loading...

Know-How / SHINE: Jak na digitalizaci – postřehy z konference 2019

Článek upozorňuje na několik konkrétních příkladů, jak jsou zaváděny řešení I4.0 v Praxi. (5 minut čtení)

V pořadí již čtvrtá konference zaměřená na digitalizaci a Průmysl 4.0 proběhla 5.-7.3. 2019 v úžasném a inspirujícím prostředí ELI Beamlines v Dolních Břežanech.  Konferenci pořádala komunita SAMBA za odborného vedení Filipa Plevače. Článek upozorňuje na několik konkrétních příkladů, jak jsou zaváděny řešení I4.0 v Praxi. 

Na stánkách konference se můžete podívat na podrobný program, a také si přečíst 10 rozhovorů.  Z opravdu obsažných vystoupení vybírám vždy nějakou konkrétní část, která by vám mohla pomoci. 


Cybersecurity  (Jan Snížek, Alef Nula): Byl prezentován příklad výrobní firmy, která byla „hacknutá“ a byla několik týdnů mimo provoz. Jak se to stalo? Malware do jednoho PC přes infikovanou přílohu v XLS. Uživatel dané koncové stanice měl bohužel admin práva k instalaci SW na daném PC. Útočník si pomocí nástrojů zjistil uložená hesla a dokázal ovládnout 1 konkrétní počítač. Mohl si na počítač instalovat další SW, po nocích odesílal data. Navíc nebyla oddělena síť průmyslová a uživatelská (tiskárny, WiFi). Hackeři tak měli přístup do obou sítí. Následoval DDoS útok (tj. cílený útok na konkrétní IP adresu) k odvedení pozornosti týmu IT. IT se věnovalo nefunkčnímu internetu. Zatím hacker stahoval data a zároveň je mazal. Důsledek? Nezálohovaná data byla navždy ztracena. Přímá ztráta cca 70 mil. Kč. Firma 30 dnů nevyráběla. Co myslíte, může se to stát u vás?
Tip: Uvědomte si, máme tendenci zásadně podceňovat rizika (viz související články na toto téma Klam plánování – smutné účtování a Peklo změn).

Právní aspekty I4.0 (Richard Gürlich, AK GÜRLICH & Co.): Prezentace skvěle shrnula to, jak řešit smlouvy s externími experty v IT oblasti na konkrétní projekty, včetně spolupráce s interními týmy. Zaujalo mě to, jak systematicky lze k této oblasti přistupovat. Musím uvážit, zda-li pro realizaci nápadu potřebuji další lidi. Pokud ano, tak v jakém poměru vlastní a externí? Dále pak rozhodnout o formě smluv (příkazní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb), jasné rozdělení odpovědnosti (zejména za škody). Je třeba vnímat výhody i nevýhody vlastních a cizích zdrojů. Zásadní věcí je pak ošetření duševního vlastnictví. Je nutné rozlišovat zaměstnanecké dílo (dle § 58 zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona – dílo vytvořené v pracovním poměru patří zaměstnavateli) a podnikový vynález (dle § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích), kde tomu tak automaticky není a zde je pro obě strany stanoveno několik povinností a lhůt.
Tip: Umíte správně rozhodnout o tom, jak „namícháte“ vlastní a cizí zdroje? Umíte správně ochránit vznikající duševní vlastnictví? Nehrozí vám soudní spor v této oblasti?

Rozšířená realita a pokročilá senzorika (Martin Zmrhal, Valeo DVS Test Tools Team Leader a Ondřej Zeman, Vosstrex SW Development Leader): Prezentace pomocí videoukázek skvěle demonstrovala, jak dnes lze trénovat parkovací systémy v autech ve virtuálním prostoru. Využití simulace virtuálního prostoru výrazně zkvalitňuje, zrychluje a zlevňuje testování. Dají se testovat věci, které nastávají, ale testovat se v reálu nedají. V blízké budoucnosti se očekává využití neuronových sítí a také využívání laserových technologií v senzorech. 
Tip: Pokud něco testujete, tak toto je zásadní směr. Testovat něco jenom fyzicky a cestou pokus-omyl je nekonkurenceschopné.


