loading...

Know-How / Zmysluplné podnikanie a práca v prirodzenom prúde

Žijeme v dobe nevídaných príležitostí a technologických vymožeností, a zároveň nespočetných vnútorných a vonkajších tlakov a možností rozptýlenia. Mnohým z nás už dávno nestačí život, kde mechanicky pracujeme od deviatej do piatej, šiestej alebo siedmej päť šesť dní v týždni pre peniaze, ktoré zaplatia naše účty alebo ich po práci minieme na veci a aktivity, ktoré nám síce možno dajú dočasné uspokojenie, ale sotva pocit skutočnej životnej radosti a naplnenia. V práci a v podnikaní nám už nestačí byť len nahraditeľným koliečkom v dobre naolejovanom stroji. Hoci ani len vtedy, keď ten stroj riadime alebo sme si ho dokonca postavili sami.

Doba aj spoločnosť sa mení. A my hľadáme niečo hlbšie, niečo zmysluplnejšie, niečo by nám umožnilo byť sám sebou, rozvíjať náš potenciál, užívať si toho čo robíme, produktívne tráviť čas s ľuďmi, ktorí nás inšpirujú, dosahovať výsledky, na ktorých nám záleží a prosperovať bez toho, aby sme sa stále za niečím hnali alebo žili na úkor svojej ľudskej podstaty a budúcich generácií.

Práve tomuto hľadaniu som venoval posledných dvadsať rokov svojho života. Moja cesta nebola ani hladká, ani priamočiará. V mladom veku som si síce zažil rozprávkové úspechy, ale aj prešľapy a bolestivé sklamania. Precestoval som pol sveta, prespával v najlepších hoteloch a jedol v najlepších reštauráciách, študoval na prestížnych školách, stretával sa s fascinujúcimi a vplyvnými ľuďmi a mal možnosť priložiť môj um aj ruku k dielu na projektoch, ktoré mali široký dosah a menili fungovanie veľkých firiem, tvarovali chod priemyslových odvetví, a ovplyvňovali životy mnohých ľudí, ktorých som ani nepoznal.

Napriek všetkému tomu vonkajšiemu puncu úspechu som si všimol, že po chvíli pocitu hrdosti a zadosťučinenia často prichádzal pocit prázdnosti alebo strachu z toho, že by som to nemusel v budúcnosti zopakovať alebo nebodaj prísť o to, čo sme si tak tvrdo vydobyli. Všimol som si tiež, že často krát môj úspech a blahobyt prišiel na úkor neúspechu a strádania niekoho iného. Krátko som skúšal aj opačný prístup. Zistil som však, že ani ten nefunguje. Rezignácia na svoje sny, vyhýbanie sa zodpovednosti a zapadnutie pod šedý priemer našich možností takisto nie je cestou k životu, práci a podnikaniu, pre ktoré sa každé ráno oplatí s nadšením vyskočiť z postele.

Začal som rozmýšľať nad tým, ako je možné vyriešiť protiklady bežného života a biznisu a skľbiť úspech a naplnenie, radosť a produktivitu, podnikanie a ľudskosť; ako byť súčasťou niečo väčšieho, ale nestratiť pri tom seba.

Ako povedal Einstein, problémy, ktorým čelíme, nedokážeme vyriešiť na tej istej úrovni myslenia, na ktorej sme ich vytvorili. Nové odpovede som získal, len tak, že som sa začal pýtať nové otázky, a hlavne skúmať existujúce odpovede a pravdy. Prestal som sa snažiť byť expertom, ktorý vie presne ako sa veci dajú a nedajú urobiť. Začal som byť viac študentom, ktorý skúma, experimentuje, objavuje a rešpektuje vďačne sa učí z každej skúsenosti - príjemnej i nepríjemnej. Podarilo sa mi nájsť svoj prirodzený prúd.

Počas mojej praxe s Dynamikou bohatstva a talentu a pri práci s podnikateľmi, manažérmi, tímami a organizáciami za posledných desať rokov som objavil tri podstatné faktory - zmeny uhlu pohľadu, myslenia a prístupu - ktoré urobia obrovský pozitívny rozdiel vo výkonnosti, naplnení a v tom, čo je možné individuálne aj spoločne dosiahnuť.

 

1. Objavte svoju jedinečnosť

Znie to možno ako klišé, ale každý sme jedinečný. Máme vlastné talenty, ktoré nám umožňujú robiť niektoré aktivity prirodzene ľahko, a vášne, ktoré poukazujú na oblasti ktoré nás nadšene zaujímajú a nabíjajú energiou. Niektorí z nás si ich uvedomujú viac, iní menej a mnohí skoro vôbec. A pritom ich máme rovno pod nosom. Dokonca niekedy sa nám zdajú byť tak samozrejmé, že možno práve preto nevidíme ich hodnotu a ich uplatnenie a aj náležité ocenenie v práci, pri vedení tímu alebo v podnikaní.

A pritom spoznať svoj talent a uplatniť ho v oblasti pre ktorú sme zapálení nám umožní nájsť si svoje prirodzené miesto na pracovisku i rolu v podnikaní, ktorá nás autenticky vyjadruje, napľňa energiou, a zároveň umožňuje, aby sme našli svoj prirodzený prúd, v ktorom sa nám ide všetko ľahko, od ruky a bez stresu. Práca sa tak stáva pre nás potešením a naplnením, nielen forma zarábania si na živobytie, vykonávania povinností, a plnenia úloh.

V Dynamike bohatstva som našiel prístup a nástroj, ktorý umožňuje relatívne rýchlo objaviť náš prirodzený talent a s ním spojenú hodnotu, ktorú dokážeme priniesť do podnikania alebo tímu a organizácie, kde pôsobíme. Keď ľudia vidia hodnotu, ktorú prinášajú ožije ich talent i oni sami. Preto je zistenie profilu jedna z prvých vecí na ktoré sa sústreďujem, keď pracujem s jednotlivcami a tímami, aby zvýšili svoju výkonnosť a spokojnosť v práci.

Výsledkom môže byť, že introvertné dievča z recepcie so zmyslom pre detail nájde lepšie uplatnenie v administratíve na účtovnom oddelení. Zatiaľ čo zhovorčivá a spoločenská pani z toho istého oddelenia rada prevezme jej miesto na recepcii, kam prichádzajú stále nový ľudia a vyzváňa telefón. To je reálny príklad malej zmeny, ktorá urobila obrovský rozdiel pre dve zamestnankyne jednej menšej firmy i pre firmu samotnú.

Zmeny môžu byť aj dramatické. Jeden z mojich klientov, podnikateľ, ktorý pracoval šesť dní v týždni a bol v ustavičnom zhone a strese, po zistení svojho profilu Dynamiky bohatstva a objavení svojho prirodzeného talentu si uvedomil, že nemusí vedieť a robiť všetko. Začal sa sústrediť na predaj, ktorý mu išiel najlepšie a najviac ho bavil. Manažovanie či systémy prenechal druhým. Znovuobjavil tak svoje nadšenie pre prácu, ktorú robil a firma začala prekvitať, aj keď on sám pracoval o polovicu menej. Tým pádom mal čas na športovanie, ktoré mu tak veľmi chýbalo a dokonca sa začal učiť hrať aj na gitaru.

Poznať svoj talent a hodnotu však sam o sebe nestačí. Je nutné ich vedieť využiť v spolupráci s druhými.

 

2. Využite potenciál spolupráce

Jedna plus jedna je v matematike vždy len dva, ale pri spolupráci to môže byť aj dvesto. Záleží len od toho aké silné je to plus. To plus je vyjadrením našej spolupráce, našej schopnosti dať dokopy rôznorodé talenty za spoločným účelom.

Všetko okolo nás je postavené na spolupráci. Nemôžeme nespolupracovať. Žijeme vo vzájomnom prepojení - spoločenskom, ekonomickom i energetickom. Sme vzájomne previazaný a spoliehame na druhých, a druhí spoliehajú na nás. Akurát to prepojenie často tam, kde je to najdôležitejšie, nevieme adekvátne nevyužiť.

V podnikaní sa snažíme robiť všetko sami alebo súperíme práve s tým ľuďmi, s ktorými by sme mali spolupracovať. Bojujem o pozície, bránime naše názory, snažíme sa vyhrať nad našimi spoluhráčmi. Ako kedy sme mali spoluprácou niečo stratiť. Bohužiaľ, takýmto spôsobom sa niekdy z jedna plus jedna dokonca stane nula celá päť.

Pritom hodnota ktorá vyplýva z nášho talentu a silných stránok skutočne ožije len vtedy, ak ju vieme efektívne odovzdať niekomu inému, ktorý ju potom dokáže ďalej zúžitkovať, alebo komu ušetrí čas a energiu, aby sa mohol venovať tomu, čo mu ide najlepšie. Tak ako odovzdáva loptu obranca útočníkovi pri futbale, aby vedel streliť gól. Jeden má loptu a druhý pozíciu a schopnosť tú loptu vystreliť do bránky. Alebo tak ako váš dar niekomu ožije len vtedy, keď ho darujete, nie vtedy keď zostane schovaný doma v skrini.

Výnimočná spolupráca vedie k výnimočným výsledkom a k výnimočnému využitiu nášho rôznorodého talentu a potenciálu. Tak ako v živom organizme, každá bunka a každý orgán má svoje miesto a pracuje pre prospech celku. Nestratí tým svoju jedinečnosť, naopak má ho možnosť plne rozvinúť a znásobiť, čo je možné vytvoriť a dosiahnuť. Ak sa v tele bunky začnú chovať sebecky, a pracovať len pre svoj prospech, vzniká rakovina. Výsledkom je, že po krátkej dobe nakoniec umierajú všetci.

Predstavte si, že by ste mohli dosahovať trojnásobok toho, čo teraz s tretinovým úsilím. Že by ste vedeli zúžitkovať spiaci talent a energiu aj posledného obchodného partnera alebo člena tímu. Že by vaše porady trvali namiesto štyroch hodín, pol hodiny a každý by sa na ne tešil.

Všimol som si, že jednotlivci a tímy, ktorý pochopili, že pri spolupráci nejde o to ako byť sám viac úspešným, ale ako robiť ostatných viac úspešnými, dokázali pretaviť svoj talent a talent ostatných do naozaj pozoruhodných rozmerov - vytvárajú viac, užívajú si viac, a potrebujú na to zlomok energie a času.

Využitie potenciálu spolupráce však tiež nestačí. Je nutné ho nasmerovať na zmysluplný prínos.

 

3. Postavte na zmysluplný prínos

Čo dáva zmysel a krídla našim talentom a vzájomnej spolupráci a čo dáva zmysel podnikaniu - či ste malý podnikateľ, sieťová organizácia alebo veľká korporácia - nie je vidina čo najväčšieho zisku, ale príležitosť rozvinúť svoj potenciál a byť hodnotným prínosom pre druhých.

Napriek tomu, čo nás učia na ekonomických školách, podnikanie a biznis nemôže existovať pre to, aby len zarábal peniaze a obohacovalo svojich vlastníkov. Ja som presvedčený, že to nie je prečo existuje. Peniaze sú len ukazovateľ hodnoty ktorá preteká cezeň a poskytuje živiny pre jeho chod. Podobne ako my nežijeme preto, aby sme jedli. Ale jeme, aby sme mohli žiť naplno, byť inšpirujúcim príkladom pre ostatných a zanechať niečo hodnotné za sebou.

Čo keby sme sa začali pozerať podobne aj na organizácie? Začať ich vnímať, vytvárať a viesť, nie ako mechanické stroje na produkty a peniaze, ale ako naznačuje ich meno, ako na živé organizmy, ktoré vznikli spojením ľudí pre ľudí.                
Svet sa rýchlo mení, a my máme teraz šancu zmeniť náš zaužívaný pohľad na svet a naše miesto v ňom, tým pádom ovplyvniť ako budeme v nom fungovať a prosperovať ako jednotlivci a organizácie. Čas však máme obmedzený. Dobrá správa je, že môžeme začať teraz a od seba.

 


Ján Polák je priekopníkom zmysluplného podnikania a holistického prístupu k biznisu vo svete i u nás. Orientuje sa na prinášanie novej paradigmy myslenia a fungovania do podnikania. Inšpiruje, akceleruje a podporuje rozvoj a využívanie prirodzeného talentu, ľudského potenciálu a synergickej spolupráce jednotlivcov a tímov v malých, stredných i veľkých firmách. Zameriava sa na podnikateľov a organizácie, ktorí sú odhodlané prosperovať po všetkých stránkach (nielen finančne), napĺňať svoje vyššie poslanie a prispievať k vytváraniu lepšieho sveta.