loading...

Know-How / „Ne, dohodli jsme se přece jinak!“

... o tom, jak si pamatujeme, na čem jsme se dohodli, co se stalo nebo co kdo řekl. (inspirované knihou o vlivu našeho podvědomí na naše rozhodování a chování)

Myslím, že každému z nás se stala následující situace. Několik dnů po schůzce, na které vznikly dohody a úkoly se ukázalo, že si lidé pamatují dohody a závěry každý jinak. Někdy se dokonce brání slovy: „Vždyť ty jsi přece řekl …“ a vysloví větu, o které víte, že jste ji určitě neřekli. Nebo alespoň ne takto, těmito slovy. Možná jste také nejednou zažili, jak někdo popisuje situaci, u které jste také byli, ale vy si pamatujete, že se to odehrálo jinak. Když jde o běžné záležitosti všedního života, nic se neděje. Chvíli se přete, diskutujete a nakonec je debata uzavřena. Na projektech to ale bývá jinak. Často jde o důležité dohody, které významně ovlivňují celý chod projektu. Nedejbože, když je spor mezi vámi a zákazníkem projektu.

Co je tedy pravda? Jak je vůbec možné, že si různí lidé, kteří byli na stejném místě a ve stejný čas pamatují jednu a tutéž událost každý jinak? Je to dané opět tím, jak funguje naše mysl. Mysl není videokamera ani diktafon, která nahrává a pak si jen přehraje vzniklou vzpomínku. Skutečnost je složitější.

Z našich smyslů se do mozku dostává každou vteřinu 11 milionů bitů dat. Vědomá mysl ale dokáže zpracovat jen asi 16 až 50 bitů za vteřinu. Jak tedy mysl pracuje? Podvědomí vytřídí jen to, co je pro nás skutečně důležité. Konkrétně to funguje takto:

Události si pamatujeme v hrubých rysech, podrobnosti si pamatujeme špatně.Když si máme vybavit podrobnosti, naše mysl si potřebná data doplní. Využije přitom obvyklé situace, zkušenosti, naše předpoklady. 

S mluveným slovem je to obdobné. Konkrétní slova si pamatujeme jen asi 8 – 10 vteřin. Mysl do paměti uloží význam slyšeného, smysl myšlenky. Když si pak po nějaké době potřebujeme vzpomenout, mysl zkonstruuje větu zpětně. Opět ale při tom zapojí naše zkušenosti a předpoklady. (V knize je i hezký test, který si můžete udělat.)

No a nejlepší na tom celém je, že si tohoto procesu vůbec nejsme vědomi. Takovýmto vymyšleným vzpomínkám věříme, považujeme je za přesné, protože si to přece takto pamatujeme. Dokonce si můžeme velmi přesně pamatovat události a výroky, které se nikdy nestaly, nebyly nikdy řečeny. V USA například zjistili, že ve 20 – 25% osobních identifikací označí oběť trestného činu za pachatele figuranta. Tedy v ¼ případů je oběť přesvědčena, že ví, kdo čin spáchal, a přitom to není pravda. (A přesto je osobní identifikace považována za přesvědčivý důkaz!)

No a jaká poučení z toho všeho plynou pro ty, kteří řídí jiné lidi?

1)      Buďte velmi opatrní ve svých názorech a úsudcích, pokud se spoléháte v důležitých věcech jen na svou paměť, nebo paměť někoho jiného. Vzpomínky jsou často nepřesné, zejména pokud jde o detaily.

2)      Na každé schůzce pořizujte zápis a jakoukoliv dohodu ihned zapište a s ostatními navzájem verifikujte. Ideálně tak, že ji nejen přečtete, ale i promítnete přes dataprojektor, nebo zápis vytvoříte na tabuli, kterou na závěr vyfotíte.

3)      Nemá žádný smysl se přít, kdo co řekl a jak to řekl. Pokud neexistuje nahrávka, záznam, je to zbytečná ztráta času. Konstatujte fakt, že nedošlo k dohodě a radši věnujte čas hledání řešení vzniklé situace. Hlavně si nové dohody ihned zapisujte!!

Autor článku: Michael Motal, SHINE Consulting s.r.o.

Citované a související  zdroje:
•    MLODINOW, Leonard. Vědomí podvědomí: jak naše podvědomí ovládá naše chování. Praha: Argo, 2013. Aliter (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-7363-587-9.
•    MOTAL M.: Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit. [online]. jaknazmenu.cz, ©2019. [cit. 23.3.2019] - První díl a rozcestník celého miniseriálu.
 

Další díly miniseriálu k samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

1. O tzv. efektu fluence s názvem Rozhodujete se správně? Pasti, na které můžete často narazit.

2. O Ochotě investovat s názvem Také vám lidé říkají: „To nejde, protože…“?

3. O Pamatování - zapomínání s názvem „Ne, dohodli jsme se přece jinak!

4. O formulaci vaší žádosti s názvem "Síla slova, aneb co říct, aby vám druzí vyhověli, když je požádáte"

5. Jak neverbálně podpořit svoji žádos pomocí Síly doteku

6. Jak se autorita odráží v našem pohledu, Síla pohledu

7. Jak pomocí hlasu působit chytře a přesvědčivě, Síla hlasu 

8. My a oni, aneb jak se tvoří tým

9. My a oni, aneb lze ovlivnit pracovní výkon týmu i jednotlivce


Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.c