Digitalizace společnosti (Roman Krusberský, spolumajitel SCADA Servis): Formou videopříběhu byla prezentována případová studie digitalizace procesů celé firmy. Zaujalo mě, že řešení se postupně vytvářelo během několika roků (tj. není nutné dělat vše naráz, ale postupovat iterativně dle strategie). Zajímavé také bylo to, že není nutné vyměnit stroje. Často stačí doplnit kvalitní senzoriku, řešení využívající čárových kódů, průběžnou vizualizaci zaměstnancům, nasadit jednoduché ovládací panely.
Tip: Úspěch se dostaví, pokud dojde k tomu, že celý program je postaven jako dlouhodobá spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem. Řešení nevznikne přes noc. Je nutné jej budovat několik let. Rozložíte tak investice, snížíte rizika, dáte změně kultury čas. 

Virtuální realita (Jan Podzimek, spolumajitel PRIA): Ukázka příkladu nasazení virtuální reality v oblasti velké automotive společnosti.  Jedná se o zrychlení zácviku operátorů ve výrobě pneumatik v Continental v Otrokovicích.  Zde mě zaujalo to, jak za necelý rok (aplikace byla prezentována poprvé na minulé konferenci v srpnu 2018) řešení vyzrálo. Skvělé bylo, že tato aplikace je vytvořena v cenově dostupných nástrojích. Honza Podzimek pak prezentoval i to, jak konkrétně spočítat návratnost investice. Velice mě oslovilo, že zkrácení zácviku je na cca 50% času a návratnost je pouhých 8 tréninkových cyklů. Zácvik je i zábavnější a možná získáte i lidi, kteří by k vám jinak nešli. VR/AR se stane "mainstreemem" digitálního marketingu a učení vůbec.
Tip: Vždy promyslete, v čem může být úspora. Pokud máte ve firmě situace, kdy potřebujete neustále zacvičovat nové lidi a přitom nemůžete výrobní linku brzdit zácvikem, toto je možná cesta.


Vzdělání jako konkurenční výhoda (Filip Plevač, SAMBA): Na příkladech z praxe byla demonstrována důležitost vzdělání v oblasti aplikace nástrojů Průmyslu 4.0 do praxe firem. „I4.0 je jako hrát hudbu. Dobrým muzikantem se ale nestanete bez trpělivého cvičení. Je třeba se postupně učit hrát jednotlivé tóny. Je to interdisciplinární záležitost“. Bez motivovaných, nadšených a kompetentních lidí se neobejdete.“ 
Tip:  V této souvislosti připomínám i dřívější článek z naší dílny  Kyberprostor: Začnou vznikat první firmy zcela bez zaměstnanců? a vystoupení SHINE Consulting na předchozích dvou konferencích s tématy „Řízení a motivace týmů v projektech Industry 4.0.“ a „Podpořte skutečnou spolupráci lidí a jejich férové odměňování = jak pomocí unikátního kreditního motivačního systému MOTIV-ACE vytvořit prostředí skutečné spolupráce v týmu. (Viz odkazy na samostatné postřehy z těchto konferencí níže).

 

Několik postřehů ze závěrečné diskuse

  • Digitalizace se ukazuje jako aktuálně klíčové téma pro top management a korporátní strategii. Je to už reálné, hmatatelné, ne nějaká teorie.
  • Otázky bezpečnosti a legislativy jsou kritické a nelze je podcenit.
  • "Data se nehádají" = nasazením senzorů a business intelligence získáte pravdivá a validní data pro rozhodování.
  • Reálná návratnost. Využití VR se dostává z fáze experimentů do reálných aplikací s jasnou návratností.
  • Digitalizace není jednoduchá, ale je možná. Je třeba vydržet. Je nutné změny řídit jako skutečné dlouhodobé programy se strategií.

 

Postřehy z podpůrných akcí konference Strategie digitalizace firmy jsou dostupné ZDE

 

Postřehy k předchozím akcím najdete zde:

Autor článku:

Josef Hajkr, výkonný ředitel SHINE Consulting s.r.o.