Know-How / Jak motivovat lidi k inovacím?

Nedávno jsem se zúčastnil SHINE think-tanku, jehož téma bylo inovační management. Vzájemně jsme diskutovali přístupy, jak systematicky podporovat inovace produktů a služeb. V tomto článku se s vámi chci podělit o myšlenky, které tam zazněly a rovněž o souvislosti, které mne napadly.

Zásadní sdělení je, že inovace se dají nastavit jako proces. Hodně lidí se domnívá,že mít nápady a být kreativní nejde dobře řídit. Většinou jsem se potkal s přístupy typu "za každý nápad stovku", nebo "každý podá měsíčně aspoň jeden zlepšovák". Tohle opravdu nefunguje.

Když se to ale udělá chytře, tak to kupodivu jde. V čem ta chytrost spočívá? Podobně, jako nemůžete mít cíl být šťastný, protože pocit štěstí je důsledek splnění jiných cílů a potřeb, tak i u inovací nelze dát přímo cíl "zlepšujte". Šikovné firmy se zaměřují na vytvoření prostředí, které podporuje vznik nápadů a jejich zpracování do použitelných řešení. Na čem takové prostředí stojí? 

  1. Pro inovace lidé potřebují mít vyčleněný čas. Nemohou to dělat jen jako doplněk jiného pracovního úkolu.
  2. Organizace musí mít nastaven proces – kuchařku, jak se nápady shromažďují, probírají a jak se postupně přetavují do funkčních řešení.
  3. Na nápadech a jejich zpracování se musí podílet lidé ze všech úseků ve firmě, nejen konstrukce, inženýři, nebo technici.
  4. Do procesu je vhodné od počátku vtáhnout zákazníka – uživatele výsledného řešení. Aby se pozornost zaměřovala tím správným směrem, je potřebné nastavit proces hodnotové inovace. Zjednodušeně řečeno, hledáme taková řešení, která přinášejí maximum užitku pro klíčového zákazníka v hodnotovém řetězci.

 

A teď to podstatné: 

Lidé, kteří se na celém procesu inovace od nápadu k použitelnému řešení podílí, potřebují mít neustále zpětnou vazbu, že to, co dělají je pro někoho užitečné. Potebují mít pocit smysluplnosti. V týmu je nezbytá skutečná spolupráce. Tedy reálný, fyzický kontakt lidí, nikoliv pouze virtuální spolupráce.Jak prostředí skutečné spolupráce navodit je popsáno v souvisejícím článku "Vytvořte trojúhelník a problém je ze 2/3 vyřešen (Pythagoras)" (viz seznam níže).

Více lidí spoluvytváří výsledné řešení. Není to spolupráce v tom smyslu, jak se často děje, kdy každý udělá jen svůj kousek a práci posune dál.
Tým musí mít svou pracovní náplň během dne pod svojí kontrolou a sdílet pocit, že je jeho práce důležitá.

Takto nastavené prostředí podporuje vznik vnitřní motivace lidí a tím vytváří inovační kulturu. A tady mě právě napadla souvislost. V knize pana Newporta Buďte tak dobří, že vás nepřehlédnou, se píše i o sebedeterminační teorii motivace (self determination theory). Ta (zjednodušeně) říká, že motivace se u lidí dostaví, pokud máme pocit smysluplnosti naší práce, pocit autonomie (nevykonáváme jen příkazy) a jsme součástí spolupracujícího kolektivu. Podrobněji je téma rozveneno v článku "V čem neměl Steve Jobs pravdu" (viz seznam níže).

Myslím, že v mnoha firmách se inovacím špatně daří právě proto, že některý ze shora zmíněných bodů chybí. A jak je to u vás?

Více zajímavostí z SHINE think-tanku někdy příště. Také můžete získat návod v našem jednodenním kurzu "Efektivní řízení INOVACÍ".


Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:

  • NEWPORT, Cal. Tak dobří, že vás nepřehlédnou: vášeň je na nic, práci snů získáte díky dovednostem. Přeložil Jan ŠIMRAL. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-046-0

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz