Know-How / Trendy, které ovlivňují business

Záznam inspirativního workshopu "Jak uspět v čase rychlých změn - vybrané trendy, které ovlivňují business"

- v čem se změnila doba
- klíčové kompetence pro úspěch a řízení projektů a změn