loading...

Agilita - Jak nastavit prostředí pro skutečnou spolupráci (in Czech)

Inspirativní workshop

Přijměte naše pozvání na jedinečný workshop.

Tomáš Šetina a Pavla Komendová (Šetina, Komendová & Partners) a Josef Hajkr (SHINE Consulting).

Agilita je aktuální trend. Mnoho firem a týmů s ní experimentuje s různými úspěchy. Jednou z výzev je motivační odměňování lidí a smluvní uspořádání. Běžné způsoby odměňování a motivace nestačí. Klasické pevné nebo rámcové smlouvy jdou proti principům agility. Agilita je o neustálém dialogu partnerů, nikoli o tvrdě nastavených mantinelech. Cestou je propojení práva a zásad projektového řízení. Klíčové  je chování partnerů v dialogu. 

Účast je zdarma na základě předchozího potvrzení. 

Místo konání: Tréninkové centrum SHINE Praha, Vítězné náměstí 2, Praha 6

Benefits

Co se účastníci dozví?

  • Jak ve firmě nastavit prostředí pro agilní projekty s ohledem na odměňování a motivaci lidí.
  • Jak správně nastavit smluvní vztahy na podporu dialogu partnerů a jak definovat a ošetřit rizika a odpovědnost.
  • Jak podpořit motivaci lidí (interních i externích) spravedlivým podílem na úspěchu projektu.
  • Konkrétní případová studie nastavení kreditního motivačního systému v SHINE Consulting (nasazeno již od roku 2014).
  • Interaktivní ukázka inovativního cloudového nástroje MOTIV-ACE na podporu motivace při agilním vývoji.

Custom made course

Trainers

You will now be redirected to do our order form.

Close
This website uses cookies in order to enable us to improve the efficiency of services provided. Unless you change your cookie settings, you agree to the use of cookies on this website. More information