loading...

Know-How / Myšlenkové mapy - nejlepší přítel paměti

Lidská paměť není neomylná. Pokud chcete zvýšit šanci, že si zapamatujete skutečně vyřčené či dohodnuté, ZAPIŠTE SI TO FORMOU MYŠLENKOVÉ MAPY. Proč a jak na to se dozvíte v článku.

Lidská paměť není neomylná. To, co si pamatujeme a pokládáme za "pravdu" a "realitu", bývá až nepříjemně často jen naše vlastní představa (více v článku „Ne, dohodli jsme se přece jinak!“). Pokud chcete zvýšit šanci, že si zapamatujete skutečně vyřčené či dohodnuté, ZAPIŠTE SI TO FORMOU MYŠLENKOVÉ MAPY.

Důvodů pro využití zápisu formou myšlenkové mapy (mindmapy) je celá řada. Dnes se zaměříme na podporu zapamatování řešených témat a jednoduchý zápis klíčových dohod. Specifika tvorby map pro podporu kreativity ponecháme tentokrát trochu stranou.

Tvorba myšlenkové mapy

K základní "technologii" tvorby pouze stručně (detailně rozebereme někdy příště):

  1. v případě ručního zápisu orientujte papír naležato
  2. řešené téma umístěte doprostřed
  3. první úroveň větví tvořte z pravého horního rohu ve směru hodinových ručiček
  4. další úrovně zapisujte shora dolů (na pravé i levé straně)
  5. snažte se používat "organické", oblé, větve (ne strohé linie)
  6. používejte klíčová slova nejvíce vystihující podstatu sdělení (ne dlouhý text plný balastních slov)
  7. používejte vhodnou vizualizaci (základní piktogramy zvládne skutečně každý)

Nyní si rozebereme faktory přispívající k přehlednosti a lepší zapamatovatelnosti zapsaného.

Ruční zápis

V dnešní softwarové době jej spíše vnímáme jako přežitek, má však nenahraditelnou funkci. Pro rychlý zápis klíčových poznámek, postřehů či dohod bez potřeby jeho pozdější editace zvažte využití RUČNÍHO ZÁPISU. To, že zápis bude vznikat na hmotném papíru (či flipchartu), vaší vlastní rukou, má svůj velký význam. Více se soustředíte na výběr nejvýstižnějších slov. Z tvorby zápisu získáte intenzivnější zážitek a současně nemusíte bojovat s bariérami typickými pro použití sw nástroje (kde je ta funkce v menu?, kam uložit soubor?, jaktože nejede proud/baterky/server/...?!). Zážitek z tvorby fyzickým způsobem váš mozek miluje a odmění se vám jak intenzivnějším soustředěním, tak i následným vybavením zaznamenaného v budoucnu. Právě v průběhu interaktivní a "zábavné" tvorby dochází k přenosu do dlouhodobé paměti.

V případě potřeby intenzivní editace v budoucnu dáte zřejmě přednost elektronické formě zápisu. Nástrojů je dnes skutečně hodně, instalovaných, cloudových, placených i freewarových. O výběru pro vás nejvhodnějšího zase někdy příště.

Vizualizace

Vizualizace vládne světu. K rychlému navnímání smyslu je vizuální vjem efektivnější, než dlouhý lineární textový zápis. Na stejné ploše lze "vysílat" více kanály - barvy, symboly, obrázky, znázornění logických vazeb - to vše zvyšuje šanci, že sdělená informace bude pochopena a zapamatována. Účelem není věnovat hodiny bezbřehému tvoření a fantazírování. I během pár minut jste schopni zaznamenat to nejdůležitější - a vystačíte klidně se 2-3 barvami a několika symboly. I ti, kterým v mládí tvrdili, že "neumí malovat"...

Tvorba v týmu

Potřebujete dostat ze spolupracovníků jejich myšlenky, zapojit je do dění, aktivovat spolu-práci? Není nic jednoduššího, než postavit 3-4 lidi k jednomu flipchartu, každému do ruky balíček post-it lístečků a pár fixů. Potom už jen specifikovat zadání, dohodnout význam klíčových prvků (hlavní větve mapy, barvy lístečků, symbolů) a jde se na věc. Nakonec flipchart podepsat, uvést datum vzniku, vyfotit a zápis je hotov.

Garantuji vám, že z popsaného průběhu tvorby si lidé zapamatují řádově více, než z porady za stolem, kdy jediný člověk zapisuje diskusi do počítače (byť by byl zápis promítán). Odpadnou rovněž pozdější výmluvy typu "ani mě nepustili ke slovu""s řešením nesouhlasím, dělal bych to jinak", apod. Lísteček psaný rukou daného člověka svědčí o opaku...

 

Doporučení pro vaši praxi

Žádnou myšlenkovou mapu jste nikdy nevytvořili? Máte pocit, že je to technika pro hračičky? Myslíte si, že na to nemáte čas?

--> Překonejte nedůvěru a prostě začněte.

--> Inspirujte se doporučeními, ale současně hledejte vlastní cestu. 
(stejně jako psa si musíme vychovat, aby byl nejlepším přítelem člověka, tak i způsob tvorby myšlenkové mapy je třeba kultivovat a přizpůsobit naší osobnosti)

--> Soustřeďte se na obsah (důležitá je volba správných klíčových slov vystihujících nejlépe podstatu sdělovaného).

--> Formu podřiďte účelu zapisovaného. Postupně ji vylepšujte a myslete neustále na to, aby nepřevážila nad obsahem samotným.

--> Ruční zápis na papír používejte pro jednorázové osobní poznámky.

--> Flipchart využijte pro týmovou spolupráci a aktivizaci účastníků.

--> Softwarově zapisujte osobní i týmové myšlenkové mapy, u nichž plánujete pozdější vícenásobnou editaci a potřebu vzdáleného sdílení.

 

Bonusové ukázky ke stažení:

Srovnejte efektivitu lineárního textu a myšlenkové mapy. Zde si můžete stáhnout jednoduchou myšlenkovou mapu, která vznikla jako podklad pro přípravu tohoto článku.
formáty: MMAPstatické PDF"klikatelné" PDFručně psaná mapa
(pro korektní zobrazení zvolte: pravé tlačítko myši -> "Uložit odkaz jako")

Pozn: Není nezbytné, aby mapa hrála všemi barvami. Stačí, když má jednoduchou strukturu a vystihuje základní myšlenky...

 

Autor článku: Přemysl Hoffmann, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz