loading...

Know-How / Řízení projektů 5.0

V tomto článku vám ukážu cestu k tomu, jak díky Řízení projektů 5.0 rychle a s lehkostí dosáhnout skvělých výsledků, bez trvalého přetížení a jak získat účinný nástroj na řešení krizových situací.

Všichni víme, že pokud chceme realizovat něco, co dává smysl, potřebujeme k tomu spolupráci s dalšími lidmi. Ať již jde o rodinu, sport, umění či podnikání, řízení projektů se zde hodí opravdu skvěle. Na první pohled se však řízení projektů může zdát příliš složité a nezáživné. Jenom při vyslovení pojmu “agilita” mnohým naskočí husí kůže při vzpomínce na neustálé chaotické změny a špatně spolupracující, přetížené a nemotivované lidi okolo.


A přitom zvládnout vše efektivně a hladce jde překvapivě snadno!

Tip: V odkazovaném videorozhovoru se dozvíte, proč jsme opustili pouhé omílání mezinárodních standardů a přinesli světu Řízení projektů 5.0. Jaké jsou tajemné ingredience našich inovativních řešení Řízení projektů 5.0 - vyhněte se ztrátě produktivity až o 30%,

Od vývoje společnosti k řízení projektů

Principem zpětného pohledu můžeme rozlišit několik vývojových stupňů lidské společnosti: 

Přitom platí, že jeden stupeň přecházel pozvolna v druhý. I dnes existují malá území, kde ještě vládnou společnosti 1.0 a 2.0. Moderní svět dnes pak dominantně žije jako 4.0 Informační společnost. Zaklínadlem v řízení projektů je zde “agilita”.  Dominantním stavem je stres a přetížení.

 

Rýsuje se Společnost 5.0


Na obzoru se už ale rýsuje Společnost 5.0 zaměřená na člověka. Společnost 5.0 směřuje svoji pozornost ke společensky odpovědným projektům, udržitelnosti a humanitě.

To je možné tím, že propojuje virtuální a fyzický prostor. 

Zkuste si představit sami sebe v situaci, kdy nemusíte vykonávat rutinní činnosti a kdy se mnoho věcí řeší ve virtuálním prostoru s přímým zapojením technologií. Moderní technologie ve Společnosti 5.0 přebírají mnoho činností, které dříve dělal člověk. Umělá inteligence, internet věcí, big data a další poprve v historii lidstva skutečně umožní, aby člověk má zase volný čas. 

Společnost 5.0 tak znamená konec marné snahy donekonečna zvyšovat produktivitu lidí a dělat z nich živé stroje. 

(Tip: Více o Society 5.0 si můžete přečíst např. ZDE). 

V každém stupni vývoje lidské společnosti bylo potřeba organizovat se. Bylo nutné řídit projekty, i když tomu tak lidé dlouho neříkali. Zásadní je to, že postupy a strategie, které skvěle fungovaly v jednom stupni vývoje, byly nepoužitelné na stupni vyšším. 

Společnost 5.0 potřebuje jiný přístup k řízení projektů. Potřebuje Řízení projektů 5.0, které je (stejně jako Společnost 5.0) zaměřeno na člověka. Technologie totiž již nejsou problémem. Jsou dostupné a levné. Můžete snadno vše v online vizualizovat, plánovat, automatizovat. Rozhodujícím faktorem jsou ale lidé. Základním předpokladem pak je jejich digitální a projektový mindset.

 

Řízení projektů 5.0 

Tip: Pokud dáváte přednost vysvětlení všeho důležitého rychle pomocí videa, tak doporučuji stream #21 Řízení projektů jednoduše - Projektový COPILOT a zvýšení produktivity Dozvíte se, jaká je cesta ke zvýšení produktivity práce na projektech o 30% a jak vám k tomu může pomoci Řízení projektů 5.0. Seznámíme vás také s tím, co je SHINE Projektový COPILOT a jak vám ke zvýšení produktivity pomůže právě on.

Řízení projektů 5.0 má tři pilíře – SCHOPNOSTIPOSTOJE a VLASTNOSTI zapojených lidí.

SCHOPNOSTI

Ty jsou o znalostech, dovednostech a jak je dokážeme využít v různých projektových situacích. Schopnosti lidí můžete rozvíjet vhodným tréninkem. Příkladem je naše SHINE Project Management Academy® , kde trénujeme inovativním způsobem řízení projektů v digitální době. Pro rozvoj schopností se nejlépe osvědčuje kompetenční přístup. Ideově vycházíme z mezinárodního kompetenčního modelu IPMA®. Ten jsme pro praktické použití mírně zjednodušili. Osvědčilo se nám ZHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH SCHOPNOSTÍ , kdy pomocí online sebehodnoticích testů  dokážeme přesněji poznat, co je potřeba zlepšit.

Tip: Interaktivní předstravení našich řešení najdete ZDE.

Tip: Můžete si sami a zdarma udělat jednoduchý  Kompetenční test pro řízení projektů

Abychom dosáhli skutečného zlepšení projektové práce, nestačí jenom rozvíjet SCHOPNOSTI. Pozornost je třeba věnovat i POSTOJŮM a VLASTNOSTEM.

POSTOJE

Postoje souvisí s motivací a motivovaní lidé jsou, pokud jim projekty dávají smysl, mohou se svobodně rozvíjet a pokud cítí, že jejich úsilí je oceňováno férově. Toho dosáhnete, pokud máte ve firmě správně nastavené prostředí pro projektovou práci. Příznivé postoje dosáhnete díky tzv. Motivaci 3.0. Příznivých postojů lze také dosáhnout tím, že jsou lidé správně zapojení. Osvědčila se nám pomoc s projekty, kdy méně zkušený a/nebo přetížený projektový manažer získá podporu mentorem. (Tip: Více o Motivaci 3.0 najdete v článku Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná). 

V SHINE trénujeme projektové týmy, jak co nejlépe vyjasnit smyl projektu, jak dosáhnout autonomie pro práci samořízením a jak zlepšovat mistrovství lidí a pocit, že jsou v rámci týmu oceňováni. K dispozici máme i vlastní řešení MOTIV-ACE.CZ, které umožňuje v agilním prostředí provádět efektivní zpětné vazby a hodnocení v rámci projektových týmů. Dokážeme tak mnohem spravedlivěji rozdělovat bonusy za projekty a inovace.

Tip: Více o tom, jak lze nastavit prostředí, najdete v článku Jak zjednodušit práci a rychle inovovat a ve streamu #7 Řízení projektů jednoduše - motivační systém v době umělé inteligence.

VLASTNOSTI

Každý z nás má svůj přirozený talent, jak se učit, jak vést, jak žít a přirozenou strategii pro dobré vztahy v práci a dokonce i pro řízení projektů.

Všichni víme, že pokud pracujeme na něčem, co nás baví, v čem vidíme smysl a co nám přirozeně jde, jsme mnohem produktivnější a spokojenější.

Jako diagnostického nástroje využíváme online testy Wealth Dynamics a Talent Dynamics. Tato typologie je praktická a skvěle se hodí pro řízení projektů. My ji v SHINE používáme již od roku 2012. Tyto testy jsou globálně velice úspěšné (absolvovalo je již více než 500 000 lidí).

Díky testům Wealth Dynamics a Talent Dynamics mohou lidé rychle poznat své vrozené talenty.  Umíte si tak správně vybrat ten způsob pro řízení projektů (z celkem 8 možných) a jak mnohem lépe spolupracovat s ostatními.  Test Wealth Dynamics využijete, pokud podnikáte, nebo podnikat chcete začít. Lépe zaměří vaši pozornost pro úspěch. Test Talent Dynamics využijete, pokud jste spíše manažerem, projektovým manažerem, nebo zaměstancem a chcete správně fungovat v rámci týmu. Oba testy jsou stejné, vaše profily jsou stejné a liší se pouze částečně reporty, které obdržíte. Více o této typologii najdete v článku Talentová dynamika - odhalte svůj vrozený talent pro řízení projektů.

Tip: Můžete si sami a zdarma udělat jednoduchý  Genius test pro řízení projektů. Zjistíte, která ze 4 základních energií pro řízení projektů je ta vaše.

 

Závěr

Ve filmu K zemi hleď (Netflix 2021) je vidět tragikomický osud světa, kterému vládne povrchnost a hloupost. Možná sami kolem sebe zažíváte situace, které jsou absurdní. Jak chcete prožít zbývající ze svých 4 000 týdnů, ze kterých se obvykle skládá lidský život? 

Místo “K zemi hleď” udělejte pravý opak. Vzhůru hleďte! Budoucnost je Společnost 5.0.  Řízení projektů 5.0 - VLASTNOSTI, SCHOPNOSTI a POSTOJE propojuje unikátním způsobem typologii  Wealth/Talent Dynamics (pro odhalování vlastností a talentů lidí), SHINE Project Management Academy® (pro efektivní trénink zanlostí a dovedností projektového řízení v online), inovativní řešení MOTIV-ACE® a Projektový COPILOT.

 

Řízení projektů 5.0 = postoje + schopnosti + vlastnosti = lepší výsledky

Závěrečný tip: Doporučuji stream #21 Řízení projektů jednoduše - Projektový COPILOT a zvýšení produktivity Dozvíte se, jak můžete ovlivnit produktivitu při koordinaci svých projektů o 30% a jak vám k tomu může pomoci Řízení projektů 5.0. Seznámíme vás také s tím, co je SHINE Projektový COPILOT a jak vám ke zvýšení produktivity pomůže právě on.

 


Autor: Josef HajkrSHINE Consulting 

Citované a odkazované knihy a články

HAJKR J.: Řízení projektů 5.0 - Když má člověk vylézt kopec, nemůže se vydat hned ze všech sil, [online]  Slovo má...Petr Schwank, Praha, ©2022. [cit.2.11.2022]
V odkazovaném videopodcastu, si můžete poslechnout, jak žijeme Řízení projelktů 5.0 v SHINE pro udržení výkonu týmu a jeho motivaci.  Co se mi v roli lídra firmy v nové situaci nejvíce osvědčilo. Co mi dal (i vzal) přechod do online a jak lze předcházet stresu a přetížení.

HAJKR J.: VLASTNOSTI: Odemkněte potenciál týmu díky Talentové dynamice,[online]. jaknazmenu.cz, ©2024. [cit. 28.05.2024]
V tomto videorozhovoru zjistíte, jak můžete využít přirozených talentů vás a vašich lidí v týmu k lepší spolupráci a větší efektivitě. A to s využitím jednoduché Talentové dynamiky. Dozvíte se také, jaké jsou výhody, ale i rizika typologií a proč v SHINE používáme právě Talentovou dynamiku.

 

HAJKR J.: Zvyšte produktivitu práce na projektech o 30% [online]. jaknazmenu.cz, ©2023. [cit. 14.02.2024]
HAJKR J.: Talentová dynamika - odhalte svůj vrozený talent pro řízení projektů [online]. jaknazmenu.cz, ©2023. [cit. 22.09.2023]
HAJKR J.: Flow - stav, ve kterém chcete být, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 05.09.2022]

MOTAL M., HAJKR J.: Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 10.2..2020] 
HAJKR J.:Jak zjednodušit práci a rychle inovovat,[online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 19.7..2021]
BURKEMAN, Oliver. Čtyři tisíce týdnů: time management pro smrtelníky. Přeložil Libuše MOHELSKÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2022. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-160-3.
PINK D.H.: Drive/pohon – překvapivá pravda o tom, co nás motivuje, ANAG, 2017, ISBN 978-80-7554-104-8 
HASTINGS, Reed a Erin MEYER. Pravidlo žádných pravidel: převratná firemní kultura, díky níž Netflix dobyl svět. Přeložil Petra