SHINE GROUP
light of change®

Certifikace projektového manažera nebo konzultanta podle mezinárodně uznávaného standardu International Project Management Association (IPMA®) potvrzuje úroveň znalostí projektového řízení. Jeho držitel tím výrazně zvyšuje svou cenu na trhu práce – certifikát bývá stále častější kvalifikační podmínkou pro výběrová řízení. Získání mezinárodně platného osvědčení je také vhodnou součástí dlouhodobé motivace zaměstnanců.

Kdy je pro vás IPMA® certifikace vhodná?

Jak uspět u certifikace IPMA® (projektového manažera či konzultanta)

1
Splňte podmínky certifikace
Je nutné naučit se řídit projekty v celém životním cyklu a absolvovat současně tak povinné tréninkové hodiny. Můžete si vybrat z našich tréninků označených logem SPŘ.
2
Zjistěte jak to chodí u zkoušky
Náš speciální trénink – Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA®, který vás ke zkoušce připraví.
3
Případně si dohodněte konzultaci
přímo se zkoušejícími a spoluautory testových otázek z našeho týmu.
4
Jděte na zkoušku a uspějte
Termíny jsou vypsány na webu IPMA ČR. Naši absolventi mají jednu z nejvyšších úspěšností z akreditovaných firem (aktuálně 79%).

Co od nás dostanete v ceně přípravy k certifikaci

  • možnost využít naše online konzultace
  • GARANCI ÚSPĚCHU: pokud u písemné zkoušky IPMA (do 2 měsíců od skončení kurzu) neuspějete, podpoříme vás zdarma v opakované přípravě konzultací při přípravě na opakovanou zkoušku.

Certifikaci IPMA® lze v ČR získat ve 4 stupních

D
Certifikovaný projektový praktikant IPMA® Level D
Je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu. Certifikát ověřuje pouze teoretické znalosti (není třeba dokazovat praxi). Zkouška je písemná. K certifikaci je povinná příprava v rozsahu 15 tréninkových hodin s platností přípravy 24 měsíců.
C
Certifikovaný projektový manažer IPMA® Level C
Je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení (např. zavedení výrobku). Požadována je min. 3-letá praxe v projektovém týmu. Zkouška má písemnou i ústní část. K certifikaci je povinná příprava v rozsahu 21 tréninkových hodin s platností přípravy 24 měsíců.
B
Certifikovaný projektový senior manažer IPMA® Level B
Je schopen komplexně řídit složité projekty. Požadována je min. 5-letá praxe projektového řízení na pozici manažera projektu. Zkouška má písemnou i ústní část. K certifikaci je povinná příprava v rozsahu 21 tréninkových hodin s platností přípravy 24 měsíců.
A
Certifikovaný ředitel projektů IPMA® Level A
Je schopen řídit celé portfolio projektů. Požadovaná je praxe minimálně 5 let praxe v portfolio managementu nebo program managementu s vazbou na řízení strategie a byznys organizace. Připravte se ke zkoušce i za podpory historicky prvního držitele této certifikace v ČR Zdenko Staníčka. K certifikaci je povinná příprava v rozsahu 21 tréninkových hodin s platností 24 měsíců.

Recertifikace IPMA®

Získané mezinárodní certifikáty IPMA® mají platnost 5 let. Po uplynutí této lhůty je nutné projít recertifikačním procesem – ten znovu prověří vaše nabyté znalosti v kompetenční oblasti projektového řízení. Recertifikace je tak potvrzením růstu profesní kvalifikace a způsobilosti aplikovat nové poznatky v praxi.

Co musíte udělat pro recertifikaci?

Vykázat tréninkové hodiny v oblasti projektového řízení – a to pouze u akreditované firmy. Účastí na kurzech z programu Řízení projektů v praxi (který je u IPMA ČR akreditován) tak splníte tuto podmínku. V rámci recertifikace nabízíme širokou nabídku programů.

Pište – volejte
Hana Viertelová
+420 731 576 397

Proč zvolit SHINE?

  • Jediný držitel akreditace pro všechny stupně certifikace IPMA®.
  • Jediní v ČR s akreditací programů pro jak IPMA® i PMI®.
  • Nadprůměrná úspěšnost účastníků u certifikačních zkoušek.
  • Nejširší nabídka akreditovaných programů a kurzů pro certifikaci i recertifikaci.
  • Ojedinělá znalost všech tří klíčových standardů potvrzená certifikací PMI®, IPMA® , PRINCE2®.
  • Aktivně působíme v rámci IPMA Česká republika (IPMA®) a publikujeme v této oblasti na mezinárodní úrovni.
Více o SHINE

Naši klienti

Všechny reference
Kontaktujte nás
SHINE Consulting s.r.o.
(+420) 739 428 854
josef.hajkr@shine.cz
Shine Leadership s.r.o.
(+420) 603 711 594
sarka.pojerova@shineleadership.cz
Průvodce na cestě změn v e-mailu:

Nechte si posílat tipy, novinky a pozvánky, které inspirují už tisíce leaderů a manažerů.