Know-How / V čem neměl Steve Jobs pravdu?

Proč tolik lidí selhává na cestě při hledání práce, kterou budou milovat a ke které budou cítit vášeň? Jak lze nalézt práci, kterou budete mít skutečně rádi bez toho, že upadnete do pasti vášně? Zde je rada, která vás možná hodně překvapí: Nevrhejte se za hlasem svého srdce.

Před nedávnem se mi dostala do ruky skvělá kniha Cala Newporta  „Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou“. V knize je krásně popsán příběh Steva Jobse, který uchvátil lidi v roce 2005 svým památným proslovem na Standfordské univerzitě. V zásadě tvrdil, že je třeba hledat tak dlouho, až najdete něco, k čemu hoříte vášní. Přitom to ale v jeho případě bylo spíše tak, že Steve Jobs tíhnul mnohem více k zenu, než k technologickému businessu. To, že se stal ikonou a vášnivě hořel pro to, co dělá, vzniklo až postupně se získáváním zkušeností.

 

Co je to hypotéza vášně a v čem je nebezpečná?

Podle hypotézy vášně je na cestě k pracovní spokojenosti nutné nejprve zjistit, pro co jste zapálení, a potom si najít práci, která s tím bude v souladu. V knize je dostatek výzkumů, které dokládají, že je to nebezpečný omyl. Zaujal mě výzkum organizace Conference Board z roku 2010, který se týká spokojenosti s prací. Uvádí, že pouze 45% Američanů je s prací spokojeno.  Přitom v roce 1987, kdy výzkum začal, to ale bylo 61%!

Čím více se lidé „nimrají“ v tom, aby milovali (od počátku) to, co dělají, tím méně to nakonec skutečně milují. Proč? Než nakumulují dostatek mistrovství, tak danou práci opustí a hledají jinde. Toto je docela výzva pro „millenials“.

 

Nadšení a vášeň potřebují čas!

Amy Wrzesniewská, profesorka na Yaleově univerzitě, zkoumala chování lidí v práci. Práci rozděluje na:

  • Zaměstnání: Pracovní činnosti, které lidé dělají, aby měli peníze na placení svých výdajů.
  • Kariéru: Pracovní činnosti, které lidé dělají na cestě za lepší prací (např. v korporaci).
  • Povolání: Je pak práce, která je důležitou součástí vašeho života a nezbytnou součástí vaší identity.

Výzkum mezi administrativními pracovníky na vysokých školách ukázal, že jsou zastoupeny všechny 3 motivy: zaměstnání, kariéra i povolání. Statisticky relevantní pro to, aby člověk vnímal práci jako povolání, je zejména délka, po jakou tuto práci dělá.

SDT (Self-DeterminationTheory) - klíčová použitelná vědecká teorie pro praxi. Ta tvrdí, že pro  motivaci je potřeba:

  1. Být autonomní (tj. zažívat  pocit, že máte pod kontrolou svoji pracovní náplň během dne a že vaše pracovní činnost je důležitá).
  2. Být kompetentní (tj. pocit, že jste dobří v tom, co děláte a ostatní vám to také dávají najevo.
  3. Být zapojen do sociálních vztahů (tj. pocit propojení s ostatními lidmi na pracovišti).

 

Doporučuji i přednášku Daniela Pinka na TED "Překvapivé vědecké poznatky o motivaci". Je veliký rozpor mezi tím, co zjistila věda a jak se chová business a co je lidem vtloukáno do hlavy.

Daniel Pink kromě v SDT zmiňovaných faktorech autonomie a kompetentnosti (mistrovství)uvádí ještě smysl. Člověk prostě potřebuje dělat na něčem, v čem vidí smysl. Neurovědci zjistili, že pro náročnější úlohy je běžný způsob vnější motivace formou cukru (odměn) a biče (trestů) zcela kontraproduktivní.

 

Co je nutné zajistit k tomu, abychom se cítili skutečně motivovaní svou prací?

Nezbytné je prostředí skutečné spolupráce. Jak jej vytvořit? Například tím, že lépe nastavíte oceňování lidí za práci na projektech, změnách a inovacích. Viz článek SHINE:  Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen. (Pythagoras)

Závěr - Nadšení je vedlejším účinkem mistrovství

Než budete připraveni získat dobrou práci, musíte být sami v něčem dobří. Nejsou nejšťastnější ti, kdo si vybírají pozici na základě hlasu svého srdce. Spíše jsou to ti, kdo svoji práci dělají dostatečně dlouho, aby v ní byli dobří.  Zásadní roli hrají vaše schopnosti a dovednosti. Ty vám ale samy nespadnou do klína, ale musíte je dlouhodobě rozvíjet.  

Knihu rozhodně doporučuji všem!

A jako přídavek doplňuji i nový text od vědců z již zmíněného Standfordu, kde kdysi Steve Jobs vystoupil: The secret to creating amazing work? You have to hate it first

 

 

Autor: Josef Hajkr, SHINE Consulting s.r.o. 

Citované a související  zdroje:

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz