loading...

Blog / Změny v certifikaci IPMA pro rok 2020

Certifikace podle IPMA se v příštím roce 2020 zásadně změní. IPMA dále posune zkoušku směrem k praxi. Celý certifikační proces bude také významně zkrácen na zhruba 1,5 dne.

Co se tedy chystá? 

Zásadní změnou bude, že písemná část i část ústního pohovoru bude pro level C, B, A nahrazena simulačním workshopem. Na něm budou kandidáti ve skupinách 3 - 5 osob společně řešit jedno zadání. Zkoušející tak daleko lépe posoudí nejen technické, ale zejména behaviorální kompetence.

Důraz celé certifikace tak bude na skutečné kompetence projektového manažera, nikoliv na teoretické znalosti prověřované zdlouhavou písemnou částí a pohovorem. Simulační workshop bude časově navazovat na termín písemného přezkoušení.

Bude tak možné v jeden den napsat (méně obsáhlou) písemnou zkoušku a hned následující den se účastnit simulačního workshopu. Ten bude ukončen zkráceným pohovorem zaměřeným zejména na hodnocení a rozvoj kompetencí kandidáta.

 

Jaký je harmonogram zaveden této změny?

Všichni kandidáti, kteří se přihlásí od 1.3. 2020 již projdou již tímto novým procesem.

Kandidáti, kteří se přihlásí dříve a chtějí projít certifikací ještě podle stávajících pravidel, pak musí vykonat písemnou zkoušku do 30.4. Pokud odloží vykonání písemné zkoušky po tomto termínu, budou již prověřováni novým, na praxi více zaměřeným procesem.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace