loading...

Know-How / Industry 4.0: Implementace do firem – postřehy z konference

Digitaliální transformace a robotizace jsou zásadní trendy. Je to o penězích, bezpečnosti dat, nových technologiích, ale pro někoho paradoxně hlavně o lidech. Všichni manažeři se musí naučit realizovat projekty a změny.(5 minut)

Sepsal jsem několik postřehů z inspirující a výborně vyprodukované SAMBA konference Industry 4.0: Implementace do firem, která se konala 28.2. v Praze v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

V úvodním slově Filip Plevač shrnul, že digitální transformace a robotizace nejsou budoucností, ale realitou. Ubude kvalifikovaných lidí, bude stále větší tlak na energetické úspory a kompetence dodavatelů se bude snižovat.  Proč se bude snižovat? Dodavatelské firmy dnes stále ještě zaměstnávají (např. v předdůchodovém a důchodovém věku) kvalifikované lidi i na nižší pozice. Tito lidé svojí zkušeností ladí drobné nedostatky v procesech. Jelikož ale brzy nebudou, tak na jejich místa nastoupí mnohem méně zkušení a kvalifikovaní lidé. Organizace, které se nezmění, nepřežijí.

 

Nyní se zaměřme na jednotlivá témata:

Téma: Řízení a motivace týmů v projektech Industry 4.0. (Josef Hajkr a Michael Motal, SHINE Consulting)

Klíčová sdělení v našem příspěvku (šířeji):

  • Nová generace zákazníků i zaměstnanců je dnes jiná, než ta, na kterou jste zvyklí. Toto zcela změní obchodní modely a také to, jak získávat a udržet lidi.
  • Budujte motivující prostředí,  kde probíhá dialog a lidé zažívají příjemné pocity při plnění splnitelných úkolů. Ne pocity přetížení, frustrace a bezmoci.
  • Systém se chová jak je měřen. Změňte způsob odměňování práce znalostních lidí a přejděte na kreditní systém (viz video Jak uspět v čase rychlých změn).
  • Věnujte pozornost znalostem a dovednostem. Vzdělávejte sebe i své lidi neustále. Znalosti vám nesmí z firmy mizet spolu s odcházejícími lidmi.

Téma: Big data (Tomáš Moser, Splunk Consultant ALEF NULA)

Stroje generují informace. Generují je opakovaně a ve velkých souborech. Vytváří tak proud událostí (LOG). Pokud nesbírám a nevyhodnocuji data, tak jsem slepý. Tomáš Moser prezentoval reálný příklad BMW, kde analýza dat umožňuje dopředu identifikovat příčiny zpomalování výrobních linek a rovněž predikovat poruchy s předstihem. To přináší zajímavé úspory.

Téma: Strojové učení (Adam Herout, Professor na Brno University of Technology)

Strojové učení je o extrakci dat ze světa atomů do světa bitů a bajtů. Pro strojové učení musíte mít dostatečně veliké soubory dat. Proto má např. Facebook skvělé výsledky při aplikacích na rozpoznávání tváří. Má úžasnou databázi lidí a jejich fotografií. 

Prezentována byla reálná aplikace rozpoznávání modelů aut, roku výroby, rychlosti pomocí kamer. Klíčové aplikace v této oblasti: měření, zjišťování kvality výrobků (snímáním jejich povrchu).

 

Téma: 3D tisky (Tomáš Soóky, Parter 3Dwiser)

3D tisk již dnes není pouze o prototypech, ale o tisku přímo funkčních výrobků. Přináší tak zásadní možnosti individuální customizace, JIT, rychlou učící křivku, komplexnější tvarové možnosti (tj. tvary, které často nelze frézováním vyrobit). Byla prezentována řada konkrétních aplikací: přípravky, nástroje, náhradní díly, náhrady kovů za kompozity (např. hliníku, který se bude moci definitivně odstěhovat do Humpolce). V blízké budoucnosti bude výroba distribuovaná (tj. něco se předpřipraví na jenom místě a vytiskne v malých továrnách po světě bez nutnosti přepravy).

 

Téma: Cyber security (Karel Šimek, Technical Marketing Engineer Cisco Systems – Cybersecurity)

Pan Šimek zaujal už úvodním bonmotem “Firmy se dělí na ty, co už hackli a ty, co to ještě neví".

Bezpečnost v éře digitalizace a internetu věcí (IoT) je vážně problém. Je třeba na tom systematicky pracovat. Zejména prevence. Když už k nám někdo pronikne, abychom na to rychle přišli a když už u nás je, aby se u nás neuhnízdil. Co pomáhá? Unikátnost řešení (pokud máte antivir jako každý, tak jej útočníci snadno zlomí), obecná detekce známých /infikovaných stránek, výzkum se zapojením expertů. A hlavně sbírat informace o přístupech na koncové stanice a periferie. Na vystoupení navazoval druhý den i specializovaný WS, kde byly prezentovány konkrétní architektury sítí IoT a demonstrována hlavní bezpečnostní rizika.

 

Téma: Legislativa (Richard Gürlich, AK GÜRLICH & Co)

Většinu témat digitalizace, I4.0 a sdílené ekonomiky lze pokrýt stávající legislativou. Důležité je také to, že věc nemá právní subjektivitu. Vždy musí být odpovědná osoba (např. za samořidicí auto).

Příklady:

  • AirBnb: Zprostředkovatelská smlouva
  • UBER: Je v režimu taxislužby? Pak se na něj vztahují regulace taxislužby.
  • Internet věcí (IoT): Zde je zásadní pojem vymezení hranic států. Musí se ctít legislativa na obou stranách a bohužel legislativa není ve státech jednotná. Je zde ale iniciativa EU tyto věci sjednocovat.
  • U samořidících aut bude asi jinak koncipováno pojištění, kdy se bude pojišťovat asi výrobce.
  • U škod způsobených umělou inteligencí se bude posuzovat míra přičinění lidského chování.

 

Téma: systémová integrace (Leoš Dvořák, Head of digitalisation Siemens, Filip Nechvátal, Siemens Industry Software)

Systémová integrace je základním nástrojem pro eliminaci procesů, které nepřidávají hodnotu, a umožňuje tak maximalizovat efektivitu firmy. Nejzajímavější na vystoupení byl prostý fakt, že ve Frenštátě má už Siemens I4.0 továrnu, která má v porovnání s běžnými výrobními závody neuvěřitelnou flexibilitu a efektivitu. Úspory jsou enormní. Této fabrice běžný výrobce nemůže konkurovat.

Téma robotizace:  (Radek Velebil, KUKA Roboter CEE)

Pan Velebil měl specializovaný workshop na téma využívání robotů.

Kdy automatizovat? Vyšší kvalita (eliminace možnosti poškození/kontaminace  dílů), úspory nákladů (je to zejména o manipulaci mezi stroji), zvýšení rychlosti, možnost ošetřit rizika rychlých změn poptávky (bez lidí je to snadné). Kde se nejvíce automatizuje? Kupodivu v Číně (50% robotů za rok 2017 objednala Čína). Proč? Jinak nezvládnou poptávky ze světa, mají negativní demografický vývoj, zdražování lidské práce se týká i jich, nemají odbory a tak to jde snadněji a i mladí Číňané jsou „millenials generation“. Pan Velebil pak ukazoval řadu konkrétních řešení.

Shrnutí:

Berte digitalizaci a Industry 4.0 vážně. Začněte ihned. Zhodnoťte všechny trendy a zejména se věnujte svým klíčovým lidem. Jinak o ně postupně přijdete a nové už snadno nezískáte.

Krátký subjektivní záznam ze zajímavé akce nemůže nahradit osobní zážitek a účast. Přijďte osobně na další akce.

Postřehy k dalším akcím najdete zde: