Svobodné firmy: Jak vytvářet motivační atmosféru a skutečný engagement

Zveme Vás na inspirativní workshop, který pořádají společně SHINE Consulting, Image Lab a Advokátní kancelář Šetina, Komendová & Partners.

Workshop garantují Josef Hajkr (CEO SHINE), Vratislav Kalenda (jednatel a zakladatel Image Lab) a Tomáš Šetina (spolumajitel a jednatel AKSKP).

Téma férového prostředí a svobody v práci je v současnosti velmi významným trendem v oblasti řízení a rozvoje firem. Mnoho firem má již spoustu praktických zkušeností s tím, jak vytvářet motivační atmosféru a zapojit i své zaměstnance do rozhodování a řízení v dnešní době digitální transformace a agility.

 

Proč se workshopu zúčastnit?

 • Vystupující Vám předvedou konkrétní řešení, postupy a nástroje, které ve svých svobodných firmách aktivně používají a dále rozvíjejí.
 • V následné panelové diskuzi budete mít možnost klást vystupujícím další konkrétní dotazy.
 • malých pracovních skupinách půjdeme v těchto tématech a oblastech ještě více do hloubky.
 
 • Získáte inspiraci a praktické návody:

  • Jak ve firmě nastavit prostředí pro agilní projekty, změny a inovace s ohledem na odměňování a motivaci lidí.
  • Jak správně nastavit smluvní vztahy na podporu dialogu partnerů a jak definovat a ošetřit rizika a odpovědnost.
  • Jak podpořit motivaci lidí (interních i externích) spravedlivým podílem na úspěchu projektu.
  • Jak efektivně komunikovat, dávat zpětnou vazbu a řešit konflikty tak, aby nebylo poražených.
  • Jak nastavit strategii v prostředí, kde chceme zachovat svobodu.
 • Akce je současně networkingová: budete mít možnost získat kontakty na lidi, kteří vám mohou v těchto tématech pomoci.

 

Místo konání: Impact Hub Brno, Cyrilská 7, Brno.

Účast je zdarma na základě předchozího potvrzení, avšak v tuto chvíli je kapacita naplněna a registrace už není možná.

 

Své zkušenosti budou sdílet:

Josef Hajkr - SHINE Consulting

Spolupráce je jako vztah. Musí být skutečná a férová.

Vystoupení ukazuje příběh SHINE Consulting, kdy prvotním záměrem bylo spravedlivě rozdělovat finanční odměny za projektovou práci. Výsledkem našeho úsilí ale bylo něco mnohem zajímavějšího a přínosnějšího. Vytvořili jsme sociální hru, ve které peníze  ustoupily do pozadí. Nejenom, že jsme zrychlili práci našeho týmů na projektech, změnách a inovacích, ale zejména jsme podpořili prostředí skutečné spolupráce. Získali jsme tak mnohem víc a náš příklad může být inspirací pro další. 

Vratislav Kalenda - Image Lab

Psychologické aspekty motivace lidí ve svobodných firmách.

Pro všechny modely spolupráce je základem úspěchu talent, osobní motivace a angažovanost  pracovníků.
Jak pracovat s potenciálem lidí a budovat motivační atmosféru ve svobodných firmách?
Jak uspokojit osobní ambice, nasměrovat aspirace a budovat angažovanost?

 

Tomáš Šetina - Advokátní kancelář Šetina, Komendová & Partners

Právní aspekty svobodných firem.

Nové modely spolupráce sebou nesou i nové modely právních vztahů.
Svoboda bez pravidel se může stát anarchií. Jak nastavit pracovní  vztahy svobodné firmy, stanovit práva a povinnosti a zejména odpovědnost? Jak využít pracovněprávní předpisy, jejichž původ sahá do 60. let minulého století?

 

Helena Rojas Ortiz Impact Hub

Svobodná komunikace ve svobodné firmě.

Zpětná vazba je často zmiňovaný znak svobodných firem.
Jak vytvořit prostředí, kde opravdu všichni chápou její důležitost - umí zpětnou vazbu dávat a také ji přijímat?
Co se nám osvědčilo pro práci s týmovou dynamikou a jaké nástroje lze pro práci s týmem a jednotlivcem použít? Jak zpětná vazba souvisí/ nesouvisí s odměňovaním a motivací?

 

Petr Miklíček Court of Moravia

Jak to může vypadat, když si svobodná firma nastavuje novou strategii?
Jaké pro a proti to s sebou přináší a jak celou věc uchopit? 
Na příkladu škuneru Court of Moravia se podíváme, jak nastavit strategii ve svobodné firmě.

 

 

 

Andrea Gembalová - Iresoft

6 nejčastějších přešlapů při nastavování firemní kultury aneb omyly z praxe.

Dnes je firemní kultura a motivace lidí v práci žhavé téma. Ať chcete nebo nechcete, dříve či později toto budete řešit i vy, ať z pohledu zaměstnavatele či zaměstnance. Proč je téma firemní kultury vlastně tak důležité? Opravdu se tím zvyšuje efektivita, motivace a výsledky? Je to sprint a nebo běh na dlouhou trať? Dá se při tom někde udělat chyba?? 
Uvedu příklady rovnou z praxe.

 

Martin Dokoupil Tierra Verde

Jak navenek tak dovnitř?

Pokud budujeme firmu, která má pomoci vytvoření nového udržitelného světa, je možné, že to nepůjde bez toho, abychom tvořili také nová vnitřní pravidla. Rád bych s vámi sdílel naše úvahy, úspěchy ale i slepé uličky, které jsme prošli při tvoření firmy pro “nový svět”. Můžeme se věnovat tomu, ...
... jak nastavit spravedlivý odměňovací systém.
… jakou váhu při rozhodování o odměně má mít tržní hodnota pracovníka, jeho ”objektivní potřeby” (například rodinná situace), minulé zásluhy, soulad s hodnotami firmy, ...
… zda mají mít zaměstnanci přístup k finančním výsledkům firmy
… zda mají znát zaměstnanci navzájem své odměny (v rámci týmu, celé firmy, jen management, …)
Pokud se těšíte, že dostanete hotová vyzkoušená a univerzální řešení, musím vás zklamat. Přináším jen své zkušenosti a způsob uvažování o těchto tématech.

 

Vratislav Kalenda jr. - Applifting

Jak zvládat konflikty v organizaci, kde nejsou žádní manažeři?

Pokud firma vyroste nad 20 lidí, je třeba zavést hierarchii nebo silný systém zvládání konfliktů, který pomůže každému jedinci vyřešit své pnutí. Jak takový systém vypadá a jak funguje v praxi?
U nás se nám úspěšně daří provozovat sebeřízení v ploché struktuře s 60 lidmi. 
Konflikt je u nás soukromá věc a spoustu záležitostí se úspěšně vyřeší dřív, než si někdo jiný z firmy stačí všimnout, že je něco v nepořádku.
Rád se s vámi podělím o naše zkušenosti a výzvy, kterým čelíme v rámci zvládání konfliktů.

 

Petr Holodňák - CEREBRA

Jak agile management souvisí se svobodou v práci?

Co stojí za popularitou a úspěchem agilních metod řízení projektů a společností? Proč se objevuje stále více svobodných firem?
Podíváme se spolu na několik příkladů z konkrétní praxe a ukážeme si, že agilní přístup a praxe ve svobodných firmách využívají často stejných prostředků.
Jako stříbrná nit se totiž oběma světy prolínají stejné principy lidské motivace.

 

Moderuje:

Radim Pařík - Fascinating Academy

Radim vede celý život lidi k lepším výsledkům. Ať už ve sportu, mezi lidmi s handicapem nebo v byznysu – skrze tréninky rétoriky, rozvoj manažerů a budování zdravě rostoucích firem. Poskytl desítky rozhovorů pro noviny v České republice i v zahraničí, přednášel na vysokých školách, připravil více než 1 000 klientů na jejich vystoupení v televizi, na konferencích, před zaměstnanci nebo obchodními partnery.

Trénoval stovky svých zaměstnanců v prodejních a vyjednávacích technikách. Jeho expertíza je rétorika, leadership a řízení firemních změn. 


Organizujeme ve spolupráci s                                                                                                                                                                    

Image Lab        ŠETINA, KOMENDOVÁ & PARTNERS                                                                                                

        

Podporují   

Sestavíme Vám kurz na míru

Lektoři

Inspirace / Blog


Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít