, rozhodl jsem se na základě zmíněného setkání jít do něčeho, co v tu dobu byla pro mne trochu černá skříňka. Dnes, v roce 2014, mohu říci, že jsem udělal jedno z mých nejlepších rozhodnutí v mém životě, protože jsem nedosáhl jen mého cíle tj. připravit můj tým na expanzi, ale zároveň jsem viděl na vlastní oči, jak všichni účastníci rozvojového programu se rozvíjí jako lidi, tj. i v nepracovních záležitostech, které však následně mají výrazný vliv i na pracovní výkon. Výše uvedené si dovoluji tvrdit, jelikož jsem byl rovněž účastníkem dvou běhů rozvojového programu v roce 2012 a 2013 a nehodnotím tedy nic, co bych neviděl či neslyšel na vlastní oči a uši. Pakliže tedy někdo hledá obdobnou pomoc, vřele doporučuji rozvojový program osobnosti Emoční leadership od společnosti Shine Leadership.

Ing. Petr Vrba Chief Executive Officer of Global Business Section

Dlouhodobě hledám kvalitní vzdělání v oblasti řeči těla a porozumění lidským povahám propracované do hloubky. Definitivním a klíčovým impulzem k tomu, abych do programu vstoupil, bylo setkání s Emanuelem na ochutnávce Emočního Leadershipu! Ze síly projevu, pevnosti postojů + energie=emoce, kterou při ochutnávce Emanuel vyzařoval do skupiny a z témat kterých se dotkl, jsem ihned věděl, že je to přesně to, co hledám.

    Účast na jednotlivých modulech Vám vezme všechny Vaše výmluvy a dodá Vám spousty energie :-)  Protože nejde o to, co se Vám děje, ale o to jak na ty věci reagujete. Jsme zodpovědní za to, co na lidi vyzařujeme, za své pocity, emoce. V mém osobním a profesním životě mi program odhalil lidské povahy a s nimi spojené obranné mechanismy, zralé a nezralé projevy lidí na úrovni myšlení a emocionální úrovni. 

    Ojedinělý, avšak skutečný program, který se na úrovni emocí dotkne i pokerových hráčů a z hlediska schopnosti porozumět lidským povahám Vám otevře jakousi 13.komnatu. Již na ochutnávce Emočního Leadershipu pocítíte, že půjde o silný zážitek. Jednotlivé moduly s hosty ze špičky svého oboru však překonají Vaše očekávání a emoce. Doporučuji všem, kteří chtějí rozpoznat a správně vést různé lidské povahy k cílům a výkonům. Ale ať tito lídři nezapomenou, že musí začít se sebeuvědoměním sami u sebe :-)

Jaromír Kvapil R&D / Electrical Engineer, CommScope CZ spol s r.o.

Jsou to profesionálové. Umí podávat věci smysluplně a srozumitelně. Splnili moje očekávání.

Jaroslav Kurčík Generální ředitel PENAM, a.s.

V posledních měsících čelíme jako společnost i oddělení mnohým výzvám, které nás jako jednotlivce i tým dále rozvíjí a posouvají. Jedním z úkolů, které řešíme, je nastavení a rozšíření spolupráce s externími dodavateli.

Většina z nás má s řízením dodavatelů již bohaté zkušenosti, jak z naší společnosti, tak z předchozích firem. Velmi jsme však potřebovali tyto zkušenosti vysdílet a dohodnout se krocích, které společně provedeme. Rozhodli jsme se proto pro spolupráci se společností Shine, která nám již i dříve pomohla v nastartování nových projektů. Ani tentokrát jsme u nesáhli vedle!

Rádi bychom jako celý tým poděkovali panu Motalovi za realizaci workshopu Efektivní řízení externích dodavatelů.

Workshop, který jsme absolvovali, byl profesionálně připravený a měl jasnou strukturu, která nás dovedla k požadovanému cíli. Přístup i příprava byly na velmi vysoké úrovni. Velice nás potěšilo, že workshop měl jasné a praktické výsledky, akceleroval naše plánování nutných změn a velmi efektivním způsobem jsme si byli schopni rozdělit úkoly a sestavit plán na celý rok. Jako největší přínos vidíme také sjednocení pohledu na věc a sdílení názorů celého týmu.

Nyní si jako tým v dané problematice mnohem více rozumíme, víme, za čím jdeme a těšíme se na úkoly, které jsou před námi i na jejich průběžné vyhodnocování. Věříme, že se budeme moci za pár měsíců pochválit, co vše jsme dokázali.

