Know-How / Inovace – prostor mezi řádem a chaosem

Naučte se úspěšně spojovat svět řádu a svět kreativity. Naučte se, jak oba tyto světy podpořit a usměrnit, aby vznikaly nové, prodejné a úspěšné inovace.

Jednoduše řečeno, inovace znamená skloubení dvou protichůdných principů. Na jedné straně stojí systém, řád a hierarchie firem. Procesy, které jsou sice pro chod firmy stěžejní, ale když přebují, tak zabijí vše nové. Na druhé straně stojí kreativní a všemožný prostor nových věcí, geniální nápady vznikající ze svobody a chaosu. Teprve jejich vyvážení může přinést své ovoce.

 

Kde je hodnota, je úspěch 

Vaše práce však nekončí uměním postavit se za nový nápad. Tím vše teprve začíná. Následně je možné postupovat metodou hodnotové inovace, která je velmi dobrá k vyjádření toho, jak chcete, aby se váš produkt na trhu odlišoval. Pokud metodu hodnotové inovace uděláte poctivě, jste na dobré cestě k úspěchu. Klíčem je rozpoznat klíčového zákazníka ve vašem hodnotovém řetězci. To chce trochu cviku, ale opět na to existují efektivní metody. Jedna z nejtěžších věcí je pak vyjádřit hodnotu finančně. A když se i toto podaří, máte velmi silné karty ve hře.

 

Podívejme se na můj příklad z praxe.

Šlo o inovaci, která před pár lety změnila svět pilotů. Jednalo se o nahrazení papírové předletové přípravy (kterou nosili piloti vytištěnou zvlášť před každým letem v těžkých kufrech) tabletem s příslušnou aplikací.

Když jsem pracoval na vyjádření hodnoty u této inovace, formulovali jsme konkrétně, ve kterých oblastech daná technologie generuje hodnotu:

  1. Váhová úspora - váha tabletu je mnohem nižší a každý ušetřený kilogram na palubě letadla se dá propočítat do úspory paliva, jehož roční součet není zanedbatelný. 
  2. Úspora díky zrušení nutnosti tisknout dokumenty – roční náklady za papír, barvu, tiskárny, obsluhující osoby byly opět nemalé. 
  3. Aktuální informace na tabletu umožňují zkrácení letu – používáním této technologie jsme prokázali zkrácení letu o minuty až desítky minut, a to díky možnosti reagovat na aktuální informace, které dostává pilot od svého operačního centra i během letu (což vytištěný papír neumožňuje). Minutu letu už lze krásně vyjádřit v penězích. 

Když tohle všechno sečtete, jsme u hodnoty vyjádřené finančně.  Takto pomůžete svému zákazníkovi s pochopením toho, co přinášíte za hodnotu – kolik opravdu ušetří a co získá.

 

Další doporučení z naší praxe

Pracujte s hodnotou a benefity, které Váš nápad přináší. Na začátku stačí jen hypotézy, kde může daná hodnota být. 
Naučte se kontinuálně pracovat se svými zákazníky. Průběžně s nimi ověřujte hodnotové hypotézy, a také se jich otevřeně ptejte. Nejen na to, co chtějí („fungující letadlo“ – to mnohdy neřekne nic konkrétního), ale spíše na problémy, na to, co je trápí a s čím se potýkají (např. „jak předpokládáte, že se změní Váš business v následujících letech?“).
Stáhněte co nejdříve nápad na zem. Udělat úplně jednoduchý prototyp vám přinese spousty užitečných informací. Na začátku stačí klidně jen papírový model či obrázek, jak produkt vypadá v různých situacích. Uvidíte, že jeden obrázek vydá mnohdy za tisíc slov. 

 

Nenechat se vláčet od mantinelu k mantinelu

Každý se ve firemním prostředí denně setkává s vyvažováním obou principů - řádu a kreativity. Znáte situace, kdy je vyžadováno striktně následovat proces. Jste nuceni dělat něco, co předem víte, že nedopadne dobře nebo je zcela zbytečné. Zaměstnanci se tak dostávají do odevzdaného módu „příkaz zněl jasně“. Stejně tak může převážit i druhý pól. Mnozí znají, jak se vše mění pod rukama a neexistuje záchytný bod, postup, kterého se chytit. Člověk se dostává do frustrace z neustálé dynamické změny, kdy dohody neplatí a na nic není spolehnutí. 

Komu něco z předchozích řádků zarezonovalo, jistě nechce dobrovolně zůstat ve zkostnatělém fungování nebo naopak v převládajícím chaosu. Naučte se vytvářet firemní prostředí, kde dáváte šanci slibným nápadům, vítáte experimentování a umožňujete vašim lidem přetavit ty nejlepší myšlenky v úspěšný produkt

Svět není černobílý, právě proto studujte atmosféru ve vaší firmě optikou spojování dvou protichůdných principů – světa řádu (směrnice, postupy, procesy) a kreativity (možnost se tvořivě vyjádřit, neotřelé nápady). Zamyslete se, jestli pro vznik inovací ve Vaší firmě potřebujete podpořit jeden nebo druhý svět, a pak ho posilujte konkrétními kroky, třeba i tím, co je uvedeno v tomto článku.  

 

Zvu Vás na kurz: INOVACE – JAK SE STÁT JEDNIČKOU V OBORU, kde budete mít možnost se tohle všechno učit prakticky. 


Autor článku: Michal Knotek, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:

  • RICHARD K. LEE, NINA E. GOODRICH: Value innovation works,  CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012,  ISBN-13: 978-1470020576

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz


  •