SHINE GROUP
light of change®

Osobnostní rozvoj

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Hledal jsem s naším HR oddělením program, který by mi pomohl rozvinout mé manažerské schopnosti a stát se z technika manažerem. Původně jsem si nebyl úplně jist, jestli je to to pravé, dnes jsem přesvědčen, že ano.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Získal jsem schopnost dívat se " objektivně" na jednání své i svých spolupracovníků. Lépe chápu pohnutky, které k takovému chování vedou a mohu s nimi pracovat. Mohu říci, že program mi tím umožňuje být efektivnější v jednání s lidmi, usnadňuje mi definování a dosažení společných cílů.

Proč bych program doporučil?

Program mi pomohl najít a odbourat bariéry v jednání s ostatními lidmi jak v profesním tak soukromém životě. Po jeho absolvování lépe zvládám stresové situace.

Jan Šašek Production manager, Ideal Standard s.r.o.

Program „Emoční leadership“   výrazně převyšuje všechny vzdělávací programy, které jsem kdy absolvoval.

Je výjimečný především tím, že se člověk podívá ne sebe zvenčí. Najednou dostane příležitost uvědomit si svoje vzorce chování, pochopí, kde jsou jeho kořeny. Dostane návod, jak se posunout, zlepšit, změnit…

Výsledkem je to, že rozumím víc sám sobě a taky jsme přišel na to, proč se lidé v mém okolí chovají tak jak se chovají.  Najednou jim víc rozumím.

Program mi pomohl uvědomit si, co má v životě skutečnou hodnotu. Můj život se zásadně změnil. Užívám si ho!

Doporučil bych jej absolvovat každému, kdo řídí jakoukoli skupinu nebo stojí v životě na rozcestí, před nějakým zásadním rozhodnutím.

Miroslav Ostrý Generální ředitel, IDEAL–Trade Service, spol. s r. o.

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Rozhodnutí být pro můj tým a okolí nejen odbornou autoritou, ale i „lidským partnerem“. Hned na začátku své manažerské kariéry jsem si uvědomil, že mám výrazný deficit ve vztahové rovině leadershipu – chtěl jsem s tím něco dělat a už jen název ‘Emoční leadership‘ mi napověděl, že by tento program mohl být přesně tím, co mě správně nasměruje.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Více myslet na sebe a svoji práci a méně na ostatní a jejich práci – tedy pomáhá mi soustředit pozornost na to, co je ještě moje a co už někoho jiného. Ale ne ve smyslu asertivního stavění hranic nebo úkolování, ale naopak pomocí koučování a vytváření komunikačního prostředí vést každého v týmu k osobní i společné odpovědnosti. Zní to jak poučka z učebnice, ale program Emočního leadership mi jí pomáhá přetvářet do konkrétních kroků a především uvědomovat si je, jinak řečeno provádět změny vědomě. Chceš-li něco změnit, začni u sebe; Neposuzuj ostatní podle sebe; Čas strávený s rodinou ničím nenahradíš; … a další staré známé pravdy, klišé, chceme-li, je to, co si chci z programu odnést – že to není nic nového? Pro mě ano, protože se je učím interpretovat ve vztahu k mému vlastnímu životu. Učím se uvědomění si sebe sama „tady a teď“.

Proč bych program doporučil?

Atmosféra, lidi, Emanuel (lektor), Šárka, je toho víc, samozřejmě samotná náplň programu. Prošel jsem už více programy podobného zaměření a málokdy se setkal s takovou otevřeností a uvolněností lidí, kteří jsou si navzájem v podstatě cizí, hned od počátku. Nevím čím to je, zda souhrou všech faktorů nebo osobností lektorů … Nepřemýšlím nad tím, jen jsem rád, že tomu tak je. A je to i důvod, proč bych program doporučil – vedle jeho nesporné kvality se prostě musí zažít, prožít – v tom mi dává víc, než jiné věci, které dělám pro svůj osobnostní rozvoj. A ještě bych měl dodat, že to není jen teorie – hrozně se mi líbí, jak máme možnost rozpoznat a pozorovat uplatnění všech těch různých pouček v praxi úspěšných leaderů – manažerů, podnikatelů (hostů programu).

Ing. David Collins, PhD. vedoucí odboru Zabezpečení a rozvoj lidských zdrojů, ČEPS, a.s.

Můj přínos z EL – hlubší poznání a pochopení sám sebe. Mám pocit tenisty, který zkazil první podání, ale ví, že má k dispozici ještě jeden servis. S tím rozdílem, že mě kdosi mezi tím prvním a druhým podáním umožnil pochopit, v čem jsem udělal chybu. Jestli budu pokračovat stejnou rutinou, nebo si z toho něco vezmu a napodruhé zahraji jinak, toť věc jiná… A ještě jedna věc – v tuto chvíli si nedokážu představit coby lektora nikoho krom Emanuela s jeho trenérskými dovednostmi, prací hlasu a těla, charismatem, zkušenostmi a moudrostí.

David Buchtela HR Key Account Manager ČSOB

Tento kurz byl nejlepší v mém dosavadním životě. Robert je tím nejlepším nejen lektorem, ale průvodcem života vůbec. Utvrdil mě v mých názorech a postojích. Ať vědomě nebo nevědomě. Odnáším si z toho svůj životní zážitek, na který se nezapomíná. Již teď se těším na pokračování, kterého se po čase rád zúčastním, abych si vše sedlo, jak mělo. Skupina, která byla přítomna atmosféru výrazně dokreslila. Byli to skvělí lidé. Vedení kurzu bylo precizní a jídlo, které většina tak ráda kritizuje, bylo dobré.Těším se na další kurzy, které mě nejen v profesním, ale i osobním životě dále posunou k lepším zítřkům.

Tomáš Rokos Vedoucí Managementu raného inkasa pohledávek, E.ON Česká republika, s. r. o.

Šla jsem do programu Emočního leadershipu, abych zjistila, co je hlavním limitem, který mne brzdí udělat věci, které vím, jak je chci a přesto je neudělám. Program mi přinesl pohled na sebe sama - zjištění skutečných příčin vlastních limitů, porozumění příčin způsobu chování ostatních a naučení se limity překročit. Při vedení lidí je důležité znát a umět řídit emoce sebe sama, uvědomit si, že mám moc změnit svůj způsob myšlení a pomoci tím sobě i svému okolí. Proto tento program opravdu doporučuji.

Šárka Šeuerová Director, Československa obchodni banka, a. s., E-toll, Acquiring and ATM

Seminář s Robertem Sättlerem byl neskutečný zážitek. To, jakým způsobem dokáže Robert pracovat s účastníky, odstranit z nich ostych, to vše za účelem, aby si odnesli ze semináře to, co mají, je jedinečné. Tak, jako na tomto semináři, jsem se nenasmál za poslední měsíce! Spolu s tím, že je Robert skutečně expertem v oblasti komunikace a rétoriky a dokáže tyto dovednosti a znalosti efektivně předat, je potom výsledný dojem z kurzu opravdu vynikající. Děkuji Vám.

Ing. Jiří Morávek HR Site Manager Eastern Europe, Iveco Czech Republic, a. s.

Po téměř 25 letech působení v jedné firmě jsem si začala uvědomovat, že nežiji, že přežívám. Že jsem pod obrovským stresem a neustálým napětím, že jsem plně zaměřena na práci a přestávám se radovat z každodenních maličkostí, které mi život přináší. Že ztrácím motivaci a chuť dělat nové věci. Na doporučení naší personalistky jsem se dohodla s Emanuelem na osobním setkání v Praze v sídle Shine. Poté, co mi tento nesmírně charismatický pán po 10 minutovém rozhovoru o mně řekl i to, co mně neví ani můj manžel po 28 letech, a poté, co mi nastínil hlavní myšlenku Emočního leadershipu, jsem se rozhodla, že do toho jdu.

Absolvování pěti modulů emočního leadershipu mi dalo návod na to, jak žít a užívat, nikoliv pouze přežívat. Vím, že všechno je v (mé) hlavě a že věci se změní a stanou, když budu chtít a budu důsledná. Díky emočnímu leadershipu jsem poznala svůj typ osobnosti, svůj styl chování a jednání ve vztahu k ostatním osobnostním typům. Uvědomuji si svoje silné stránky, ale i rysy mé povahy, které způsobují mojí nespokojenost, rozladěnost a pocit bezmoci a ukřivděnosti. A nejenom - poznala - naučila jsem se, jak se sebou a se svým vědomím pracovat. Jak přijímat sama sebe takovou, jaká jsem a mít se ráda takovou, jaká jsem. Využívám postupy prezentované v rámci Emočního leadershipu v různých situacích každodenního života, pozoruji chování svoje a okolí a beru si pro sebe to, co mě dokáže jakýmkoliv způsobem obohatit a posunout dopředu. Program mi umožnil setkání s úžasnými lidmi, kteří mi pomohli na mé cestě hledání sama sebe a kteří, pevně doufám, nezmizí po ukončení programu z mého života.

Program mi vzal moje pochybnosti - a to je co říct!

Program Emoční leadership je především o lidech a o tom, že každý člověk je jiný a jedinečný. Za svoji kariéru jsem absolvovala různé programy a školení pro manažery, které byly zaměřeny na procesy. Jak se má dělat to či ono, jak dosáhnout úspěchu a maximálního výsledku… V některých případech mě program nadchl, naplánovala jsem si, jak od teď bude vše jiné, ale po několika dnech / týdnech jsem sklouzla do každodenní rutiny a veškerá předsevzetí spolu s nádhernými barevnými materiály ze školení skončila na dně nejspodnějšího šuplíku, kde jsou dodnes. Skutečnost, že program Emočního leadershipu nekončí jedním modulem, že i mezi pěti moduly absolvují účastníci doplňující koučovací rozhovory se svými kolegy, že absolvování každého modulu vyžaduje přípravu a plné soustředění a uvědomění, způsobuje, že se Vám program dostane "do krve" a že se Vám stává součástí každodenního života. Pokud mu propadnete, nedokážete jej jednoduše odložit na dno skříně.

Jana Hulvova Customer Service Manager, Teva Czech Industries s.r.o, Opava, Komárov

Do programu Emoční leadership jsem se přihlásil po opravdu dlouholeté známosti s manažerkou projektu Šárkou Pojerovou i s dalšími členy týmu. Absolvoval jsem s nimi tříletý rozvojový program připravený na míru managementu. Emoční leadership mi na základě vlastní zkušenosti doporučil můj nadřízený, který jej absolvoval a byl velmi spokojený.  Po ochutnávce – kde jsem se poprvé setkal i s Emanuelem Byrtusem, padlo rozhodnutí.

Program je prioritně o individuálním rozvoji a pochopení některých zákonitostí. Není o přímo a prvoplánově o „změně manažerských dovedností“. Nicméně díky individuální změně a pochopení je možno zprostředkovaně měnit manažerské zvyky i dovednosti. V tomto přístupu je program poměrně ojedinělý

Tento program neučí ani netrénuje standardní manažerské dovednosti, je zaměřen na poznání vlastních možností a vlastních limitů. Poznání je zde použito jako první z řady kroků vedoucích ke změně. Cílené, vědomé a zaměřené změně. Osobně jsem byl konfrontován se svými slabými i silnými stránkami a bylo mi umožněno pochopit důvody reakcí, důvody chování. Měl jsem příležitost pracovat na svém rozvoji a současně pozorovat a porovnávat tyto snahy i výsledky u ostatních kolegů a kolegyň v týmu.

Program mi díky poznání určitých stereotypů vlastního chování pomohl být aktivnější. Otevřel mi oči v tom, že díky mému internímu nastavení jsem viděl řadu problémů vně sebe. Pochopil jsem snad, že problémy vyřeším jen aktivní změnou svého nastavení, aktivitou – vyřčením názoru. Pomohl mi působit cíleně na věci tak, aby se staly. A aby nezůstávalo jen u přání.

Jaroslav Lhoťan personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

Chci se s Vámi krátce podělit o svoji zkušenost s absolvováním programu Emoční leadership I a II. První program jsem absolvovala již v roce 2013, začátek byl přesně v den mých narozenin, jak symbolické, s trochou nadsázky lze říci, že jsem se znovu narodila, díky poznání, uvědomění si mnoha věcí, které jsem předtím neviděla a nechtěla vidět, připustit, jsem našla sama sebe a novou cestu ke svým blízkým, kolegům, přátelům…….s vděčností mohu říci, že žiju život v nové kvalitě a klidem v srdci. Nebylo a není to vždycky snadné, chce to odvahu, někdy i hodně odvahy, ale věřte, že to stojí za to.

Jaroslava Švejdová Vedoucí odboru personální služby, PRECIOSA, a.s.

Jsem člověk, který pořád hledá odpovědi a i tehdy jsem přemítal, co jsem a proč takový jsem.

Přepadaly mě „obludy“. Místní krupobití mé nadřazenosti v podobě hněvu, vyděračství a autoritářství, střídané přeháňkami pasivity, deprese, odevzdanosti a odkládání. Manažerské zahledění se, egoismus, možná vyhoření. Vytrácela se mi radost. Dostával jsem se do opakovaných situací. Nemohl jsme se pohnout dál v profesním i osobním životě. Ztrácel jsem schopnost udělat další krok.

Na mé cestě se přitom objevil neznámý objekt - Emoční leadership. Byl tak zajímavý, že mě nachytal a já jej prozkoumal. Po rozhovoru s Emanuelem a Šárkou jsem ucítil novou energii a nové poznání. Vše bylo zaměřené do mě, do mé podstaty. Přihlásil jsem se. Následovala vichřice. Ta v mém pohledu na svět poctivě prohledala všechno, převracela a ověřila mé předpoklady, mé „pravdy“ a mé „lži“. Vše na čem jsem stál a stojím. Přivedla do mého života nové otevřené a hledající lidi. Konfrontovala mě se sebou samým. Nebýt odvážného a láskyplného lodivoda Emanuela a pokorné posádky, se kterou jsem se nalodil, neproplul bych.

Dnes s kratičkým odstupem vidím už uklidněnou hladinu a snad jsem pokornějším člověkem, který začíná u sebe a lépe zná svá omezení a své silné stránky. Zahodil jsem svá lpění na jediné správné cestě, přestal jsem pořád dokola zdůvodňovat, přestal jsem se obhajovat. Jsem jaký jsem. Nastala ve mně skutečná změna. Pokud ji chcete taky zažít, stejně jako já, musíte jít do hloubky. Možná najdete něco podobného jinde. Ale v podání Emanuela a pečlivě vybraných dalších lektorů bude tato změna trvalá.

Dalibor Damborský CCV, s.r.o. – jednatel společnosti

Dlouhodobě hledám kvalitní vzdělání v oblasti řeči těla a porozumění lidským povahám propracované do hloubky. Definitivním a klíčovým impulzem k tomu, abych do programu vstoupil, bylo setkání s Emanuelem na ochutnávce Emočního Leadershipu! Ze síly projevu, pevnosti postojů + energie=emoce, kterou při ochutnávce Emanuel vyzařoval do skupiny a z témat kterých se dotkl, jsem ihned věděl, že je to přesně to, co hledám.

    Účast na jednotlivých modulech Vám vezme všechny Vaše výmluvy a dodá Vám spousty energie :-)  Protože nejde o to, co se Vám děje, ale o to jak na ty věci reagujete. Jsme zodpovědní za to, co na lidi vyzařujeme, za své pocity, emoce. V mém osobním a profesním životě mi program odhalil lidské povahy a s nimi spojené obranné mechanismy, zralé a nezralé projevy lidí na úrovni myšlení a emocionální úrovni. 

    Ojedinělý, avšak skutečný program, který se na úrovni emocí dotkne i pokerových hráčů a z hlediska schopnosti porozumět lidským povahám Vám otevře jakousi 13.komnatu. Již na ochutnávce Emočního Leadershipu pocítíte, že půjde o silný zážitek. Jednotlivé moduly s hosty ze špičky svého oboru však překonají Vaše očekávání a emoce. Doporučuji všem, kteří chtějí rozpoznat a správně vést různé lidské povahy k cílům a výkonům. Ale ať tito lídři nezapomenou, že musí začít se sebeuvědoměním sami u sebe :-)

Jaromír Kvapil R&D / Electrical Engineer, CommScope CZ spol s r.o.

Porozumění tomu, jak naše mysl a emoce fungují je velikou pomocí pro osobnostní rozvoj. Podporuje pozitivní vztah k sobě i ostatním. Přijetím odpovědnosti za své myšlenky, pocity a činy získává člověk velikou svobodu a moc být opravdovým tvůrcem svého života. Vědomým vnímáním přítomnosti a proaktivním žitím přináší člověk radost a motivaci sobě i svému okolí. Emoční Leadership je cestou do hlubin sebe sama. Tato cesta začíná u vlastního prahu a může pokračovat celý život – to už je na každém z nás.Vždy je lepší, když máme na cestě parťáky, kteří vás zvednou při klopýtnutí, proto jsem velmi rád, že i po dvou letech jsme jako absolventi EL II 2016 stále v kontaktu a pravidelně pořádáme telekonference. Zkušený lektor a kouč nás s citem provázel a poskytl nám řadu nástrojů, se kterými můžeme dále pracovat. Emanueli, ze srdce upřímné Díky!

Martin Piskovský Strategie, Siemens, s.r.o.

Naprosto naplňující.

Lucie Chocholatá Sales Coach, Vodafone Czech Republic a.s.

Měla jsem pocit, že kvalita mého pracovního a osobního života je sice velmi uspokojivá, nicméně ne vždy opravdová a "naplňující". Snaha porozumět VÍCE sobě samé i reakcím kolegům v práci i přátelům byla impulsem pro vstup do tohoto programu. Získala jsem šanci dát svému profesnímu i osobními životu novou kvalitu. Po absolvování tohoto rozvojového programu je člověk doslova nabit obrovskou vlnou energie, odhodláním, ale i jasně strukturovanými informacemi o dalších krocích a postupech. Je tedy na každém, jak se mu podaří udržet pozornost a vědomě pracovat na nastavování nových - žádoucích kvalit jednání a chování. Přístup a charisma osobnosti lektora Emanuela Byrtuse je inspirující a motivující. Emoční leadesrhip je - jak mi bylo před započetím tohoto programu paní Šárkou Pojerovou doporučeno a představeno - opravdu jedinečný, propracovaný systém poznání sebe i druhých. Nabízí tak jedinečnou příležitost "odhodit" nežádoucí projevy chování a nastavit nové, efektivní a "zralé" postupy a formy.

Andrea Soukupová Account Director, Leo Burnett advertising s.r.o.

Velmi děkuji za zážitek, který mi dal kurz Šárky a Emanuela – Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem.

Jejich osobní charisma vytvořilo ze dvou dnů dva krátké, ale plné okamžiky, které otevřely spoustu otázek a chuti jít dál, ponořit se do hlubin Enneagramu, ale také ve mně znovuotevřely respekt k lidem a jejich vlastnostem, reakcím  - méně hodnotím a více vnímám.

Ještě jednou děkuji,

Silvie Košťálková Purchasing Specialist, Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Obecně to bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě, každý den čerpám z poznání sebe sama. Oba programy mě v něčem změnily a v obou jsem získal inspiraci pro další samostatnou práci na dlouhá léta :-) Děkuji Šárko tobě i Emanuelovi, že se mohu v životě cítit lépe, i když jsem si zvolil docela náročnou cestu. Děláte to dobře. 

Ondřej Říha Digital Solutions, s.r.o.  

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu zúčastnil? Musím přiznat, že jsem se tohoto rozvojového programu nezúčastnil čistě ze své aktivity, ale jako součást rozvoje našeho teamu v rámci dalšího osobnostního rozvoje. Možná byl tento fakt zpočátku důvodem, že jsem neměl nějaká konkrétní ani přehnaná očekávání. Na druhou stranu jsem už delší dobu na sobě pociťoval určité rezervy – ale ačkoliv jsem je zkoušel překonat, příliš se mi to nedařilo a upřímně jsem se dostal do stavu, kdy jsem nevěděl, jak sám sebe řídit anebo nasměrovat tam, kam bych chtěl. Prostě jsem si naplno uvědomoval, že nemám plnou kontrolu sám nad sebou a nevím, jak se pohnout k nějakému lepšímu já. A to byl stav platný nejen v pracovním, ale i soukromém životě.

Program mi dal naději, že se můžu změnit – to je pro mne zcela zásadní a klíčová informace, kterou si odnáším. Program mi otevřel dveře k poznání sebe sama, poznání svého charakteru, poznání a uvědomování si toho dobrého i ne zcela dobrého na sobě samém. Zároveň mi pomohl pochopit a porozumět chování a jednání druhých lidí okolo – pomohl mi dívat se na svět očima druhých, a tím mi výrazně otevřel moji mysl. Ukázal mi cestu k tomu, abych mohl změnit sám sebe – v tuto chvíli je pouze na mne, zda a případně jakým způsobem se na tuto cestu vydám. V tuto chvíli cítím, že se mohu stát lepším člověkem – zároveň při zachování podstaty svého já. A pomohl mi zorientovat se v tom, co vlastně ve svém životě chci. Sečteno a podtrženo – zásadním způsobem mi ukázal cestu, jak změnit sám sebe – a pokud budu schopen změnit sám sebe, pak mohu změnit svět. A to mne naplňuje nadějí a energií!

Ve svém profesním životě jsem za nějakých 15 let zažil již několik školení i rozvojových programů – ale upřímně, jejich efekt byl vždy pouze krátkodobý a dnes z nich nezbylo skoro nic. Tento rozvojový program je o komplexním přístupu k člověku a jde do hloubky. Je to o poznávání sebe sama a zároveň o poznávání jiných „typů“ lidí – a vše dohromady s postupujícími moduly do sebe více a více zapadá. Sám jsem si více a více uvědomoval své silné stránky a zároveň své slabosti – nebo řekněme prostor k dalšímu rozvoji. Program mi skutečně otevřel a částečně i změnil pohled na svět – na sebe, na své okolí. Zároveň cítím, že tato změna bude trvalejšího rázu – jak hluboká tato změna bude, je už pouze mou odpovědností.

Jaromír Všetečka Product manager for CE, PROFI CREDIT Czech, a. s.

Způsob jakým SHINE spolupracuje s partnery je velmi unikátní a profesionální a setkal jsem se pouze s několika konzultantskými firmami, které takto spolupracují a vedou své klienty.

Při setkáních a workshopech jsme také velmi rychle došli k tomu, že jednou z klíčových oblastí je kultura firmy, prostředí a schopnost lidí navzájem spolupracovat. To obrátilo pozornost i k další oblasti, ve které SHINE Group působí –  manažerský  a osobnostní rozvoj – primárně program Emoční leadership (SHINE Leadership s.r.o.)

Několik mých kolegů absolvovalo ochutnávkové meetingy zaměřené na osobnostní rozvoj. Po pozitivních reakcích jsem se rozhodl absolvovat program Emočního leadershipu. Celý program byl  pro mne „oči otvírající“. Musím konstatovat, že  jde o naprosto unikátní program, který vede účastníky k hlubokému poznání sebe sama, vlastní osobnosti  a na základě tohoto poznání vede k vědomému otevření se a formování své osobnosti a manažerského stylu. Obdivuji hlubokou znalost a nenásilné vedení celým programem, kde se jde opravdu až do nejhlubšího nitra osobnosti. Celý program je založen na dobrovolném přístupu a musím říci, že jsem si jej neskutečně užil.

Chtěl bych vám za toto poděkovat a zcela určitě ho doporučuji komukoliv, kdo chce být dobrým leaderem.

Ing. Dobroslav Rak Vice President Engineering EMEA, Doosan Bobcat Engineering s.r.o.

Velmi příjemné prostředí. Super lektoři, kteří Vás zábavnou a odpočinkovou formou seznámí s daným tématem. Léta praxe a jejich zkušenost je cítit ihned po pár prohozených větách. Dozvěděl jsem se hodně o sobě. Více jsem si uvědomil své nezdravé návyky, vlastnosti. Samozřejmě jsem o nich věděl, ale tento kurz mě donutil o nich více přemýšlet. Pokud bude člověk chtít, může získané informace využít v osobním i pracovním životě. Jedná se o návod, jak zlepšit sám sebe. Mám v plánu se zaměřit na své nezdravé návyky. Snad to vyjde. Budu se snažit věnovat tomu pozornost a neodložit to. Riziko toho odložení však hrozí, jsem totiž s největší pravděpodobností 9ka jak vyšitá. Uvidíme.

Zdeněk Večeřa, DiS. Manažer kvality / Quality Manager, Jopp Automotive s.r.o.

Posun dál rozhodně v procesním i osobním životě. Jednodušší život a učiní jej lepším.

Gabriela Grünová Project Manager, FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.

Zájem zúčastnit se programu osobního rozvoje ve mně uzrával již delší dobu. Chtěla jsem změnit některé staré návyky jak v pracovním, tak osobním životě, lépe využít svůj potenciál a více poznat sama sebe. Potěšila mě aktivní podpora program absolvovat ze strany mé manažerky Katky Benešové a také mého zaměstnavatele společnosti ACCA.

V programu byla celá řada Impulsů a zajímavých podnětů. Osobně mezi největší přínosy považuji poznání svých limitů a poté hledání návodu jak s nimi pracovat. Dále bych zmínila nastínění a praktické vyzkoušení jak změnit staré vzorce chování a jak je nahradit vzorci novými žádoucími. Stejně tak jako schopnost plně prožít přítomný okamžik a žít teď a tady. Nejen z vlastní zkušenosti vím, že častokrát lidé touží po změně, ale z různých důvodů (strachu, obav, pohodlnosti,…) se o ni kolikrát ani nepokusí.

Cítím to tak, že pokud chce člověk něco změnit, je třeba, aby se otevřel nové zkušenosti. I když změna může zároveň přinášet nesnáze, nepříjemné a bolestivé pocity, v konečném důsledku člověka obohacuje. Za nejtěžší nepovažuji vydat se na cestu osobního růstu, nýbrž dlouhodobě na ní vytrvat. Program EL byl pro mě cennou inspirací. Ukázal mně cestu k osobní zralosti, po které chci dále pokračovat.

Líbila se mně jak návaznost jednotlivých modulů, tak jejich obsah a praktické využití. Emanuel na mě působil jako zkušený lektor, pro nějž je práce zároveň koníčkem. Důležitou roli také sehrála práce ve skupině, která člověka ještě více motivovala a také mu nastavovala potřebné zrcadlo.

Kateřina Valouchová společnost ACCA

Workshop mě velmi inspiroval a ukázal cestu, jak začít pracovat se strachem.

Miroslav Strnad NPI Engineer, ADC Czech Republic, s.r.o.

Hlavním impulsem pro účast v tomto programu bylo dostat se na vyšší level jak ve svém osobním, tak profesním životě. Program mně toho dal velice moc, ale kdybych měl zmínit dvě hlavní věci, tak je to určitě velké poznání sebe sama a nalezení cesty, jak dosáhnout požadovaného cíle. Jedná se o program, který jde do hloubky. Je zaměřen podstatu a příčinu problematických oblastí, ukazuje souvislosti a na základě toho nabízí optimální řešení a klade veliký důraz na správnost realizace zapracování nových podnětů. Celým programem prochází zaměření na zralost osobnosti a její neustálé navyšování.

Aleš Oborník Collections Manager for CE, PROFI CREDIT Czech, a. s.

Myslím, že je zcela zbytečné dlouze vyjmenovávat důvody, proč je program Emoční leadership naprosto mimořádným úkazem v oblasti manažerského osobnostního rozvoje. Přestože jsme každý zcela jiný, přestože máme odlišné potřeby či očekávání, jsem přesvědčen o tom, že Emoční leadership osloví všechny bez rozdílu. Proč? Protože je jednoduše mimořádně kvalitně promyšlen, připraven, upečen i servírován. Protože vám zachutná. A nebo prostě proto, že když jednoho dne skončí, nechce se vám vstát ze židle…

Věřte mi, já to zažil. A jsem za to vděčný. 

Děkuji.

Marek Hojgr Head of Product Center On-Board Diagnostics, AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Po absolvování řady nejrůznějších manažerských programů jsem cítil, že potřebuji více porozumět sobě a lidem se kterými spolupracuji a se kterými jsem v kontaktu, připadalo mi, že po osvojení si „klasických manažerských dovedností“ musí existovat možnost jak se posunout na řádově vyšší úroveň. Nedokázal jsem přesně definovat co to má být, pro sebe jsem si to pojmenoval jako poznat více z psychologie. Nabídka Emočního Leadershipu kterou jsem objevil na internetu se mi na první přečtení jevila jako to co hledám a co potřebuji.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

První vstup do místnosti, kde tiše hrála hudba, byla doslova cítit pozitivní energie mi dodal pocit důvěry k tomu co se bude dít. Díky tomuto programu jsem poznal a pochopil základní a nejdůležitější principy mého fungování a jsem schopen se sebou vědomě pracovat a měnit své dlouhodobé vzorce chování které mě v řadě případů dováděly jinam než kde jsem chtěl být. Tato proměna se pozitivně odrazila nejen v práci ale i v mém soukromém životě. Přestože jsem řadu „hesel“ typu „žijte tady a teď“ již znal, díky programu jsem je pochopil a nyní jsem schopen mnohem vědoměji a intenzivněji žít. Vnímám, že se mi lépe komunikuje s lidmi a vnímám že mám mnohem více energie než tomu bylo dříve. Naučil jsem se vědomě svoji energii řídit a pracovat s pozorností jak svojí tak držet pozornost na cíli kterého chci dosáhnout a zjišťuji, že to funguje. Dokázal jsem se zbavit starých zátěží a prožívat každodenní záležitosti s pozitivními emocemi a pokud je to potřeba s patřičným nadhledem. Vnímám tuto změnu jako nalezení nové cesty která vede ke skutečným hodnotám a na které není radost jednoho vykoupena strádáním někoho jiného.

Proč bych program doporučil?

Program bych určitě doporučil všem kteří chtějí aby jim emoce pomáhaly a byly k užitku, těm kteří chtějí mít svůj život ve svých rukou a kteří se nebojí poznat novou úroveň člověka.

Milan Kunc ČEZ Prodej, s.r.o., ředitel prodeje významným zákazníkům region Západ

Děkuji za ohromný zážitek. Na tomto workshopu jsem získala tolik energie, která mě drží jako po dovolené.

Jana Švihlová Country manager, Perfetti van Melle Česká republika s.r.o.

Mottem tohoto kurzu je „stačí změnit sebe a změní se svět kolem vás“. Velký cíl, popsaný v jedné větě, ale jak toho docilit? Jako úvod do tohoto krásného a pro každého, jak v osobním tak pracovním životě, užitečného tématu je tento jednodenní seminář, skvělým „nakopávačem“.

Dynamický den, se dvěma inspirativními odborníky a průvodci vaším niterním světem. Témata na sebe navazují a kontinuálně ve vás vyvolávají nové podněty a otázky. Odcházíte s pocitem vášně k poznání sebe sama, přijmutí odpovědnosti za svoji změnu a chutě pokračovat v této tématice.

