loading...

ON-LINE WORKSHOP - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dávám společnosti SHINE Consulting s.r.o., IČO 25318292, se sídlem Pozořice, Oulehla 443, PSČ 66407, kontaktní e-mail: lucie.hajkrova@shine.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu fotografie a videozáznam, které budou pořízeny na on-line workshopu, za účelem zveřejnění na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech a v rámci obchodních sdělení SHINE Consulting s.r.o.

Souhlas je udělen po dobu 3 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním sdělení na e-mailovou adresu: lucie.hajkrova@shine.cz. Osobní údaje nebudeme předávat žádnému jinému. Osobní údaje nebudeme předávat do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování. Máte zejména právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu a (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost osobních údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování, a (vii) podat stížnost u dozorového úřadu.

Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce https://www.shine.cz/objednavky/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů.


Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace