loading...

Jak zavést agilitu, aby skutečně pomáhala

Porozumíte smyslu a principům agility a vyjasníte si možnosti jejího uplatnění v různých situacích života firmy. Agilní leadership: výměnou zkušeností a tréninkem posílíme vaše způsobilosti pro efektivní využívání agilních přístupů.

Komu je určen

Zejména těm, kteří chtějí využívat prvků agility při řízení lidí a kteří mají odpovědnost za nastavování prostředí pro skutečnou spolupráci v organizaci. Doporučeno rovněž i pro zkušené projektové manažery, kteří si chtějí prohloubit znalosti z projektového řízení směrem k agilitě.

Kurz praktickým tréninkem připravuje na část témat z certifikace a recertifikace podle IPMA® a PMI®.
Doporučeným vstupním předpokladem je absolvování některého z našich klíčových kurzů: Efektivní řízení projektůPokročilé techniky projektového řízení nebo Strategické řízení projektů a změn.

 

Témata programu

O čem je agilita?

 • Sladění terminologie a objasnění principů. Filozofie agility v kontextu manažerského myšlení. Agilní versus klasické přístupy řízení lidí v linii a na projektu. Práce s vizí a použití trojimperativu.

Zásady agilního leadershipu.

 • V čem je agilní leadership specifický? Agilní leadership a role leadera. Kmenová kultura a kmenové vůdcovství. Změna kultury – zásady.

Od hezkých slov k hmatatelným výsledkům

 • Jak na Agilitu přejít a co musí fungovat.Trojúhelník změny v praxi: Jak nastavit prostředí pro skutečnou spolupráci. Jaké jsou důsledky pro smlouvy v rámci agilního fungování. Praktický návod: 10 kroků k agilitě.
  MOTIV-ACE: případová studie nastavení oceňování za práci na projektech, změnách a inovacích.

 

Metodika

Jedná se o systémově laděný tréninkový workshop, který rozebírá možnosti a předpoklady prostředí a klíčové behaviorální kompetence pro efektivní využívání agilních přístupů v oblasti managementu. Nejedná se tedy o školení nějaké konkrétní metody (např. SCRUM).

 

Metody a pracovní materiály

 • interaktivní trénink - výklad, individuální i týmové práce a řízené diskuse,
 • workshopově laděné materiály pro vlastní poznámky,
 • elektronická forma promítaných prezentací ke stažení ve formátu PDF,
 • foto dokumentace lektorských flipchartů i prací týmů ke stažení po kurzu,
 • doporučení na kvalitní odbornou literaturu.

Přínosy

 • Budete umět využít síly agilního leadershipu a začlenit agilitu do řízení lidí v rámci liniových i projektových činností.
 • Uvědomíte si, jaká je role manažera v agilní organizaci.
 • Získáte lepší představu o tom, jaké prostředí je nezbytné pro agilní leadership a pro využití agility v projektech.
 • Navnímáte klíčové techniky agilního myšlení a jednání.
 • Porozumíte principům a praktické použitelnosti vybraných agilních metod (práce s vizí, posloupností malých trojimperativů a agilní retrospektivou a plánováním).
 • Získáte inspiraci pro rozvoj kultury směřující ke skutečné spolupráci a jak motivovat zaměstnance ve stávajícím prostředí.

Nejbližší volné termíny

Připravíme vám kurz na míru

Zúčastnit se - termínovník

Lektoři

Reference

Dobře připravený kurz, z hlediska obsahu jedinečný na trhu ČR.

Viktor Golka, Project Management Controller - Komerční banka, a.s.

Kurzy s přesahem a podložené zkušenostmi.

Jan Hamza, IT Project Manager - Sotio a.s.

SHINE mi vždy umožní o mé práci přemýšlet trochu jinak.

Blanka Chladová, HR Business Partner - ComAp, a.s.

Inspirace / Blog

Agilita nebo pružnost? Jak uspět v čase rychlých změn

Josef Hajkr

Zažili jste situaci, kdy firma, ve které působíte, jako by ztratila směr? Navenek vše zdánlivě funguje, ale uvnitř „hlodá červotoč“? Změna s...

Číst více...

Energie pro agilní leadership

Josef Hajkr

Již řadu let se setkáváme s agilními přístupy. Agilita se již dávno netýká jenom úzké skupiny specialistů v oblasti realizace projektů. Dnes...

Číst více...

Agilita = pružnost, Pružnost ≠ agilita.

Michael Motal

Doporučuji vždy přistupovat k řízení projektu a změny pružně. Agilně ale jen v případech, kdy jsou vytvořeny podmínky. Zde je několik tipů p...

Číst více...

Zkušenosti s využíváním MOTIV-ACE v praxi

Josef Hajkr

Článek stručně shrnuje dosavadní oblasti použití kreditního systému MOTIV-ACE®. Dále pak chronologicky uvádí klíčová vystoupení, kde bylo ře...

Číst více...

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace