loading...

Know-How / Jak lépe porovnávat nabídky produktů a služeb v oblasti projektového řízení?

Vyhněte se pasti „asymetričnosti informace“, kdy ten, kdo vybírá, často nezná dobře daný obor.Vyvarujete se tak povrchnímu vyhodnocení podle parametrů, které jsou obecně známy (např. cena). Článek ukazuje na co se konkrétně zaměřit.

 

1. Reference

Doporučujeme porovnat nejenom seznam referencí, ale nechat si předložit i referenční listy. Ověřit kvalitu přímo u zákazníků. Jsou k dispozici reference v oblastech minimálně příbuzných s předmětem, který je poptáván? Věnujte pozornost i webu samotnému. Jsou dostupné i konkrétní kladné ohlasy?  Kolik jich na webu je? Z jakých společností a jaké pozice mají lidé, kteří referenci poskytují? Jaký je poměr referencí čistě tréninkových a poradenských? Má prokazatelnou seniorní zkušenost s online tréninky a workshopy? 

SHINE Consulting: reference  a stránku   O nás

 

 

2. Stabilita firmy

Jakou mají tyto firmy majetkovou strukturu? Je jasné, komu daný subjekt patří? Kdy se vůdčí osobnosti vůbec staly jednateli? Publikuje o sobě zákonné informace na www.justice.cz včas, nebo se zpožděním? Jako má daná firma ziskovost a jaký je trend? Není daná firma dokonce ve ztrátě a má spíše na grantech postavený obchodní model?  Není její deklarovaná odbornost a široký záběr v rozporu s obratem?  
Kde daná společnost sídlí a kde poskytuje své produkty a služby? Jedná se o převážně virtuální subjekt, nebo má své vlastní školicí prostory? Kde tyto prostory jsou umístěny? Jak jsou kvalitní a veliké?  Nabízí a skutečně realizuje daný subjekt i otevřené programy? Jaký je jejich počet a jaké % se skutečně za poslední 3 roky realizovalo? Jak daná firma zvládla změnu obchodního modelu do online? S jakým výsledkem ukončila rok 2020?

SHINE Consulting: vystavujeme všechny požadované údaje na www.justice.cz. V SHINE realizujeme mnoho otevřených kurzů. Doporučujeme přečíst si tyto dva články Hrajte s trumfy jako SHINE a buďte v zisku za všech okolností a Tajemství projektů v online světě.

 

3. Zapojení do odborných komunit

Zkoumejte, na které konkrétní odborné komunity jsou jednotlivé subjekty napojeny. Znají prokazatelně klíčové mezinárodní standardy v oblasti projektového řízení (nejvíce relevantní jsou IPMA® a PMI®, z metodik pak PRINCE2®)? Není daný subjekt dominantně spojen pouze s jednou možností a logicky tak preferuje to, co umí poskytnout před skutečnou potřebou klienta? Jakými mezinárodními akreditacemi mohou doložit kvalitu svých tréninkových programů. Pro IPMA® je to akreditace tréninkového programu u IPMA ČR.

SHINE Consulting: jsme držiteli akreditace IPMA ČR. Další podrobnosti o našem zapojení do odborných komunit je zde.

 

4. Tým

Jak silný je lektorský tým a firma jako celek? Jsou lektoři a konzultanti mezinárodně certifikování? Jaké certifikáty historicky získali (jeden, více..)?  

Doporučujeme porovnat množství a kvalitu certifikátů (grafické znázornění postavení jednotlivých certifikátů v oboru projektového řízení naleznete ZDE). Zejména rozlišujte certifikáty, kde je pro získání požadována praxe, a kde nikoliv. Pro jaké organizace v minulosti lektoři a konzultanti úspěšně pracovali? Jak vypadají jejich podrobná CV? Mají své profily na  profesionální sociální síti LinkedIN? Co tam o sobě sdělují?

SHINE Consulting: Zkušenost senior konzultantů našeho týmu je dostupná z jejich profilů v sekci O nás (zde je u každého i prolink na LINKED IN).

 

5.  Sdílená zkušenost

Kdo z klíčových lektorů a konzultantů se k dané organizaci kdy připojil?  Mají tito lidé sdílenou zkušenost?  Na kterých konkrétních projektech spolupracoval tým, který je nabízen?  V jakém rozsahu tito lidé spolupracují (exkluzivně, nebo částečně?)   Čím dokládají jednotlivé subjekty to, že mají skutečně sdílené know-how?

SHINE Consulting: Náš tým je stabilní a řada lidí spolupracuje již 25 let. Podrobnosti jsou zřejmé z Příběhu SHINE.

 

 

6. Publikační činnost a partnerství

Věnujte čas průzkumu publikační činnosti lektorů a konzultantů, kteří jsou nabízeni. O jakých tématech lidé napojení na danou organizaci píšou? Jak často?  Jsou konzultanti a lektoři aktivní v odborných komunitách, a jakou roli v nich hrají? Vystupují na mezinárodních fórech? Se kterými partnery daná organizace spolupracuje?

SHINE Consulting: Publikační činnost je nejlépe dostupná přes náš blog www.shine.cz/blog a na naší LINKED IN stránce.

 

 

7. Unikátnost know-how

Hledejte a porovnávejte ojedinělé rozvojové koncepty a řešení. Má daný subjekt schopnost uchopit potřebu i kreativněji, variantně, jít za rámec základní poptávky?  Jsou zde nějaká prokazatelná prvenství, ochranné známky, spolupráce se špičkovými zahraničními firmami apod.?

SHINE Consulting drží několik ochranných známek. Kromě vlastní značky light of change® jsou to i Project Management Acacemy® a unikátní metoda CO-PILOT®. Jako první jsme přišli s konceptem MOTIV-ACE (agilní oceňování projektových týmů pomocí kreditů).

 

8. Šíře mezinárodně akreditované nabídky

Je schopen poskytnout tréninky, microlearning a další  podporu i anglicky? Podívejte se, zda-li daný subjet má vůbec web anglicky. Pokud tomu tak není, tak se jeho myšlenkový rozhled a zkušenost omezuje na náš trh.

Doporučujeme při porovnávání nabídek zkoumat i celkovou šíři nabídky mezinárodně akreditovaných programů a využívání špičkových přístupů (virtuální podpora, microlearning, agilní metody, simulace, SW řešení). Zajímavý pohled může přinést i to, v čem byly produkty a služby za poslední 1-2 roky inovovány. Které z programů jsou nabízeny i otevřenou formou a kolik z nich je mezinárodně akreditováno? Je možné získat zkušenost právě pomocí nich, či jiných specializovaných akcí (inspirativní workshopy)?

SHINE Consulting: naše klíčové produktové inovace jsou dobře popsány v Příběhu SHINE. Náš mezinárodně akreditovaný program Řízení projektů v praxi/Project Management in Practice má aktuálně 214 hodin. Patří tak k nejrozsáhlejším na trhu. Všechny kurzy jsou vysoce interaktivní. Jsou zařazena praktická cvičení ve skupinách, prostřednictvím kterých si účastníci mohou vyzkoušet implementaci teorie do praxe. Účastníci vždy obdrží složku, která obsahuje workshopově laděné materiály pro vlastní poznámky, a rovněž i modelově zpracovaná řešení případových studií. Ke stažení pak elektronickou formu promítaných slajdů ve formátu PDF. Průběžně je prováděna fotodokumentace flipchartů a prací týmů. Ta je po ukončení kurzu účastníkům vystavena ke stažení. K dispozici jsou i doporučení na kvalitní odbornou literaturu. Jako zdroj pro samostudium jsou zpracována doporučení na další videa a texty z dílny SHINE. Doporučujeme rovněž návštěvu specializované stránky, kde je patrná naše dlouhodobá zkušenost i s interaktivní výukou a zážitkovu pedagogikou. Doporučujeme i násvštěvu našeho webu anglicky.

 

9. Cena

Uvědomte si, že cena není za hodinu, ale obsahuje (kromě ceny lektora-konzultanta) i odborné know-how, které bylo shromážděno za dobu působení na trhu. 
Při závěrečném cenovém porovnání prosím také nezapomeňte vyčíslit to, kolik vaši společnost realizace např. 2 denního kurzu skutečně stojí. Náklad na dodavatele obvykle tvoří jenom menší část skutečných nákladů. Tím největším nákladem bývá mzda (včetně odvodů), kterou zaměstnaci po dobu kurzu berou. Navíc po dobu účasti na kurzu nepřidávají hodnotu. Obvyklou výši přidané hodnoty tedy doporučujeme rovněž uvážit. Nezapomeňte započítat i náklady na školicí prostory a občerstvení a případně i dopravu. Rozdíl také může být v tom, co účastníci v rámci kurzu obdrží (např. dostanou materiály jenom tištěné, nebo i elektronické? Zahrnuje cena i organizační podporu pro HR typu pozvánky, komunikace s účastníky a pod.?) Cenový rozdíl, klidně v řádu 10 000 Kč/na školicí den, je možná pak pro někoho překvapivě %  mnohem menší. Zásadní tak spíše je, kde máte největší jistotu a důvěru, že si účastníci odnesou skutečně užitečné znalosti a dovednosti, které budou schopni použít.

 


Závěr:

SHINE Consulting bývá cenově srovnáván se subjekty "grantové kvality". Přitom se ale jedná o zcela jinou kvalitu know-how a služeb. Určitě pomůže uvědomit si, že provést výběr rychle, ale současně kvalitně, vyžaduje určitou pozornost.

Užitečné může být i prostudování souvisejícího článku Nebuďte v pasti! aneb Tři kroky ke správné volbě dodavatele, a to včetně v něm prolinkovaného videa.

TIP: Pro snadnější porovnání SHINE Consulting jsme pro vás připravili v sekci O nás přehledné informace. Projděte si je, včetně prolinkovaných článků. 


Autor: Josef HajkrSHINE Consulting


    Více inspirace ze světa projektů změn a inovací.