loading...

Blog / Doporučená praxe: Řízení rizik

Inspirujte se výběrem pro praxi užitečných přístupů, doporučení a praktik v oblasti řízení rizik.

V dokumentu Doporučená praxe - oblast Řízení rizik Společnosti pro projektové řízení (nyní IPMA ČR), jehož je Michael Motal spoluautorem, najdete výtah z existujících standardů a norem s uvedenými doporučeními pro praxi. Můžete se tak inspirovat výběrem toho nejzásadnějšího, co by měl každý projektový manažer znát a používat v praxi.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace