loading...

Klíčové programy

Prohlubující programy

Jak zavést agilitu, aby skutečně pomáhala

Porozumíte smyslu a principům agility a vyjasníte si možnosti jejího uplatnění v různých s...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Finanční řízení projektů a změn

Práce na projektech a změnách je dnes nedílnou součástí našeho profesního života. Úspěšný...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Řízení projektových rizik

Chcete si uspořádat své znalosti a dovednosti v oblasti řízení projektových rizik? Prakti...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Projektová spolupráce na dálku

Máte projektový tým rozmístěný na více místech? Komunikujete spolu převážně elektronicky a...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Operativní řízení portfolia projektů

Jak zajistit úspěch při operativním řízení projektového portfolia? Jak na projektové kance...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Myšlenkové mapy prakticky a efektivně

Potřebujete rozvinout svou kreativitu a praktické dovednosti při strukturování a vizualiza...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Pokročilé techniky projektového řízení

Potřebujete prohloubit znalosti z oblastí inicializace, strategie a plánování projektů? Ch...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Inovace – skloubení řádu a chaosu

Inovace znamená hledat prostor mezi protichůdnými principy. Na jedné straně systém, řád a...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Project Management Fundamentals

Do you need to learn to correctly initiate projects as a project initiator or to tackle th...

Forma kurzu: Otevřená , Zakázková

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace