Talent management pro projektové manažery

Udělejte zásadní rozhodnutí koho a v čem rozvíjet! Využijte správně svoje finance a mějte připravené skvělé projektové manažery.

Analýza vzdělávacích potřeb a rozvoj projektových manažerů vychází z mezinárodních standardů projektového řízení podle IPMA.

 

Komu je určen

Určeno všem, kteří vedou projektové i neprojektové týmy. Všem současným i potenciálním projektovým manažerům, kteří se na vedení projektů připravují.

 

7 důvodů, kdy uvažovat o zařazení talent programu pro projektové manažery

 • Peníze do rozvoje vašich lidí budou vynaloženy účelně.
 • Získáte motivovanější zaměstnance, kteří budou chtít realizovat žádoucí změny.
 • Vaši lidé získají objektivní zpětnou vazbu a zjistí, v čem jsou jejich silné stránky a rezervy.
 • Získáte nové projektové manažery s nejlepším možným potenciálem.
 • Rozšíříte vybraným osobám kompetence ve všech zásadních oblastech projektového řízení.
 • Dokážete měřit efektivitu vzdělávání a nebudete se muset spoléhat jen na subjektivní hodnocení.
 • Spojíte rozvoj projektových manažerů s prací na reálných projektech.

 

Etapy realizace

Průběh

I. - příprava

 • odsouhlasení behaviorálních, technických a kontextových kompetencí
 • příprava komplexní diagnostické baterie
 • výběr reálných projektů
 • kick off

II. - Development Centrum /DC/

 • online nástroje analýzy 
 • identifikace odsouhlasených kompetencí
 • individuální, dialogové a týmové aktivity
 • modelové situace a případové studie
 • strukturovaný rozhovor
 • psychodiagnostika
 • výkonové testy

III. - výstupy z DC, zpětná vazba

 • individuální a skupinové vyhodnocení 
 • individuální zpráva s důrazem na silné stránky, rezervy a doporučení rozvoje
 • individuální koučovací a motivační rozhovor
 • individuální i skupinový plán rozvoje

IV. - rozvoj kompetencí

 • cílený rozvoj potřebných kompetencí PM
 • podpora při vedení projektů
 • učinění změny permanentní
 • reflexe dosaženého cíle

 

Nástroje a metody Development Centra

 • Individuální prezentace, sebeprezentace, SWOT analýza, výkonové testy, individuální, dialogové a skupinové aktivity, modelové situace, případové studie, řešení problému a skupinové rozhodování, skupinová diskuse a hledání dohody, osobnostní dotazníky, psychodiagnostika, sebehodnocení, vzájemné hodnocení, nominační techniky a strukturovaný rozhovor.

Sestavíme Vám kurz na míru

Lektoři

Dobrý den, nyní budete přesměrováni do našeho objednávkového formuláře.

Zavřít