loading...

Smluvní podmínky otevřených programů SHINE Consulting s.r.o.

 1. Objednávat kurzy/programy pořádané SHINE Consulting lze pouze prostřednictvím online objednávky na www.shine.cz, která je vždy u jednotlivých kurzů/programů. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. Ceny jsou smluvní dle zákona 526/90 Sb., DPH bude na daňovém dokladu uvedena zvlášť.
 2. Potvrzením přijetí elektronické objednávky, vyplněné objednavatelem, ze strany SHINE Consulting s.r.o. je mezi stranami platně uzavřena smlouva.
 3. Po obdržení objednávky obdržíte potvrzení o přijetí objednávky.
 4. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek bankovním převodem na účet SHINE Consulting s.r.o. Úhradu proveďte převodním příkazem před termínem konání kurzu (nejpozději 5 dnů předem) na uvedený účet na stránkách www.shine.cz/kontakt na základě zálohové faktury, faktury či výzvy k platbě, která vám bude zaslána e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby. Tato zálohová faktura, faktura či výzva k platbě se posílá 2 – 4 týdny před akcí, není–li stanoveno jinak.
 5. SHINE Consulting s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví po uhrazení ceny (po připsání na účet) a zašle jej v elektronické podobě na adresu objednávajícího.
 6. Po realizaci kurzu/programu obdrží objednavatel e-mailem na uvedenou adresu (na vyžádání poštou) daňový doklad (fakturu). Na platby došlé po termínu realizace kurzu/programu vystavíme daňový doklad a rovněž zašleme e-mailem (na vyžádání poštou na adresu Vaší firmy).
 7. Bezplatné storno přijímáme do 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu/programu, a to pouze písemně (e-mailem)
 8. V případě zrušení účasti na kurzu/programu bude účtován storno poplatek:
  • 20-15 - kalendářních dnů před kurzem 25 % z kurzovného
  • 14 - 8 kalendářních dnů před kurzem 50 % z kurzovného
  • 7 - 4 kalendářních dnů před kurzem 75 % z kurzovného
  • 3 a méně kalendářních dnů před kurzem 100 % z kurzovného
  • Nebude-li z Vaší strany storno vůbec provedeno a objednaný účastník se nedostaví na objednaný program 100 % z kurzovného
 9. Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.
 10. Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek. Tato situace musí být však předem dohodnuta - odsouhlasena kompetentní osobou na straně SHINE Consulting s.r.o.
 11. Absence (i dočasná) na již zaplacených kurzech/programech nevede k nároku na vrácení úhrady / částečné úhrady za akci, ani k pozdějším úlevám při případném opakování.
 12. SHINE Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na přesun či zrušení kurzu/programu z technických či jiných důvodů. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky kurzu/programu, a to nejdéle 7 kalendářních dní předem, písemnou formou (e-mailem) na adresu objednavatele.
 13. SHINE Consulting s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na kurzech/programech (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit po individuální dohodě.
 14. Veškeré změny této objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (e-mailem) odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Máte dotazy?

Kateřina Šplouchalová (SHINE Consulting s.r.o.)
mobil: +420 605 960 117, e-mail: katerina.splouchalova@shine.cz

Ceny

Aktuální ceny jsou uvedeny u jednotlivých kurzů/programů a v termínovníku otevřených programů.

Kurzovné a služby

V kurzovném je zahrnuta odborná realizace programu, pronájem školicích prostor, organizační a materiálové zabezpečení, technické vybavení, materiály pro účastníky, občerstvení (coffeebreaky, obědové menu včetně 1 nápoje), osvědčení /certifikát o absolvování kurzu/programu.

U docházkových kurzů/programů zahrnuje kurzovné i náklady na občerstvení. Kurzovné u docházkových kurzů nezahrnuje náklady na ubytování ani jeho zajištění. V případě zájmu můžeme doporučit ubytování za zvýhodněnou cenu poblíž Tréninkového centra SHINE Praha, kde se programy konají (Praha 6).

U dlouhodobých výjezdových modulových programů jsou zvlášť hrazeny služby – stravování a ubytování, které jsou plně i zajištěny.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bonusy

Bonus za platbu předem
Bonus za platbu předem 1 měsíc nebo ve vyhlášeném termínu před zahájením kurzu/programu. Cena kurzovného se snižuje pro ty účastníky, kteří objednají a zaplatí kurz/program měsíc před jeho zahájením nebo v uvedeném vyhlášeném termínu. Tento bonus platí jen u vybraných dlouhodobých kurzů/programů a je vždy uveden u daného programu na webu.