Skvělý seminář, doporučuji všem, co mají touhy.

Daniela Pávová Pure Fishing & Yankee Candle SSC Manager, Jarden Business Services Group

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

V době vyspělých technologii a logistiky se stává hlavní konkurenční výhodou kvalita týmů, které firmy dokáží v konkurenčním boji nasadit. Leadership je jedna z hodnot, na které Nutricia i celá skupina Danone klade mimořádný důraz a proto jsem uvítal možnost připojit se ke kurzu emočního leadershipu. Z mnoha jiných programů mě tento zaujal právě tím, že ke slovu leadership přidal přídavné jméno emoční. Moje dlouholetá zkušenost ukazuje, že dobře používané a zvládané emoce jsou ohromným zdrojem síly a výkonnosti. Platí to stejně v práci jako v soukromém životě. Tam kde se lidé mají opravu rádi, tam bývá i prosperita a úspěch.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Kurz emočního leadershipu byl pro mne dobrodružnou cestou sebepoznání. Dokázal jsem lépe nahlédnout slabé i silné stránky mé povahy. Řekl bych, že po tomto kurzu jsem o kousek zralejší, moudřejší a spokojenější než jsem byl před ním. Dokázal jsem si nově uvědomit význam starých pravd jako že méně bývá více, nebo že je lepší investovat do kvality na úkor kvantity. Dokázal jsem přehodnotit dlouholeté stereotypy.

Proč bych program doporučil?

Hlavní lektor program, Emanuel Byrtus mě zaujal svým poctivým a zaujatým přístupem ke každému účastníkovi kurzu. Jeho přístup byl vysoce profesionální. Velmi cenné bylo setkání s úspěšnými manažery z praxe, kteří nabídli své zajímavé a bohaté zkušenosti. Každý, kdo touží po větší osobní zralosti, lepším sebepoznání nebo prostě jen potřebuje být lepším šéfem, najde v kurzu emočního leadershipu to co hledá.

MUDr. Přemysl Skaloud Marketing Director CZ/SK, Nutricia a.s.

Zážitky z Emočního leadershipu předčily moje očekávání. Co do Emočky dáte, to se vám 2x vrátí. Už během programu jsem na sobě cítil změny. A vnímá je i mé okolí. Všichni jsme teď tak nějak víc spokojenější ;-)

Vladimír Kalinay Customer Care Team Leader, LMC s.r.o.

Moc Vám děkuji za možnost zúčastnit se kurzu „Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I“. Bylo to opravdu intenzivní a nezapomenutelné, a to v tom nejlepším smyslu slova. Velký dík rozhodně patří Robertovi. Takovou energii a umění práce se skupinou jsem dlouho neviděl.

Ivan Záruba Konzultant, inzagi, s.r.o.

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu zúčastnila?

Účast v programu mi nabídla paní Šárka Pojerová. Známe se a spolupracujeme spolu několik let, proto jsem nepochybovala o tom, že program EL mi bude přínosem a s důvěrou jsem se do programu přihlásila.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Kurz mi předal cenné know-how, proč se jednotlivé typy lidí chovají tak, jak se chovají. Pochopení těchto zákonitostí mi zároveň umožňuje vědomě změnit svoje prožívání i chování. Začala jsem víc pozitivně přemýšlet o tom, co chci, aby se podařilo a zaháním myšlenky na to, že něco nejde. Jsem schopna díky návodům z programu ukáznit svou mysl natolik, abych se plně soustředila žádoucím směrem a nenechám se rozptylovat.

Co mi program vzal?

Program mi například vzal potřebu přejímat zodpovědnost za druhé víc, než mi přísluší.

Proč bych program doporučila?

Emanuel Byrtus dokáže skvělým způsobem vytvořit takové prostředí a naladění, aby se účastníci s důvěrou, odhodláním a pokorou vydali na cestu sebepoznávání i tréninků. Dále mne potěšilo propojování jednotlivých modulů návštěvami zajímavých hostů, kteří program výborně doplňovali poznatky ze své praxe.

Mgr. Dagmar Mrkosová Personální ředitelka, Aquasoft spol. s r.o.

Trénink Autentická komunikace Roberta Sättlera je opravdu mimořádným zážitkem, který nejen pobaví, ale také vás ve velmi krátké době posune dál k sebevědomější a kultivovanější komunikaci.

Tomáš Jaroš Výkonný ředitel, Československá obchodní banka, a. s.

Emoční leadership II. je jako maturita, kdy Emoční leaderhip I. je základní školou. Emoční leadership II rozšířil moje sebepoznání z Emočního leadershipu I. o nejen teorii, ale hlavně nové praktické návyky pro můj zdravý rozvoj. Umím nyní vědomě ovládat svůj život a formovat své okolí k obrazu svému, nikoli naopak, jak se mi to „dělo“ dříve. Zažívám nyní život s minimem stresu a minimem zklamání a problémů. Je to až neuvěřitelné jak se můj svět dokázal proměnit díky Emočnímu leadershipu II. Naučil jsem se také účinné metody jak pomoci k úspěchu i svému okolí ať už v práci nebo rodině. Program Emoční leadership II. vřele doporučuji.

Ing. Petr Dusil Produktový manažer IoT, Vodafone Czech Republic a.s.

Co bylo impulsem k tomu, abych se programu Emočního leadershipu zúčastnil?

Impulzem pro přihlášení do programu byla dobrá zkušenost s předchozími workshopy firmy, aktuálnost náplně programu, zejména managementu energie, a vyšší efektivita a dopad vícemodulových kurzů.

Co mi program dal a vzal v mém osobním profesním životě – co přijímám, co je nové, co testuji a na druhou stranu čeho jsem se rozhodl se vzdát, považuji pro sebe již za „nefunkční“ nebo chci změnit?

Aplikování výkladu typologie Enneagramu mi umožňuje korigovat vlastní škodlivé návyky a lépe porozumět motivům chování ostatních. V praxi to zjednodušuje a zpříjemňuje komunikaci v profesním i privátním prostředí. Rovněž práce s energiemi mi umožňuje prožít více toho příjemného.

Proč bych program doporučil?

Program je díky dynamickým a přesvědčivým lektorům intenzivní v prožitcích, okamžitě aplikuje probíranou látku formou cvičení a ukotvuje látku pomocí následné zpětné vazby. Zvláště Emanuel svým nasazením a otevřeností nedovolí přítomným workshopy „odsedět“ a vtahuje všechny do děje.

Ivo Pazourek Project Manager, E.ON IS Czech Republic s.r.o.

Bez nadsázky si dovolím říct, že program emočního leadershipu mi změnil můj život. Díky tomuto nevšednímu zážitku se u mě stal zvláštní restart přemýšlení o světě. Koukám na vše kolem sebe jiným způsobem a je mi tak nějak lépe. Přináší mi to pozitivní změny nejen v mém pracovním, ale i v mém soukromém životě.

Samotný průběh programu byl úžasný zážitek, který bych doporučil každému. Po každém modulu jsem se cítil plný energie, navíc jsem na programu potkal skvělé lidi, které se teď nebojím označit za přátele.

Tímto bych celému realizačnímu týmu v SHINE Leadership chtěl poděkovat za profesionalitu, díky které jsem tento modul mohl prožít.

Michal Hybášek Atlassian Competency Leader, MoroSystems, s.r.o.

Při zvažování svého dalšího rozvoje jsem „narazil“ na nabídku tréninku „Emoční leadership“, který zapadal do mého dlouhodobého plánu. Chtěl jsem se dozvědět více o sobě samém a také o tom, jak pracuji se svými emocemi a především jak je efektivněji používat.

Emoční leadership byl pro mě cestou poznání, naučil mě dívat se na svět jinýma očima s možností měnit vlastní dlouhodobé návyky. Tento trénink mi napomohl dělat věci vědomě, směřovat energii tam, kam chci já a také neřešit minulost.

Charisma lektora, Emanuela Byrtuse, jeho schopnost navodit uvolněnou a příjemnou pracovní atmosféru, sdílení vlastních pokroků s dalším účastníky – to jsou hlavní důvody, proč tento program doporučuji všem, kdo si chtějí udělat sami v sobě „velký úklid“. Více nelze vyjádřit slovy, je třeba si „Emoční leadership“ prožít!

Martin Guráš Sales Director, BIKE FUN International s.r.o.

V roce 2012 vzhledem k požadovanému růstu finanční skupiny Profireal Group jsem byl nucen přemýšlet nad způsobem, jak se na zmíněný růst připravit z pohledu kvality mého manažerského týmu, který by měl být hnacím motorem růstu. Svůj tým jsem znal velice dobře a proto jsem si byl vědom rozdílných silných a slabých stránek jednotlivých manažerů týmu. Hledal jsem tedy cosi, co by mělo pozitivní dopad na individuální rozvoj každého mého manažera a tím kvalitativně posunul celý tým o „level“ směrem vzhůru. Na základě doporučení jsem se sešel se zástupci společnosti SHINE Leadership Šárkou Pojerovou a Emanuelem Byrtusem, kteří mne seznámili s nabídkou rozvojového programu osobnosti Emoční leadership. Přestože se považuji za člověka velice pragmatického, mající rád exaktnost, rozhodl jsem se na základě zmíněného setkání jít do něčeho, co v tu dobu byla pro mne trochu černá skříňka. Dnes, v roce 2014, mohu říci, že jsem udělal jedno z mých nejlepších rozhodnutí v mém životě, protože jsem nedosáhl jen mého cíle tj. připravit můj tým na expanzi, ale zároveň jsem viděl na vlastní oči, jak všichni účastníci rozvojového programu se rozvíjí jako lidi, tj. i v nepracovních záležitostech, které však následně mají výrazný vliv i na pracovní výkon. Výše uvedené si dovoluji tvrdit, jelikož jsem byl rovněž účastníkem dvou běhů rozvojového programu v roce 2012 a 2013 a nehodnotím tedy nic, co bych neviděl či neslyšel na vlastní oči a uši. Pakliže tedy někdo hledá obdobnou pomoc, vřele doporučuji rozvojový program osobnosti Emoční leadership od společnosti SHINE Leadership.

Ing. Petr Vrba Chief Executive Officer of Global Business Section

Projektové řízení

Vzdělávání Poradenství Certifikace

Manažerský a osobnostní rozvoj

Manažerský rozvoj Osobnostní rozvoj HR poradenství
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.