R&D Management Team

Výborný kurz, s přímou orientací na problematiku PM a žádné bludy okolo. Perfektní příprava na certifikaci.

Filip Bacho BILLA, spol. s.r.o.

Ucelený pohled na projektové řízení – dobrý odrazový můstek pro někoho, kdo má částečné zkušenosti s projekty a chce se posunout dál.

Petr Sodomka HR MGR, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Profesionální a příjemná příprava na certifikaci.

Tomáš Najzer GE

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Po absolvování řady nejrůznějších manažerských programů jsem cítil, že potřebuji více porozumět sobě a lidem se kterými spolupracuji a se kterými jsem v kontaktu, připadalo mi, že po osvojení si „klasických manažerských dovedností“ musí existovat možnost jak se posunout na řádově vyšší úroveň. Nedokázal jsem přesně definovat co to má být, pro sebe jsem si to pojmenoval jako poznat více z psychologie. Nabídka Emočního Leadershipu kterou jsem objevil na internetu se mi na první přečtení jevila jako to co hledám a co potřebuji.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

První vstup do místnosti, kde tiše hrála hudba, byla doslova cítit pozitivní energie mi dodal pocit důvěry k tomu co se bude dít. Díky tomuto programu jsem poznal a pochopil základní a nejdůležitější principy mého fungování a jsem schopen se sebou vědomě pracovat a měnit své dlouhodobé vzorce chování které mě v řadě případů dováděly jinam než kde jsem chtěl být. Tato proměna se pozitivně odrazila nejen v práci ale i v mém soukromém životě. Přestože jsem řadu „hesel“ typu „žijte tady a teď“ již znal, díky programu jsem je pochopil a nyní jsem schopen mnohem vědoměji a intenzivněji žít. Vnímám, že se mi lépe komunikuje s lidmi a vnímám že mám mnohem více energie než tomu bylo dříve. Naučil jsem se vědomě svoji energii řídit a pracovat s pozorností jak svojí tak držet pozornost na cíli kterého chci dosáhnout a zjišťuji, že to funguje. Dokázal jsem se zbavit starých zátěží a prožívat každodenní záležitosti s pozitivními emocemi a pokud je to potřeba s patřičným nadhledem. Vnímám tuto změnu jako nalezení nové cesty která vede ke skutečným hodnotám a na které není radost jednoho vykoupena strádáním někoho jiného.

Proč bych program doporučil?

Program bych určitě doporučil všem kteří chtějí aby jim emoce pomáhaly a byly k užitku, těm kteří chtějí mít svůj život ve svých rukou a kteří se nebojí poznat novou úroveň člověka.

Milan Kunc ČEZ Prodej, s.r.o., ředitel prodeje významným zákazníkům region Západ

Chci se s Vámi krátce podělit o svoji zkušenost s absolvováním programu Emoční leadership I a II. První program jsem absolvovala již v roce 2013, začátek byl přesně v den mých narozenin, jak symbolické, s trochou nadsázky lze říci, že jsem se znovu narodila, díky poznání, uvědomění si mnoha věcí, které jsem předtím neviděla a nechtěla vidět, připustit, jsem našla sama sebe a novou cestu ke svým blízkým, kolegům, přátelům…….s vděčností mohu říci, že žiju život v nové kvalitě a klidem v srdci. Nebylo a není to vždycky snadné, chce to odvahu, někdy i hodně odvahy, ale věřte, že to stojí za to.

Jaroslava Švejdová Vedoucí odboru personální služby, PRECIOSA, a.s.

Doporučila bych každému, kdo chce složit zkoušku IPMA.

Jana Smetanová Centrum EP

Na školení byl velice odborný výklad, přínosné pro investiční projekty.

Bc. Michaela Hlásková Odborná referentka, MŠMT

Praktické užití teorie pro složení PMP certifikace.

Martin Koudela PM, Československá obchodní banka, a.s.

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

V době vyspělých technologii a logistiky se stává hlavní konkurenční výhodou kvalita týmů, které firmy dokáží v konkurenčním boji nasadit. Leadership je jedna z hodnot, na které Nutricia i celá skupina Danone klade mimořádný důraz a proto jsem uvítal možnost připojit se ke kurzu emočního leadershipu. Z mnoha jiných programů mě tento zaujal právě tím, že ke slovu leadership přidal přídavné jméno emoční. Moje dlouholetá zkušenost ukazuje, že dobře používané a zvládané emoce jsou ohromným zdrojem síly a výkonnosti. Platí to stejně v práci jako v soukromém životě. Tam kde se lidé mají opravu rádi, tam bývá i prosperita a úspěch.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Kurz emočního leadershipu byl pro mne dobrodružnou cestou sebepoznání. Dokázal jsem lépe nahlédnout slabé i silné stránky mé povahy. Řekl bych, že po tomto kurzu jsem o kousek zralejší, moudřejší a spokojenější než jsem byl před ním. Dokázal jsem si nově uvědomit význam starých pravd jako že méně bývá více, nebo že je lepší investovat do kvality na úkor kvantity. Dokázal jsem přehodnotit dlouholeté stereotypy.

Proč bych program doporučil?

Hlavní lektor program, Emanuel Byrtus mě zaujal svým poctivým a zaujatým přístupem ke každému účastníkovi kurzu. Jeho přístup byl vysoce profesionální. Velmi cenné bylo setkání s úspěšnými manažery z praxe, kteří nabídli své zajímavé a bohaté zkušenosti. Každý, kdo touží po větší osobní zralosti, lepším sebepoznání nebo prostě jen potřebuje být lepším šéfem, najde v kurzu emočního leadershipu to co hledá.

MUDr. Přemysl Skaloud Marketing Director CZ/SK, Nutricia a.s.

Samozřejmě jsem již před jeho vystoupením na našem semináři věděl, že je to asistent trenéra mistrů světa v hokeji z Vídně, bývalý osobní kauč Jaromíra Jágra, aktivní trenér extraligové Plzně a kauč vrcholových sportovců z různých oblastí. Ale způsob, jakým dokáže aplikovat motivační přístupy ze sportu na prostřední businessu, je prostě jedinečný.

Myslím, že mám v evropském měřítku kvalitní školy včetně post doktorandského studia na pařížské Sorbonně a dva cykly manažerského vzdělávání na INSEADu, ale M. Jelínek a jeho pojetí kurzu mě tak uchvátilo, že to nemá obdoby. Spád, teorie postavená na praktickém a úspěšném fungování a pozorování, příklady, síla osobnosti, síla a hloubka přesvědčení o prezentované teorii…

Nikdy před tím mi nebylo tak moc líto, že je večer a musíme se rozejít domů. 

Marian Jelínek a jeho praxí ověřená teorie rychlých a vytrvalostních motivačních vláken, bipolarita cíle, asymptota úspěchu, flow a motivace bez motivace, to jsou všechno pojmy, kterými mé manažerské schopnosti a dovednosti neuvěřitelně obohatil.

Ještě jednou tedy děkuji a až bude SHINE pořádat další seminář s Marianem Jelínkem, rozhodně mě uvidíte mezi posluchači.

Ing. Miroslav Opa, Ph.D. jednatel firmy DEMOAUTOPLAST, s.r.o, Čelákovice

Řešitelský workshop v SHINE nám pomohl především ve dvou směrech.

Zaprvé jsme se byli schopni na den zastavit, moderovanou formou nasdílet ty největší výzvy, kterým jsme v projektech čelili, a nasdílet různá řešení, ke kterým jednotliví manažeři přistoupili. Zadruhé jsme od SHINE dostali praktickou formou spoustu užitečných tipů, rad a metod, které cílí na upřesnění klíčových aspektů projektu a řízení s nimi spojených rizik. 

Martin Pitor Head of CRM, Bluelink

Porozumění tomu, jak naše mysl a emoce fungují je velikou pomocí pro osobnostní rozvoj. Podporuje pozitivní vztah k sobě i ostatním. Přijetím odpovědnosti za své myšlenky, pocity a činy získává člověk velikou svobodu a moc být opravdovým tvůrcem svého života. Vědomým vnímáním přítomnosti a proaktivním žitím přináší člověk radost a motivaci sobě i svému okolí. Emoční Leadership je cestou do hlubin sebe sama. Tato cesta začíná u vlastního prahu a může pokračovat celý život – to už je na každém z nás.Vždy je lepší, když máme na cestě parťáky, kteří vás zvednou při klopýtnutí, proto jsem velmi rád, že i po dvou letech jsme jako absolventi EL II 2016 stále v kontaktu a pravidelně pořádáme telekonference. Zkušený lektor a kouč nás s citem provázel a poskytl nám řadu nástrojů, se kterými můžeme dále pracovat. Emanueli, ze srdce upřímné Díky!

Martin Piskovský Strategie, Siemens, s.r.o.

Projektové řízení

Vzdělávání Poradenství Certifikace

Manažerský a osobnostní rozvoj

Manažerský rozvoj Osobnostní rozvoj HR poradenství
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
Shine Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shineleadership.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.