loading...

Blog / Řízení projektů 5.0

V tomto článku vám ukážu cestu k tomu, jak díky Řízení projektů 5.0 rychle a s lehkostí dosáhnout skvělých výsledků, bez trvalého přetížení a jak získat účinný nástroj na řešení krizových situací.

Všichni víme, že pokud chceme realizovat něco, co dává smysl, potřebujeme k tomu spolupráci s dalšími lidmi. Ať již jde o rodinu, sport, umění či podnikání, řízení projektů se zde hodí opravdu skvěle. Na první pohled se však řízení projektů může zdát příliš složité a nezáživné. Jenom při vyslovení pojmu “agilita” mnohým naskočí husí kůže při vzpomínce na neustálé chaotické změny a špatně spolupracující, přetížené a nemotivované lidi okolo.


A přitom zvládnout vše efektivně a hladce jde překvapivě snadno!

 

Od vývoje společnosti k řízení projektů

Principem zpětného pohledu můžeme rozlišit několik vývojových stupňů lidské společnosti: 

Přitom platí, že jeden stupeň přecházel pozvolna v druhý. I dnes existují malá území, kde ještě vládnou společnosti 1.0 a 2.0. Moderní svět dnes pak dominantně žije jako 4.0 Informační společnost. Zaklínadlem v řízení projektů je zde “agilita”.  Dominantním stavem je stres a přetížení.

 

Rýsuje se Společnost 5.0


Na obzoru se už ale rýsuje Společnost 5.0 zaměřená na člověka. Společnost 5.0 směřuje svoji pozornost ke společensky odpovědným projektům, udržitelnosti a humanitě.

To je možné tím, že propojuje virtuální a fyzický prostor. 

Zkuste si představit sami sebe v situaci, kdy nemusíte vykonávat rutinní činnosti a kdy se mnoho věcí řeší ve virtuálním prostoru s přímým zapojením technologií. Moderní technologie ve Společnosti 5.0 přebírají mnoho činností, které dříve dělal člověk. Umělá inteligence, internet věcí, big data a další poprve v historii lidstva skutečně umožní, aby člověk má zase volný čas. 

Společnost 5.0 tak znamená konec marné snahy donekonečna zvyšovat produktivitu lidí a dělat z nich živé stroje. 

(Tip: Více o Society 5.0 si můžete přečíst např. ZDE). 

V každém stupni vývoje lidské společnosti bylo potřeba organizovat se. Bylo nutné řídit projekty, i když tomu tak lidé dlouho neříkali. Zásadní je to, že postupy a strategie, které skvěle fungovaly v jednom stupni vývoje, byly nepoužitelné na stupni vyšším. 

Společnost 5.0 potřebuje jiný přístup k řízení projektů. Potřebuje Řízení projektů 5.0, které je (stejně jako Společnost 5.0) zaměřeno na člověka. Technologie totiž již nejsou problémem. Jsou dostupné a levné. Můžete snadno vše v online vizualizovat, plánovat, automatizovat. Rozhodujícím faktorem jsou ale lidé. Základním předpokladem pak je jejich digitální a projektový mindset.

Řízení projektů 5.0 

Řízení projektů 5.0 má tři pilíře – SCHOPNOSTIPOSTOJE a VLASTNOSTI zapojených lidí.

SCHOPNOSTI

Ty jsou o znalostech, dovednostech a jak je dokážeme využít v různých projektových situacích. Schopnosti lidí můžete rozvíjet vhodným tréninkem. Příkladem je naše SHINE Project Management Academy® , kde trénujeme inovativním způsobem řízení projektů v digitální době. Pro rozvoj schopností se nejlépe osvědčuje kompetenční přístup. Ideově vycházíme z mezinárodního kompetenčního modelu IPMA®. Ten jsme pro praktické použití mírně zjednodušili. V rámci SHINE Assessment Products máme vytvořenou sadu online sebehodnoticích testů kompetencí na úrovni jednotlivce, týmu i organizace. Je tak možné trénovat skutečně to, co lidé potřebují.

(Tip: Více o tom, jak lze trénovat účinně řízení projektů v online najdete v článku Tajemství projektů v online světě).

Abychom dosáhli skutečného zlepšení projektové práce, nestačí jenom rozvíjet SCHOPNOSTI. Pozornost je třeba věnovat i POSTOJŮM a VLASTNOSTEM.

POSTOJE

Postoje souvisí s motivací a motivovaní lidé jsou, pokud jim projekty dávají smysl, mohou se svobodně rozvíjet a pokud cítí, že jejich úsilí je oceňováno férově. Toho dosáhnete, pokud máte ve firmě správně nastavené prostředí pro projektovou práci. Příznivé postoje dosáhnete díky tzv. Motivaci 3.0. (Tip: Více o Motivaci 3.0 najdete v článku Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná). 

V SHINE trénujeme projektové týmy, jak co nejlépe vyjasnit smyl projektu, jak dosáhnout autonomie pro práci samořízením a jak zlepšovat mistrovství lidí a pocit, že jsou v rámci týmu oceňováni. K dispozici máme i vlastní řešení MOTIV-ACE.CZ, které umožňuje v agilním prostředí provádět efektivní zpětné vazby a hodnocení v rámci projektových týmů. Dokážeme tak mnohem spravedlivěji rozdělovat bonusy za projekty a inovace.

(Tip: Více o tom, jak lze nastavit prostředí, najdete v článku Jak zjednodušit práci a rychle inovovat)

VLASTNOSTI

Každý z nás má svůj přirozený talent, jak se učit, jak vést, jak žít a přirozenou strategii pro dobré vztahy v práci a dokonce i pro řízení projektů.

Všichni víme, že pokud pracujeme na něčem, co nás baví, v čem vidíme smysl a co nám přirozeně jde, jsme mnohem produktivnější a spokojenější.

Jako diagnostického nástroje využíváme online testy Wealth Dynamics a Talent Dynamics. Tato typologie je praktická a skvěle se hodí pro řízení projektů. My ji v SHINE používáme již od roku 2012. Tyto testy jsou globálně velice úspěšné (absolvovalo je již více než 500 000 lidí).

Díky testům Wealth Dynamics a Talent Dynamics mohou lidé rychle poznat své vrozené talenty.  Umíte si tak správně vybrat ten způsob pro řízení projektů (z celkem 8 možných) a jak mnohem lépe spolupracovat s ostatními.  Test Wealth Dynamics využijete, pokud podnikáte, nebo podnikat chcete začít. Lépe zaměří vaši pozornost pro úspěch. Test Talent Dynamics využijete, pokud jste spíše manažerem, projektovým manažerem, nebo zaměstancem a chcete správně fungovat v rámci týmu. Oba testy jsou stejné, vaše profily jsou stejné a liší se pouze částečně reporty, které obdržíte. Více o této typologii najdete v článku Flow je stav, ve kterém chcete být).

(Tip: Můžete si sami a zdarma udělat jednoduchý  Genius test pro řízení projektů. Zjistíte, která ze 4 základních energií pro řízení projektů je ta vaše).

 

Závěr

Ve filmu K zemi hleď (Netflix 2021) je vidět tragikomický osud světa, kterému vládne povrchnost a hloupost. Možná sami kolem sebe zažíváte situace, které jsou absurdní. Jak chcete prožít zbývající ze svých 4 000 týdnů, ze kterých se obvykle skládá lidský život? 

Místo “K zemi hleď” udělejte pravý opak. Vzhůru hleďte! Budoucnost je Společnost 5.0.  Řízení projektů 5.0 - VLASTNOSTI, SCHOPNOSTI a POSTOJE propojuje unikátním způsobem typologii  Wealth/Talent Dynamics (pro odhalování vlastností a talentů lidí), SHINE Project Management Academy® (pro efektivní trénink zanlostí a dovedností projektového řízení v online) a inovativní řešení MOTIV-ACE® (pro vytváření samořidících projektových týmů a nastavení férového oceňování). Kombinace těchto tří prvků spolehlivě vede lidi do flow, k větší spokojenosti a vyšší produktivitě. 

 

Řízení projektů 5.0 = postoje + schopnosti + vlastnosti = lepší výsledky

 


Autor: Josef HajkrSHINE Consulting 

Citované a odkazované knihy a články

HAJKR J.: Řízení projektů 5.0, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 01.09.2022] - tento článek
HAJKR J.: Flow - stav, ve kterém chcete být, [online] jaknazmenu.cz, ©2022. [cit. 05.09.2022]

MOTAL M., HAJKR J.: Průměrnost je drahá, zaneprázdněnost zbytečná [online]. jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 10.2..2020] 
HAJKR J.:Jak zjednodušit práci a rychle inovovat,[online] jaknazmenu.cz, ©2021. [cit. 19.7..2021]
HAJKR J.: Tajemství projektů v online světě [online] jaknazmenu.cz, ©2020. [cit. 11.12.2020]
BURKEMAN, Oliver. Čtyři tisíce týdnů: time management pro smrtelníky. Přeložil Libuše MOHELSKÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2022. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-160-3.
PINK D.H.: Drive/pohon – překvapivá pravda o tom, co nás motivuje, ANAG, 2017, ISBN 978-80-7554-104-8 
HASTINGS, Reed a Erin MEYER. Pravidlo žádných pravidel: převratná firemní kultura, díky níž Netflix dobyl svět. Přeložil Petra