loading...

Know-How / Duševní pohoda – nereálný sen nebo nutnost?

Hledáte duševní pohodu? A co to vůbec je?

Kniha Martina Seligmana “Vzkvétání” mi opravdu sedla. Vybírám pro Vás několik myšlenek společně s dalšími odkazy a vlastními komentáři. 

 

Martin Seligman předně tvrdí, že psychologie se historicky příliš „nimrala" v duševních poruchách a málo věnovala tomu, co skutečně tvoří základ duševní pohody (well-being).  Martin Seligman se stal zakladatelem a velikým propagátorem tzv. "optimálního prospívání", jako nového cíle psychologie, a vytvořil i vlastní teorii duševní pohody.

 

Historický vývoj k duševní pohodě aneb velikáni se mýlili

 • Thales z Milétu se domníval, že základem všeho je voda.
 • Aristoteles se domníval, že všechny činy člověka směřují k tomu, aby dosáhl štěstí.
 • Nietzche se domníval, že všechny činy člověka směřují k tomu, aby získal moc.
 • Freud se domníval, že všechny činy člověka směřují k tomu, aby se vyhnul úzkosti.

 

Podle Martina Seligmana toto vše je omyl. Tito velikáni se dopustili tzv. monismu (všechny motivy se zredukují pouze na jeden).  Situace je ale složitější. Nelze vše popsat jenom jedním motivem. Postupně dospěl k teorii duševní pohody, která kombinuje 5 měřitelných prvků:

 • Pozitivní emoce (Positive emotion) - Fakticky se jedná o příjemné zážitky (sem patří i zábava, cestování, pivo s kamarády...),
 • Zaujetí (Engagement) - Dělám věci, které mě naplňují a pohlcují, a zažívám pocity "flow" (viz i průkopnické práce Mihaly  Csikszentmihalyi),
 • Smysluplnost (Meaning) - viz Viktor E. Frankl a jeho třetí vídeňský směr psychoterapie a dnes rovněž často sledovaný Simon Sinek,
 • Úspěšný výkon (Accomplishment) - Jde o dobrý pocit z vítězství a z dosahování vytčených cílů. U nás se kombinací tohoto faktoru společně se zaujetím zabývá Marian Jelinek. (O spolupráci se Shine Leadership pak více info ZDE),
 • Pozitivní vztahy (Positive Relations) - Tento faktor Martin Seligman považuje za vůbec nejsilnější a nejdůležitější. Hovořil o tom i ve svém vystoupení na TED již v roce 2004.

 

Martin Seligman se tak vyhýbá pasti monismu. Podstatné je i to, že pocit štěstí (happiness) je vedlejším produktem duševní pohody. Tato myšlenka je rovněž skvěle rozvedena v článku Tomáše Kučery Why Leaders Should Stop Obsessing With Happiness  (Anglicky).

 

Jak rozvíjet pozitivní vztahy?

Brazilský vědec Marcel Losad zjistil, že poměr pozitivních prohlášení a výroků vůči negativním musí být minimálně 2,9 :1, aby převládal pozitivní postoj. U vztahů je to ještě výraznější. V zásadě potřebujete ve vztazích cca 5:1, aby vztah fungoval dobře (např. manželství).

 

Co z toho plyne pro firemní prostředí? Aby firma prosperovala, musí kultivovat vztahy (dosahovat pozitivního Losadova poměru) a vyvíjet smysluplnou činnost.

 

 Doporučení pro vlastní praxi

 1. Inventura „duševní pohody“ - Každý z nás má 5 zdrojů duševní pohody kombinováno různě. Jak jste na tom vy? Zkuste si místo novoročních předsevzetí udělat malou inventuru duševní pohody. Co je pro vás nejdůležitější?
 2. Když jsi naštvaný, seber se, jdi ven a někomu s něčím pomoz. Prokázání laskavosti generuje prokazatelné zvýšení duševní pohody. Běžte a zkuste to.
 3. Tři dobré věci aneb co se podařilo a proč -  Večer si vždy napište 3 věci za daný den, co se podařily, a u každé si řekněte, proč se tak stalo. Já to osobně používám ve verzi, kdy tuto diskusi vedeme s rodinou nenásilně u večeře. Tuto techniku rozpracoval u nás např. Petr Ludwig ve své knize „Konec prokrastinace“.
 4. Zaměřte se na své silné stránky.  Myslím si, že toto pro duševní pohodu rovněž hodně užitečné. Nevěnujte energii tomu, co Vám nejde. V knize "Vzkvétáni" je i link na on-line dotazník, jak své silné stránky zjistit.

 

Přeji Vám, abyste dosáhli duševní pohody a dokázali si ji trvale udržet.

 


Autor: Josef HajkrSHINE Consulting 

 

Citované a související  zdroje:

 • SELIGMAN, Martin E. P. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. V Brně: Jan Melvil, 2014. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-95-0

 

Doporučení k dalšímu samostudiu:

 • Martin Seligman cituje ve své knize i rozsáhlý výzkum srovnávající HDP a spokojenost s životem. Jsou země, kde je relativně malé HDP, ale v zásadě spokojení lidé (příkladem je  Venezuela, Brazílie, Indie. Jsou země, kde je naproti tomu vysoké HDP, ale spokojenost lidí tomu není úměrná  (Norsko, USA, SAE). Škoda že průzkum neobsahuje i Českou republiku. Jak bychom asi dopadli?  Zajímavá je i přednáška na TED (Happy planet index).
 • DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-75-2. Skvělá kniha o tom, jak rozvíjet růstové, pozitivní myšlení u sebe i svých dětí. Original: DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-75-2. 
  Original: DWECK, C: Mindset: How you can fulfill your potential. Constable & Robinson Limited. 
 • BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO XIV, Desmond TUTU a Douglas Carlton ABRAMS. Kniha radosti: jak být trvale šťastný v dnešním proměnlivém světě. Přeložil Tamara VÁŇOVÁ. V Brně: Jota, 2017. ISBN 978-80-7565-101-3.Tady mně hodně zaujalo, jak si Dalajláma vysoko cení radosti.


Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz