loading...

Řešitelské workshopy

Pracujete ve vícečlenném týmu a potřebujete se rychle domluvit i přes rozličnost názorů?

Zrealizujeme pro váš projektový tým workshop na různá témata. Vaši lidé rychle dosáhnou shody při přípravě a realizaci projektu.
Naše facilitované řešitelské workshopy trvají obvykle jeden den a jsou vedeny jedním až dvěma konzultanty.

 

Kdy workshop využijete

 • Potřebujete rychle najít shodu, ale vlastními silami to již nedokážete.
 • Neumíte rychle iniciovat a naplánovat projekty s využitím efektivních postupů.
 • Nutně potřebujete najít společnou řeč v řešení důležitých projektů.
 • Potřebujete v týmu prodiskutovat odlišné možnosti, přístupy a řešení, ale nedokáže tuto diskusi řídit nezaujatě.

 

Typická požadovaná témata workshopů:

 • Dosažení shody v týmu nebo mezi klíčovými lidmi.
 • Formování projektového týmu a zlepšení kooperace.
 • Příprava, zahájení a naplánování projektu.
 • Analýza projektových rizik.
 • Nastavení procesů pro řízení projektu.
 • Vyřešení problémů spojených s realizací.
 • Nalezení řešení v kritické fázi projektu.
 • Lessons Learned-  sdílení zkušeností z realizace projektů.

 

Přínosy:

 • Naučíte se konstruktivně pracovat s odlišnými názory a přístupy jednotlivých členů týmu a klíčových lidí.
 • Dosáhnete vašich cílů v co nejkratším čase – a rychle se posunete vpřed.
 • Vaše projekty budou kvalitně připraveny – chytře eliminujete možná nedorozumění.
 • Budete lépe spolupracovat a snáze vytvoříte společné dohody.
 • Budete schopni projekt vyhodnotit a získat poučení pro příště.

Sestavíme Vám kurz na míru

Lektoři

Reference

V posledních měsících čelíme jako společnost i oddělení mnohým výzvám, které nás jako jednotlivce i tým dále rozvíjí a posouvají. Jedním z úkolů, které řešíme, je nastavení a rozšíření spolupráce s externími dodavateli. Většina z nás má s řízením dodavatelů již bohaté zkušenosti, jak z naší společnosti, tak z předchozích firem. Velmi jsme však potřebovali tyto zkušenosti vysdílet a dohodnout se krocích, které společně provedeme. Rozhodli jsme se proto pro spolupráci se společností Shine, která nám již i dříve pomohla v nastartování nových projektů. Ani tentokrát jsme u nesáhli vedle! Rádi bychom jako celý tým poděkovali panu Motalovi za realizaci workshopu Efektivní řízení externích dodavatelů. Workshop, který jsme absolvovali, byl profesionálně připravený a měl jasnou strukturu, která nás dovedla k požadovanému cíli. Přístup i příprava byly na velmi vysoké úrovni. Velice nás potěšilo, že workshop měl jasné a praktické výsledky, akceleroval naše plánování nutných změn a velmi efektivním způsobem jsme si byli schopni rozdělit úkoly a sestavit plán na celý rok. Jako největší přínos vidíme také sjednocení pohledu na věc a sdílení názorů celého týmu. Nyní si jako tým v dané problematice mnohem více rozumíme, víme, za čím jdeme a těšíme se na úkoly, které jsou před námi i na jejich průběžné vyhodnocování. Věříme, že se budeme moci za pár měsíců pochválit, co vše jsme dokázali.

R&D Management Team, ComAp

Rád bych vyzdvihl profesionální přístup a pečlivou přípravu firmy SHINE Consulting, jejíž přístup byl vždy efektivní a motivující.

Díky odbornému vedení se povedlo nastavit systém projektového portfolia, kde jsou snáze vidět souvislosti mezi projekty. To je nápomocné k přehlednému a jednoduchému reportování projektů.

Nově získané zkušenosti pomáhají smysluplně řídit a reportovat důležité zakázky (rychleji, levněji a kvalitněji). Mimo jiné i důležité změny na našem oddělení mají přesně definované vstupy a jasné cíle.

Martin Končok, Vedoucí oddělení FS, ENGEL strojírenská spol. s r.o.

Rádi bychom touto cestou ocenili vysokou odbornost pracovníků společnosti Shine, ochotu, vstřícnost, způsob komunikace, jako i nasazení při řešení obtížných situací v průběhu realizace projektů a schopnosti dovést rozsáhlou názorovou skupinu k dohodě. Celková profesionalita p. Adámka a p. Motala je inspirující pro práci na projektech ve všech oblastech.

Konkrétní přínosy pro naši společnost spatřujeme zejm. v standardizaci procesů, metodiky a nástrojů projektového řízení, celkovém zjednodušení prostředí projektového řízení, pochopení a hlavně přijetí jednotných přístupů k projektům napříč divizemi RWE GS a zlepšení komunikace při přípravě a realizace projektů.

Spolupráci se společností SHINE Consulting můžeme jednoznačně doporučit.

Peter Miňo, Senior Manager, RWE Gas Storage, s. r. o.

Rád bych Vám ještě jednou poděkoval za projektové školení a i následný praktický workshop ve firmě. Po letech různých obecných školeních, které ve mně postupně vybudovaly odpor ke školením, jste mi dokázali, že jsou odborníci, kteří umí připravit perfektní školení založené na praxi. Řešitelský workshop v rámci významného projektu k vytvoření záměru, WBS a Master Plan byl pro kick off projektu vynikající. Osobně mě to o kus posunulo a v mnohém mi otevřelo oči. 

Ing. Robin Bednarz, International Project Leader, BIKE FUN International s.r.o.

Díky pozitivní předchozí zkušenosti s firmu SHNE Consulting jsme na spolupráci navázali pomocí řešitelského workshopu podporu klíčového projektu. Lektor Ing. Michael Motal se ujal své role s naprostým přehledem a na profesionální úrovni. Pomohl nám se opět povznést nad celý projekt, redefinovat klíčové výstupy a následně aktivity, včetně z toho vyplívajících rizik a sestavit hrubý Master Plan, který nám dále posloužil pro podrobnější plánování projektu. Řešitelský tým, který se Workshopu zúčastnil, hodnotil tento den jako klíčový v řešení projektu, neboť pomohl opět najít ten správný směr a nadhled v rámci  řešení projektu. Výstupy z tohoto Workshopu byly prezentovány také vedení společnosti, která jednoznačně hodnotila tento přístup pozitivně a má zájem, aby i v budoucnu v rámci tohoto klíčového vývojového projektu probíhaly takovéto Workshopy, při kterých si členové řešitelského týmu upevní vědomosti získané školením.

Ing. Tomáš Kozlok, Vedoucí vývojových projektů a zkušebny, TOS VARNSDORF a.s.

Shine nám pomohl zlepšit naši schopnost dodávat požadované IT výstupy v rámci řízení rozsáhlých technologických změn v Infrastruktuře, cloudech a platformách.

Jiří Nácovský, Project manager IPC, Česká spořitelna a.s.

Inspirace / Blog

Peklo změn

Josef Hajkr

Myslíte si, že se rozhodujete racionálně při řešení složitého úkolu? Kdy volíte jistotu a kdy jdete raději do rizika? Více se dozvíte v člán...

Číst více...

Zbraně vlivu – Nenechte sebou manipulovat!

Michael Motal

Princip kontrastu. Co to je a jaký má dopad na naše rozhodováni? První ze série článků popisuje, jak lze podprahově ovlivnit rozhodnutí jin...

Číst více...

Jak se vaří PROJEKT

Tomáš Klein

Kreativita, nadhled, inovativní přístup. I to jsou vlastnosti charakterizující dobré projektové manažery.

Číst více...

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace