SHINE GROUP
light of change®

Agilita na projektech: zkáza nebo spása?

Napsal/a
v Projektové řízení, Inspirace
dne

V srpnu Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement a IPMA® zveřejnily výsledky již druhého běhu společného mezinárodního výzkumu s názvem „Status Quo Agile – Second study on success and forms of usage of agile methods.“ Výsledky výzkumu vyznívají jednobarevně ve prospěch agilních metod. Po prostudování zveřejněných dat jsme se zeptali Zdenko Staníčka na jeho postřehy.

 

Máme konečně všelék na problémy řízení projektů dneška? Nebo je to další z mnoha cest do pekel?'

Máme i nemáme, je i není. Na jedné straně jsem velmi potěšen, že výsledky takto rozsáhlého a mezinárodního výzkumu potvrzují to, co již nějakou dobu otevřeně a nepokrytě hlásám: projekty se bez významné dávky agility řídit k úspěchu prostě nedají. A u programů to platí dvojnásob. Agilita je esencí řízení projektů a programů. Na straně druhé je nesmírně důležitá také správná interpretace výsledků tohoto výzkumu. V této souvislosti upozorňuji, že pro úspěch projektů je agilita otázka především přístupu a postojů lidí než jakýchkoliv metodik. I v rámci agilní metodiky je totiž stále možné chovat se rigidně. Jednám-li v situaci vyžadující agilitu rigidně, sebeagilnější metodika mi k úspěchu nepomůže. A to přestože si řada lidí, obávám se, myslí pravý opak. Agilita musí být především přítomna v chování odpovědných jedinců a nikoliv pouze jako přívlastek použité metodiky. Metodika pomůže, ale nespasí, na to pozor. Otázka tedy nezní, jestli používat klasické nebo agilní metody, ale jak se začít na projektech a programech chovat agilně?

 Problematikou správného uchopení programů a projektů se zabýváš již dlouhodobě. Jak moc je patrný posun od projektů k programům? Jakým způsobem se k tomu má agilita?

Posun patrný je. Driftujeme už poměrně závratnou rychlostí k jedinečným akcím s velmi dynamickým scope. V dokumentu Doporučená praxe - Řízení projektů/programů vedené předmětem plnění  jsem právě dynamičnost scope zavedl jako jasné a hlavní kritérium odlišeníprogramů od projektů. Samotný posun spočívá v tom, že čím dál ve větší míře je ve skutečnosti potřeba uřídit programy namísto projektů — a to bez ohledu na to, zda jsou si toho odpovědní lidé vědomi či nikoliv.

 Programy jsou kromě neurčitosti času a zdrojů neurčité také v tom, co má být jejich výstupem. A to již samo o sobě vyžaduje mnohem agilnější přístup než v případě projektů. V podstatě lze konstatovat, že agilní přístup je základním předpokladem pro úspěšné řízení programů podobně, jako je dýchání základním předpokladem pro přežití. Bez něj to prostě nejde a nepůjde. Zvyšuje-li se tedy reálně podíl programů na úkor projektů, je tím méně překvapivé zjištění, že agilní metody zaznamenávají nebývalou vlnu popularity. Ovšem opět si neodpustím vztyčený prst (ukazováček — pozn. red.): agilní musí být především lidé, méně již metody, nástroje a techniky.

Jak tedy agilitu do programů nebo projektů zanést?

To není o zanášení agility do programů nebo projektů. Správné je ptát se: jak a do jaké míry se stát agilním, aby se programy a projekty začaly dařit? Začnu-li se chovat agilně, protože situace to vyžaduje, přirozeně sáhnu po agilních metodách, které mi mohou v takovém případě pomoci — a to patrně většina respondentů zmiňovaného výzkumu udělala, i když si neuvědomila, že místo projektů již realizují programy. Nevadí. Na druhou stranu, zůstanu-li rigidní a přesto sáhnu po agilních metodách jenom proto, že je to v módě, tak si situaci ještě více zkomplikuji. Abych se stal agilním, musím změnit myšlení. Koho zajímá, jak na to, má jedinečnou příležitost navštívit náš kurz Agilita nejen v projektech, kde se přesně tímto důkladně zabýváme.

Shrnutí výsledků výzkumu IPMA® jsou dostupné ZDE.

 

Vaše názory

Děkuji za velmi trefné pojmenování objevování objeveného! V oblasti teorie řízení se opakovaně objevují metody, které jsou prezentovány jako ta nejlepší možná řešení. Šmahem zatracují to, co zde bylo dříve. Pravdou zůstává, že principy řízení mají trvalou a obecnou platnost, ale jejich implementace v praxi má řadu podob a variant s různou efektivitou a dopadem na výsledek. Navíc do systému vstupuje lidský prvek, který je na rozdíl od technologických procesních jednotek velmi specifický, různorodý a nevyzpytatelný. Každá manažerská metoda, postup nebo teorie předkládá určitý popis, jak pomocí definovaného algoritmu dosáhnout určitého žádoucího výstupu. Problém nastává při implementaci. Na rozdíl od řešení technických otázek, kde je pro člověka odborně připraveného poměrně jednoznačně předurčeno jakou metodu nebo vzoreček má použít pro řešení, je při řízení lidí volba toho správného přístupu ovlivněna podstatně větším množstvím faktorů. Rozhodně zde není možno mechanicky aplikovat něco, co se jinde osvědčilo. Uvedená skutečnost v praxi znamená, že agilní přístupy jsou nezbytné pro řízení systémů, kde lidé tvoří jejich významnou část. Při práci na knihovnách manažerských metod, které podobně jako knihovny osvědčených technických řešení můžou pomoci při vytváření návrhu konkrétního řešení, jsem došel k závěru, že se vždy jedná o projektovým způsobem uchopitelnou část OBS/WBS, zpracovanou v obecné podobě, kterou po vložení do plánu řízení připravovaného projektu precizujeme tak, aby přispěla k celkovému řešení projektu. V jediném projektu pak můžeme vzájemně kombinovat řadu variant a možností připravených manažerských postupů, které doplníme o vlastní invenci. Z uvedeného vyplývá, že účelně a dynamicky využíváme zkušenosti zakomponované do známých a odzkoušených procesů řízení tak, že vstupují do jedinečného projektového světa, který je zapojí do celkového řešení ušitého přesně na míru dané situaci. Takto vytvořený plán řízení projektu se stává mocným nástrojem a po realizaci projektu také dalším zdrojem uchopitelných zkušeností. Josef Lev Bohemian Lions s.r.o.

Proč zvolit SHINE?

  • Leadeři ve spojení projektového řízení a osobnostního rozvoje.
  • Zkušený tým špičkových senior lektorů a konzultantů.
  • Unikátní sdílené know-how již od roku 1996.
  • Množství dlouhodobých referencí a spokojených manažerů.
  • Akreditace rozvojových programů a tréninků.
  • R-evoluční pojetí v přístupu, metodách, postojích a hodnotách.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
SHINE Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz
Přihlaste si newsletter