Individuální VIP bonusy, dárkové certifikáty, mimořádné akční nabídky
Bonusy získávají klienti z výše kurzovného. Informace o případném bonusu je uvedena u jednotlivých kurzů či akcí. V případech nároku na více bonusů se klientovi přiznává vždy jen ta vyšší, nekumulují se. Platnost bonusových akcí je datumově ohraničena.

Veškeré nároky na uplatnění slev a bonusů je potřeba uvést v poznámce objednávky.

 

Máte dotazy?

Kateřina Šplouchalová (SHINE Consulting s.r.o.)
mobil: +420 605 960 117, e-mail: katerina.splouchalova@shine.cz

Organizační informace

Potvrzení přijetí objednávky
Po obdržení objednávky prostřednictvím online systému na www.shine.cz Vám obratem zašle systém potvrzení přijetí objednávky v pdf formátu.

Platba
Zálohová faktura, faktura či výzva k platbě se většinou posílá 2 - 4 týdny před akcí, není –li stanoveno jinak. Platbu je nutné provést před zahájením kurzu/programu.

Pozvánka na kurz/program
1 – 2 týdny před zahájením kurzu/ programu obdrží účastník programu e-mailem pozvánku s potřebnými organizačními informacemi. V ní je uveden obsah programu a organizační informace – harmonogram, místo konání, aj. U vybraných programů může být účastníkům zaslán dotazník/ otázky ke zmapování individuálních potřeb - očekávání.

Materiály k programu
Pro každého účastníka jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a tipy na tematicky zaměřenou literaturu. SHINE Consulting s.r.o. se nezavazuje k tomu, že veškeré předmětné informace – know-how , které se školí, či trénují na kurzu/ programu budou vytištěné.

Osvědčení ve formě certifikátu
Na závěr programu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování - certifikát. Některé z našich programů jsou součástí akreditovaného programu Řízení projektů v praxi. Osvědčení o absolvování kurzu/programu je možno využít k vykázání nutné přípravy pro certifikaci a recertifikaci dle standardů IPMA® i PMI®. Více o procesu a podmínkách certifikace a recertifikace se dozvíte na našich stránkách věnovaných certifikaci IPMA® a PMI®.

Po kurzu/programu
Po skončení kurzu/programu účastníci obdrží e-mailem i výstupy z kurzu/programu, případně fotografie, včetně doporučení pro další rozvoj.

Docházkové kurzy

Místo konání
Místo konání kurzů/programů je Praha 6, Vítězné náměstí 2, u metra Dejvická, v našem tréninkovém centru. Otevřené programy výjezdem se konají v našich osvědčených hotelových lokalitách.

Časový harmonogram
Prezence účastníků standardně probíhá od 8:45 do 9:00 hodin, výuka od 9:00 do 17:00 hodin. Konkrétní časový rozvrh bude upřesněn v pozvánce k programu.

Občerstvení
Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzovného formou coffee-breaků a obědového menu (hodinová pauza) s jedním nápojem v nedaleké restauraci či v místě konání kurzu/program.

Ubytování
Ubytování ani jeho zajištění v případě docházkového kurzu nehradíme ani nezajišťujeme. V případě zájmu můžeme doporučit ubytování za zvýhodněnou cenu poblíž Tréninkového centra SHINE Praha, kde se programy konají (Praha 6).

Doprava
Dopravu nezajišťujeme ani nehradíme. Na našem webu a v pozvánce naleznete detailní popis místa konání, přesnou adresu a doporučené spojení v rámci Prahy.

Výjezdové programy

Místo konání
Prostředí a zázemí je vždy na špičkové úrovni, využíváme kvalitní hotely. Programy probíhají ve vybraných ubytovacích zařízeních mimo Prahu s bohatou nabídkou služeb a možností aktivní formy odpočinku.

Časový harmonogram
Časový program kurzu je přizpůsoben potřebám pohodlné dopravy na místo konání. První den začínáme většinou v 10:00 hodin, poslední den je ukončen v 17:00 hodin.

Občerstvení
Stravování probíhá formou plné penze (coffee-breaky, obědy a večeře).

Ubytování
Ubytování je zajištěno vždy přímo v hotelu a je hrazeno z nákladové položky.

Doprava
Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

Realizační tým

Špičkové kurzy/programy se neobejdou bez profesionálního zázemí, kterým disponujeme. Jsme připraveni poskytovat osobní poradenství a ty nejlepší možné služby po stránce metodické, organizační i administrativní.

Vybrané otevřené programy docházkové realizujeme v českém i anglickém jazyce.

Kontakt :

Kateřina Šplouchalová (SHINE Consulting s.r.o.)
mobil: +420 605 960 117, e-mail: katerina.splouchalova@shine.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů společností SHINE Consulting s.r.o. jsou uvedeny v „Pravidlech ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na webové stránce www.shine.cz.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace