loading...

Svobodné firmy: Jak vytvářet motivační atmosféru a skutečný engagement

Přijměte naše pozvání na jedinečný workshop, který pořádají společně SHINE Consulting, Image Lab a Advokátní kancelář Šetina, Komendová & Partners.

Workshop garantují Josef Hajkr (CEO SHINE), Vratislav Kalenda (jednatel a zakladatel Image Lab) a Tomáš Šetina (spolumajitel a jednatel AKSKP).

Téma férového prostředí, svobodných firem a svobody v práci je významný trend.  Mnoho firem již má řadu praktických zkušeností s tím, jak vytvářet motivační atmosféru a opravdový engagenment v období digitální transformace a agility.

Proč se workshopu zúčastnit?

 • Vystupující Vám ukáží konkrétní řešení, postupy a nástroje, které ve svých svobodných firmách aktivně používají a dále rozvíjejí.
 • V rámci akce bude možnost mezi účastníky sdílet zkušenosti s vytvářením motivujícího prostředí firem, které se hlásí k tématu svoboda v práci.
 • Získáte inspiraci a praktické návody:
  • Jak ve firmě nastavit prostředí pro agilní projekty, změny a inovace s ohledem na odměňování a motivaci lidí.
  • Jak správně nastavit smluvní vztahy na podporu dialogu partnerů a jak definovat a ošetřit rizika a odpovědnost.
  • Jak podpořit motivaci lidí (interních i externích) spravedlivým podílem na úspěchu projektu.
  • Jak řešit konflikty tak, aby nebylo poražených.
  • Jak sdílet efektivně své vášně a talenty v týmu.

 

Místem konání: PwC Experience Center, Hvězdova 1734/2c, na Praze 4 (Metro C - Pankrác). 

Účast je zdarma na základě předchozího potvrzení. 

POZOR! AKCE JE V TUTO CHVÍLI JIŽ PLNĚ OBSAZENA.
Pokud máte zájem, tak se registrujte jako náhradník a při změně Vás budeme informovat. 

 

Své zkušenosti budou sdílet:

Josef Hajkr - SHINE Consulting

Jak vytvářet prostředí skutečné a férové spolupráce.

Případová studie vytváření kultury v SHINE Consulting. 
Jak přejít od čistě bonusového systému k samořízení a vzájemnému oceňování.
Dozvíte se, jak MOTIV-ACE napomohl ke zrychlení projektů změn a inovací.

 

 

Vratislav Kalenda - Image Lab

Psychologické aspekty motivace lidí ve svobodných firmách.

Pro všechny modely spolupráce je základem úspěchu talent, osobní motivace a angažovanost  pracovníků.
Jak pracovat s potenciálem lidí a budovat motivační atmosféru ve svobodných firmách?
Jak uspokojit osobní ambice, nasměrovat aspirace a budovat angažovanost?

 

 

Tomáš Šetina - Advokátní kancelář Šetina, Komendová & Partners

Právní aspekty svobodných firem.

Nové modely spolupráce sebou nesou i nové modely právních vztahů.
Svoboda bez pravidel se může stát anarchií. Jak nastavit pracovní  vztahy svobodné firmy, stanovit práva a povinnosti a zejména odpovědnost? Jak využít pracovněprávní předpisy, jejichž původ sahá do 60. let minulého století?

 

 

Michal Šrajer - Štěstí v práci

Peníze nefungují!

Když se mluví o motivaci, často sklouzne debata ke mzdám a finančním odměnám.
Společně se podíváme na to, jak je to s penězi a motivací doopravdy.
Nahlédneme do pár zajímavých studií a ukážeme si, k čemu jsou peníze v "motivačním systému" dobré a k čemu ne.

 

 

Petr Holodňák - CEREBRA

Jak agile management souvisí se svobodou v práci?

Co stojí za popularitou a úspěchem agilních metod řízení projektů a společností? Proč se objevuje stále více svobodných firem?
Podíváme se spolu na několik příkladů z konkrétní praxe a ukážeme si, že agilní přístup a praxe ve svobodných firmách využívají často stejných prostředků.
Jako stříbrná nit se totiž oběma světy prolínají stejné principy lidské motivace..

 

Vratislav Kalenda jr. - Applifting

Jak zvládat konflikty v organizaci, kde nejsou žádní manažeři?

Pokud firma vyroste nad 20 lidí, je třeba zavést hierarchii nebo silný systém zvládání konfliktů, který pomůže každému jedinci vyřešit své pnutí. Jak takový systém vypadá a jak funguje v praxi?
U nás se nám úspěšně daří provozovat sebeřízení v ploché struktuře s 60 lidmi. 
Konflikt je u nás soukromá věc a spoustu záležitostí se úspěšně vyřeší dřív, než si někdo jiný z firmy stačí všimnout, že je něco v nepořádku.
Rád se s vámi podělím o naše zkušenosti a výzvy, kterým čelíme v rámci zvládání konfliktů.

 

Helena Rojas Ortiz Impact Hub

Svobodná komunikace ve svobodné firmě.

Zpětná vazba je často zmiňovaný znak svobodných firem.
Jak vytvořit prostředí, kde opravdu všichni chápou její důležitost - umí zpětnou vazbu dávat a také ji přijímat?
Jak principy nenásilné komunikace přiblížit lidem, kteří do firmy přicházejí z různých prostředí? 
Co se nám osvědčilo pro práci s týmovou dynamikou a jaké nástroje lze pro práci s týmem a jednotlivcem použít? Jak zpětná vazba souvisí/ nesouvisí s odměňovaním a motivací?

 

Petr Miklíček Court of Moravia

Jak to může vypadat, když je si svobodná firma nastavuje novou strategii?
Jaké pro a proti to s sebou přináší a jak celou věc uchopit? 
Na příkladu škuneru Court of Moravia se podíváme, jak nastavit strategii ve svobodné firmě.  

 

 

 

Martin Dokoupil Tierra Verde

Jak navenek tak dovnitř?

Pokud budujeme firmu, která má pomoci vytvoření nového udržitelného světa, je možné, že to nepůjde bez toho, abychom tvořili také nová vnitřní pravidla. Rád bych s vámi sdílel naše úvahy, úspěchy ale i slepé uličky, které jsme prošli při tvoření firmy pro “nový svět”. Můžeme se věnovat tomu, ...
... jak nastavit spravedlivý odměňovací systém.
… jakou váhu při rozhodování o odměně má mít tržní hodnota pracovníka, jeho ”objektivní potřeby” (například rodinná situace), minulé zásluhy, soulad s hodnotami firmy, ...
… zda mají mít zaměstnanci přístup k finančním výsledkům firmy
… zda mají znát zaměstnanci navzájem své odměny (v rámci týmu, celé firmy, jen management, …)
Pokud se těšíte, že dostanete hotová vyzkoušená a univerzální řešení, musím vás zklamat. Přináším jen své zkušenosti a způsob uvažování o těchto tématech.

 

Michal Hrubý Doubleagency

Stalo se vám, že jak vaše firma rostla, začali k sobě mít lidé dál než v původní malé skupině? 
Najali jste někdy specialistu, třeba fotografa a pak zjistili, že někdo z týmu tuto dovednost má? 
Tušíte, jaké mají vaši spolupracovníci talenty? A pokud ano, opravdu je znáte všechny nebo je třeba i u vás samotných něco, co o vás kolegové neví? 
Tušíte, kam se chtějí vaši kolegové rozvíjet a posouvat? 
A dokázali byste za pár desítek vteřin představit superschopnosti vašeho týmu, zcela konkrétně a všech lidí, svému zákazníkovi? U nás ve firmě jsme všechny tyto věci vyřešili něčím, čemu pracovně říkáme Dovednostní mapa týmu a dokonce jsme toto své řešení již implementovali v dalších firmách. Na workshopu vám představím případovou studii a představím to nejlepší z toho, na co jsme přišli ve firmách. 

 


Na akci přislíbili svou účast:

Marek Šucha - Logio

Petr Chaloupka a Iveta Woffová - GreyCortex

Sandra Fridrichová - Modrá Pyramida

Filip Dřímalka - Digiskills

Josef Zicha - Greiner packaging

Magdaléna Pořízková

Lucie Velcerová - Kentigen

Kateřina Francová - Business Factory

Kamil Komenda - Quantum

Petr Karšulín - Care 2 Grow

Kateřina Červinková

Pavel Lasák - JakNaExcel

Radka Krobotová - Geosan Group

Milan Schwarzkopf

Kateřina Fišerová a Vojta Bulíř - SmartEmailing

Tomáš Landovský - Applifting

Eva Jančová - MindForge

Ondřej Hanuš

Nikola Šafránek


Organizujeme ve spolupráci s                                                                                                                                                                                                        

Image Lab        ŠETINA, KOMENDOVÁ & PARTNERS                                                                                                

        

Podporují   

Custom made course

Trainers

You will now be redirected to do our order form.

Close
This website uses cookies in order to enable us to improve the efficiency of services provided. Unless you change your cookie settings, you agree to the use of cookies on this website. More information