loading...

Know-How / Vylovte si svou odměnu

Prozradím Vám tajemství, jak se můžete vyhnout tomu, aby za Vámi neustále chodili podřízení a kolegové, abyste za ně řešili věci, které by měli vyřešit sami.

Vědci objevili nový revoluční způsob léčby zajišťující dlouhověkost. Posiluje paměť a povzbuzuje kreativitu. Budete díky němu vypadat atraktivněji. Pomůže vám udržet si štíhlou linii a nebudete mít neodolatelné chutě na jídlo. Bude vás chránit před rakovinou a demencí. Zahání nachlazení a chřipku. Snižuje riziko srdečního infarktu a mrtvice, o diabetu nemluvě. Díky této léčbě se budete cítit spokojenější, méně sklíčení a úzkostliví. Máte o ni zájem??

Tuto fiktivní reklamu můžete najít v knize Matthewa Walkra "Proč spíme?". I když vše, co tato reklama tvrdí, je již vědecky podloženo, přesto mnoho lidí špatně a málo spí. Přitom právě spánek je tím revolučním způsobem léčby.

Představte si, že máte něco, díky čemu dokážete zrychlit práci svých týmů na projektech, změnách a inovacích. Že máte něco, co Vám umožní zjednodušit řízení lidí a získat tak čas pro sebe a své podnikání. Že máte něco, co zásadně podpoří motivaci Vašich lidí a Vy získáte lidi s tahem na branku. Že máte něco, díky čemu budete mít dokonalý přehled o práci svých lidí, budete dělat méně chyb a minimalizovat množství zbytečně vynaložené práce. Že máte něco, díky čemu rozpoznáte vhodné členy týmu a zůstanou Vám jenom ti skutečně použitelní, kteří Vás nebudou obtěžovat zbytečnostmi. Ušetřené peníze, čas a nadšení lidí pak investujete do rozvoje Vašeho podnikání.“ 

I když vše, co tato reklama tvrdí, je praxí ověřeno a toto řešení existuje, přesto mnoho majitelů a manažerů ignoruje poznatky neurovědců o tom, jak motivovat lidí, kteří pracují hlavou.

V článku V čem neměl Steve Jobs pravdu je odkaz na zdroje, které shrnují dnes často zmiňovanou ”Svatou trojici“ - lidé potřebují znát smysl toho, co dělají, musí mít určitou autonomii (tj. samostatnost v tom, jak plní úkoly) a zažívat pocity mistrovství (že něco skutečně umí a někdo to ocení). 

 

Nyní Vám ale prozradím 3 tajemství.

Aby lidé cítili motivaci, musí zažívat opakovaně pozitivní zpětnou vazbu od lidí, se kterými spolupracují. Opakovaná pozitivní  komunikace zásadně zlepšuje náladu i atmosféru v týmu.

První tajemství je skryto v tom, že oceňování je součástí procesu a děje se  každý týden, každý měsíc, pořád.

Pokud nebude vzájemné oceňování součástí nastaveného řešení, tak na to nebudou lidé myslet. V přetíženosti budou věnovat pozornost věcem, které se nedaří. Apely na to, aby lidé začali ty druhé chválit, Vám nepomohou. 


Principy, které zde fungují - AKVÁRIUM a MLÝN

Součástí kultury spolupráce je AKVÁRIUM. Tak, jako je vidět na rybičky v akváriu, musí být vidět na výsledky práce jednotlivých lidí v týmu. Informace a výstupy musí být týmu dostupné. Odkudkoliv. Nesmí zde být nějaké bariéry.

Práce musí mít rytmus. Ideálně týdenní cyklus plánování a hodnocení.Tak, jako se pravidelně točí mlýnské kolo u vodního mlýnu, tak musí fungovat MLÝN vašich týmových porad.
Součástí porady "mlýnu"je  jeden zásadní prvek navíc. Každý člen týmu má právo se vyjádřit k tomu, jak daný výsledek považuje za užitečný pro úspěch celku. Pokud je nějaká pochybnost, může se o tom vést diskuse. Věřte, že se určitý čas, který tomuto musíte věnovat navíc, bohatě vyplatí. V naprosté většině případů dostávají lidé za svoji práci pozitivní ocenění. Když někdy výsledek neodpovídá, tak se kolem toho nemlží, ale lidé si vzájemně vysvětlí, jak to je. Hodnocení není osobní, ale situační. Drží se roviny diskuse nad úkolem. Věty typu: „Ty to vždycky pokazíš…“ nezazní.   Na těchto poradách tak probíhá i již zmíněné vzájemné oceňování. Tady vás čeká asi nejvíce práce. Porady musí mít švih a  je nezbytné umět si poskytovat přímou zpětnou vazbu. 


A teď dávejte dobrý pozor! Druhé tajemství je skryto v tom, že vyřčená ocenění jsou zaznamenána a jsou týmu kdykoliv dostupná.

Principy, které zde fungují - KREDITY a NÁDRŽ

Ocenění na týmové poradě není jenom verbální, ale vyjadřuje se v KREDITECH. Kredity vznikají jako součin času, role v jaké člověk vůči plnění úkolu je, důležitosti úkolu a týmem vnímané užitečnosti.

My jsme pro zaznamenání kreditů vytvořili speciální cloudovou aplikaci. Ta data nejen chrání, ale umožňuje i jejich vizualizaci. Týmem odsouhlasené kredity se shromažďují v NÁDRŽI. Ta je všem členům týmu přístupná. Všichni tak mohou neustále vidět, jak kdo přispěl k společnému výsledku.


Třetí tajemství je skryto v tom, že musíte zrušit přímý vztah mezi prací a finanční odměnou.

Principy, které zde fungují - KOLÁČ a VÝLOV

Lidé nesmí přepočítávat hodiny na koruny, které dostanou ve svých bonusech.  Cílové prémie a přímá vazba mezi množstvím času (vykazovaném v neoblíbených výkazech práce/Time sheet) prokazatelně u úloh, kde je nutné pracovat hlavou, snižují výkon týmu. Pokud chcete spojit získané kredity s penězi, tak musíte na základě samostatných, transparentních pravidel vytvářet KOLÁČ odměn. Výsledná hodnota kreditu je ale patrná až za určité období (např. je jasný celkový výsledek). Je dána podílem peněz v "koláči odměn" a množství kreditů, které jsou v nádrži v okamžiku VÝLOVU. Řešení tak v sobě má seberegulující zpětnou vazbu. Když by si lidé schvalovali bez komentáře zbytečnou, neužitečnou práci, tak se výsledně hodnota kreditů pro všechny sníží. A to nikdo dlouhodobě dělat nebude. Naopak dojde k tomu, že lidé se snaží udělat práci co nejlépe, s co nejmenším úsilím a nabízejí si pomoc. Neprokrastinují, protože chtějí ocenění. Neprokrastinují, protože nechtějí být vnímáni jako nespolehliví. Toto řešení má v sobě ještě jednu velkou výhodu. Ve firmě můžete zrušit výkazy práce. U nás je používáme jenom navenek, když máme kontrakt typu Time&Material. Ale dovnitř týmu výkazy práce vůbec nepotřebujeme!


Závěr

Na výše uvedených principech jsme vytvořili konkrétní řešení, kterému říkáme MOTIV-ACE. Používáme jej v praxi sami na sobě úspěšně již od roku 2014. Po letech používání jsme navíc zjistili, že naše lidi více než peníze motivuje každotýdenní pochvala od lidí, se kterými spolupracují, a také pocit spravedlnosti. Díky tomu, že naši lidé řešení nevnímají jako nepopulární “time sheet”, ale jako cestu k ocenění, tak máme i přesná data. Můžeme se tak lépe rozhodovat.

Jako každá věc, ani naše řešení není lékem na všechny situace. Pokud ale v týmu panuje důvěra, pokud šéfové mají odvahu ke změně, pokud je tým rozumně početný (ideální je, když je tým do 15ti osob), pak můžete rychle dosáhnout skvělých výsledků.

Více informací najdete:

Toto řešení pomáhá nám a může pomoci i Vám. 

Poslechnete si i dvě užitečná vystoupení Jaroslava Procházky.

V prvním zcela přehledně objasňuje mnoho věcí. Uvádí také, že je potřeba zrušit systémy bonusů. S tím zcela souhlasím, pokud jsou postaveny tak, jak dnes většinou bývají: na hodnocení výkonu jednotlivce bez ohledu na zájem celku. Pokud ale nechcete propagovat rovnostářství (tj. dávat všem stejně, což také není spravedlivé), udělejte něco jiného. Nastavte prostředí tak, že je průběžně vidět, jak kdo přispěl ke společnému úspěchu. Musíte mít možnost nastavit ocenění na úrovni vytvářené hodnoty. Nesmíte podporovat systém metrik typu “lokální optimalizace”, kdy nějaký útvar, či jednotlivec, může splnit své cíle na úkor ostatních.

  • Procházka J.: Měnící se role HR a managementu v Agilitě, [online] People inAgile Brno, ©2019 [cit.24.4. 2019]. Dostupné z: https://youtu.be/_krQhVRXxPU

Inspirující je i druhý podcast:

 

Toto řešení pomáhá nám a může pomoci i Vám. MOTIV-ACE® bonusová implementace 

Pusťte si jedno video a přečtěte si články 

Poslechněte si moje podcasty, kde téma zmiňuji 

Souhrnný článek, který na jenom místě zveřejňuje podstatu projektového MODELU SHINE:

Autor: Josef Hajkr, SHINE Consulting

Citované a související  zdroje:

  • WALKER, Matthew P. Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění. Přeložil Filip DRLÍK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Pod povrchem. strana 129, ISBN 978-80-7555-050-7
  • HAJKR J.: V čem neměl Steve Jobs pravdu? [online]. jaknazmenu.cz, ©2018. [cit. 30.11..2018] 

Doporučení k dalšímu samostudiu z našeho blogu www.jaknazmenu.cz:

Nastavte férové prostředí pro projekty, změny a inovace www.motiv-ace.cz