loading...

Blog / Změny v certifikaci IPMA pro rok 2020

Certifikace podle IPMA se v roce 2020 změnila. IPMA posunula zkoušku směrem k praxi, agilitě a k prověřování behaviorálních kompetencí. Celý certifikační proces tak bude významně zkrácen. V nabídce je i zcela nová certifikace v oblasti agilního leadershipu.

Certifikace projektových manažerů -  IPMA® Project Manager 

Jako jedna z prvních zemím, která má akreditovánu certfikaci podle nejnovějšího standardu IPMA ICB 4.1, přecházíme po vzoru Německa k jiné formě certifikační zkoušky. Zásadní změnou je, že v rámci certifikačního procesu  pro stupně IPMA Level C,B a A bude zařazen simulační workshop. Na něm budou uchazeči ve skupinách 3 - 5 osob společně řešit jedno zadání. Zkoušející tak daleko lépe posoudí nejen technické, ale zejména behaviorální kompetence a zejména poskytnou přesnější zpětnou vazbu uchazečům v rámci seberozvoje.

Důraz celé certifikace tak bude na skutečné kompetence projektového manažera, nikoliv na teoretické znalosti prověřované zdlouhavou písemnou částí a pohovorem. Simulační workshop bude časově navazovat na termín písemného přezkoušení.

Bude dokonce možné v jeden den napsat (méně obsáhlou) písemnou zkoušku a hned následující den se účastnit simulačního workshopu. Ten bude ukončen zkráceným pohovorem zaměřeným zejména na hodnocení a rozvoj kompetencí kandidáta.

Jaký je harmonogram zavedení této změny?

Všichni kandidáti, kteří se přihlásí od 1.3. 2020 již projdou tímto novým procesem.

Kandidáti, kteří se přihlásí dříve a chtějí projít certifikací ještě podle stávajících pravidel, pak musí vykonat písemnou zkoušku do 30.4. Pokud odloží vykonání písemné zkoušky po tomto termínu, budou již prověřováni novým, na praxi více zaměřeným procesem.

SHINE Consulting, jako jedna z akreditovaných společností, nabízí přípravu ke všem stupňům certfikace IPMA. Přípavné kurzy, které proběhnou od března 2020, již budou nové formě zkoušky zcela přizpůsobené.

Připravte se k certifikaci IPMA ® se SHINE Consulting! Informace jak postupovat získáte ZDE.

Certifikace manažerů v oblasti agility -  IPMA® Agile Leader

IPMA.International v roce 2019 schválila novou certifikaci pokrývající agilní způsob řízení vývoje programů. Cílem je reflektovat na trhu změny, které se v čím dál větší míře soustředí na agile jako na nový způsob dodávek projektů. 

Cíl nové certifikace: 
Na trhu dnes existuje řada používaných metodik a frameworků, které popisují způsob, jak agilně řešit dodávku “projektů” - Scrum, SAFe, LeSS, a další. Motivací IPMA není připravit další z frameworků, který bude možné použít pro agilní transformace či způsob dodávek. Cílem je zaměřit se na kompetence agilních lídrů a to, jak posilovat schopnost jednotlivce dodávat v agilním prostředí.

Certiifikace je, stejně jako u certfikace projektových manažerů, ve 4 stupních:

IPMA® Certified Organizational Leader

  • Functional area lead zodpovědný za směřování organizace v oblasti business agility.

IPMA® Certified Agile Senior Leader

  • Change agenti, jejichž cílem je připravit organizaci na přechod do agilní způsobu přístupu.

IPMA® Certified Agile Leader

  • Kompetenční ověření klíčových rolí v agilní organizaci. Tato certifikace je zaměřena na role Product Owner, Scrum Master, Tribe Leader/Release Train Engineer, Chapter leader, Transformation Agile Coach.

IPMA® Certified Agile Associate

  • Důraz na kompetence, které kandidát potřebuje pro úspěšné fungování v agilním týmu jako člen týmu. Tato certifikace bude vhodná např. pro HR manažery a další role, zapojené do agilní transtormace. 

Od 1.3. 2020 je možné tuto certfikaci získat i v ČR. V letošním roce nejprve pro stupeň IPMA® Certified Agile Leader a na podzim pak i pro základní stupeň IPMA® Certified Agile Associate.

Na stránkách IPMA.WORLD je dostupný ke stažení on-line referenční model IPMA reference Guide ICB4 in an Agile World (Stažení verze je zdarma provedené registraci).

Zájemco o tuto certifikaci mohou kontaktovat IPMA CŘ ZDE

SHINE Consulting tuto novou certifikaci vítá a podporuje. Je to totiž cesta, jak pomoci manažerům a HR manažerům v rámci přípravy k certifikační zkoušce získat znalosti o tom, co to vlastně agilní leadership je a  jak při agilní transformaci postupovat. Umožní jim to tak vyhnout se mnoha chybám. 

V rámci přípravy k této certifikaci doporučujeme náš kurz Agile Leadership Fundamentals.