Resolution workshops

Do you work in a larger team which needs to agree on things quickly despite evident differences of opinion?

We will organize a project team workshop focused on a number of crucial topics. This workshop will teach your employees the skill of reaching an agreement quickly in project preparation and execution. Typically, a one-day workshop is led by one to two consultants.

You will find this workshop useful if:

 • Difference of opinion does not enrich teamwork anymore but rather paralyse day-to-day project work.
 • You fail to initiate and plan projects using effective techniques and methods.
 • You desperately seek common ground in dealing with critical projects.
 • You will be able to evaluate the project and learn lessons for the next time.

Most requested workshop topics:

 • Reaching agreement on what is to be improved.
 • Forming the project team.
 • Project initiation and planning.
 • Analysis of project risks.
 • Setting up project management processes.
 • Resolving project execution problems.
 • Working out a solution in the critical stage of the project.
 • Lessons Learned - Sharing project implementation experience.

Benefits:

 

 • Problem-solving and planning workshops:
  • You will learn to work constructively with differing opinions and approaches of individual team members and key people.
  • You will achieve your goals in the shortest possible time - and move forward quickly.
  • Your projects will be well prepared - you will cleverly eliminate possible misunderstandings.
  • You'll collaborate better and more easily create joint agreements.
 • Lessons Learned workshops:
  • Attending a Lessons Learned workshop will help you identify and understand the mistakes that have occurred in your project, allowing you to eliminate them in the future.
  • The workshop will also help you set a rhythm and habit of continuous improvement, which is important for the long-term success of the project.
  • Attending the workshop will also allow you to share experiences and best practices with other team members, leading to a stronger and more effective team.

Benefits

Achieve your goals in the shortest time possible – move ahead swiftly.
Make your projects well-prepared ones – eliminate potential misunderstanding.
Learn to collaborate and build joint agreements with greater ease.

Custom made course

Trainers

References

We used the services of the SHINE team in a project to support the modularization and digitalization of teaching at our Vocational School of Mechanical Engineering. A total of 3 online workshops were delivered to a team of key people. What we appreciated most about the collaboration was the ability to perceive well and quickly our specific situation within ŠKODA, to build meaningful scenarios, facilitation skills and the creation of usable minutes. During the execution, it also became clear that moderated online group discussions can be effective. We can recommend working with the consultants and facilitators Mr. Stanicek, Mr. Hajker and Mr. Hoffmann.

Kristýna Prosecká + Vladimír Špicar, Management Training and Development Specialist + Deputy Director for cooperation with ŠKODA AUTO and development of new training technologies, ŠKODA AUTO a.s.

V posledních měsících čelíme jako společnost i oddělení mnohým výzvám, které nás jako jednotlivce i tým dále rozvíjí a posouvají. Jedním z úkolů, které řešíme, je nastavení a rozšíření spolupráce s externími dodavateli. Většina z nás má s řízením dodavatelů již bohaté zkušenosti, jak z naší společnosti, tak z předchozích firem. Velmi jsme však potřebovali tyto zkušenosti vysdílet a dohodnout se krocích, které společně provedeme. Rozhodli jsme se proto pro spolupráci se společností Shine, která nám již i dříve pomohla v nastartování nových projektů. Ani tentokrát jsme u nesáhli vedle! Rádi bychom jako celý tým poděkovali panu Motalovi za realizaci workshopu Efektivní řízení externích dodavatelů. Workshop, který jsme absolvovali, byl profesionálně připravený a měl jasnou strukturu, která nás dovedla k požadovanému cíli. Přístup i příprava byly na velmi vysoké úrovni. Velice nás potěšilo, že workshop měl jasné a praktické výsledky, akceleroval naše plánování nutných změn a velmi efektivním způsobem jsme si byli schopni rozdělit úkoly a sestavit plán na celý rok. Jako největší přínos vidíme také sjednocení pohledu na věc a sdílení názorů celého týmu. Nyní si jako tým v dané problematice mnohem více rozumíme, víme, za čím jdeme a těšíme se na úkoly, které jsou před námi i na jejich průběžné vyhodnocování. Věříme, že se budeme moci za pár měsíců pochválit, co vše jsme dokázali.

R&D Management Team, ComAp

Rád bych vyzdvihl profesionální přístup a pečlivou přípravu firmy SHINE Consulting, jejíž přístup byl vždy efektivní a motivující.

Díky odbornému vedení se povedlo nastavit systém projektového portfolia, kde jsou snáze vidět souvislosti mezi projekty. To je nápomocné k přehlednému a jednoduchému reportování projektů.

Nově získané zkušenosti pomáhají smysluplně řídit a reportovat důležité zakázky (rychleji, levněji a kvalitněji). Mimo jiné i důležité změny na našem oddělení mají přesně definované vstupy a jasné cíle.

Martin Končok, Vedoucí oddělení FS, ENGEL strojírenská spol. s r.o.

Rádi bychom touto cestou ocenili vysokou odbornost pracovníků společnosti Shine, ochotu, vstřícnost, způsob komunikace, jako i nasazení při řešení obtížných situací v průběhu realizace projektů a schopnosti dovést rozsáhlou názorovou skupinu k dohodě. Celková profesionalita p. Adámka a p. Motala je inspirující pro práci na projektech ve všech oblastech.

Konkrétní přínosy pro naši společnost spatřujeme zejm. v standardizaci procesů, metodiky a nástrojů projektového řízení, celkovém zjednodušení prostředí projektového řízení, pochopení a hlavně přijetí jednotných přístupů k projektům napříč divizemi RWE GS a zlepšení komunikace při přípravě a realizace projektů.

Spolupráci se společností SHINE Consulting můžeme jednoznačně doporučit.

Peter Miňo, Senior Manager, RWE Gas Storage, s. r. o.

Rád bych Vám ještě jednou poděkoval za projektové školení a i následný praktický workshop ve firmě. Po letech různých obecných školeních, které ve mně postupně vybudovaly odpor ke školením, jste mi dokázali, že jsou odborníci, kteří umí připravit perfektní školení založené na praxi. Řešitelský workshop v rámci významného projektu k vytvoření záměru, WBS a Master Plan byl pro kick off projektu vynikající. Osobně mě to o kus posunulo a v mnohém mi otevřelo oči. 

Ing. Robin Bednarz, International Project Leader, BIKE FUN International s.r.o.

Díky pozitivní předchozí zkušenosti s firmu SHNE Consulting jsme na spolupráci navázali pomocí řešitelského workshopu podporu klíčového projektu. Lektor Ing. Michael Motal se ujal své role s naprostým přehledem a na profesionální úrovni. Pomohl nám se opět povznést nad celý projekt, redefinovat klíčové výstupy a následně aktivity, včetně z toho vyplívajících rizik a sestavit hrubý Master Plan, který nám dále posloužil pro podrobnější plánování projektu. Řešitelský tým, který se Workshopu zúčastnil, hodnotil tento den jako klíčový v řešení projektu, neboť pomohl opět najít ten správný směr a nadhled v rámci  řešení projektu. Výstupy z tohoto Workshopu byly prezentovány také vedení společnosti, která jednoznačně hodnotila tento přístup pozitivně a má zájem, aby i v budoucnu v rámci tohoto klíčového vývojového projektu probíhaly takovéto Workshopy, při kterých si členové řešitelského týmu upevní vědomosti získané školením.

Ing. Tomáš Kozlok, Vedoucí vývojových projektů a zkušebny, TOS VARNSDORF a.s.

Shine nám pomohl zlepšit naši schopnost dodávat požadované IT výstupy v rámci řízení rozsáhlých technologických změn v Infrastruktuře, cloudech a platformách.

Jiří Nácovský, Project manager IPC, Česká spořitelna a.s.

You will now be redirected to do our order form.

Close