loading...

Know-How / Víte, že...

.... SHINE má unikátní sdílenou zkušenost lektorského a konzultačního týmu již 25 let
… SHINE nabízí jako akreditovanou k mezinárodní certfikaci (IPMA®). Až do konce roku 2020, kdy PMI zrušila vlastní akreditované partnery Registered Education Provider (R.E.P.), byl i jedinou českou firmou, která byla zařazena v tomto programu 
Osvědčení o absolvování našich tréninků tak může být využito k prokázání povinných tréninkových hodin pro certifikaci a recertifikaci IPMA®. naše tréninky jsou kompatibilní i se standardem PMI® a jsou in spirovány i PRINCE2®
.... SHINE má jednu z nejširších nabídek nabídku mezinárodně akreditovaných interaktivních tréninkových programů v ČR. Certifikační a kvalifikační program Řízení projektů v praxi má aktuálně certifikováno a akreditováno celkem 214 hodin.
…. SHINE vyvinul původní metodu na dlouhodobou podporu manažerů CO-PILOT®. (podrobnosti o metodě viz www.co-pilot.cz).
… SHINE realizuje ročně několik desítek otevřených online kurzů – viz https://www.shine.cz/kalendar-otevrenych-kurzu.
….SHINE jako první a jediný na trhu poskytuje unikátní řešení na podporu skutečné spolupráce na projektech, změnách a inovacích MOTIV-ACE (Motivační eso).


Další podrobnosti o týmu

Naši senior konzultanti a lektoři  (většinou s manažerskou zkušeností) spolupracují v týmu v řadě případů po celou dobu existence firmy. V týmu máme nejvyšší mezinárodní certifikací ověřenou kvalifikaci konzultantů a lektorů v ČR: 3x IPMA Level B®, 1x PMI® stupně  PMP®, 4x PRINCE2® Practitioner, 1x PRINCE2® Foundation, 2x IPMA® Program and Portfolio Management Consultant, (první dva, kteří tuto certifikaci v ČR získali), 2x PM Consultancy First Assessor pro ČR, první dva IPMA Delta® assessoři v ČR, celkem 2 zkoušející certifikace IPMA® a několik Ph.D. a MBA. Máme podíl na vytváření standardů testování projektových manažerů v ČR, jakož i hodnocení úrovně rozvinutosti projektové kultury v organizacích.  Ing. Josef Hakjkr a Ing. Michael Motal byli každý Prezidenty Společnosti pro projektové řízení ČR (dnes IPMA ČR), RNDr. Zdenko Staníček byl prvním Certifikovaným ředitelem projektů (IPMA Level A®) v ČR a současně zastával i pozici Místopředsedy a Předsedy Certifikační rady, odpovědné za kvalitu certifikačního procesu v ČR.  2 koučové a mentoři v týmu jsou proškoleni a pracují s metodikou Results Coaching Systems.
Porovnání úrovně certifikátů projektového řízení můžete snadno provést pomocí schématu v tomto našem blogovém článku ZDE. 


Důvěryhodné reference

Máme množství dlouhodobých referencí z různých oborů a všech manažerských úrovní.Naše specifické reference jsou z konkrétních oborů businessu (finančnictví, IT, výroba, utility a obchod), získali jsme  stovky referenčních kladných ohlasů na naše rozvojové  a  poradenské  programy. Téměř každé referencí se účastnili nejméně 2 lidé z našeho týmu, kteří ve firmě i nadále působí – viz https://www.shine.cz/reference

SHINE Project Management Academy® a Advanced Academy

Jako první jsme přišli s unikátní koncepcí rozvoje s prokazatelným přínosem do praxe.Rozvojová koncepce SHINE akademií využívá dávkového učení a reálných manažerských situací z praxe. Unikátní propojení reálných zkušeností a řešení z praxe a  dovedností, spolu se  změnou v postojích  a projevech chování. SHINE Project  Management Academy® je registrovanou ochrannou známkou s řadou mezinárodních referencí, dokládajících kvalitu a dosažené výsledky. Od samého počátku existence SHINE využíváme interaktivních metod a simulací. Se společností Innovative Learning Solutions Inc. (USA) rozvíjíme koncept špičkových business simulací Marketplace (na trhu v ČR v řadě neustále inovovaných verzí již od roku 1996) . V rámci tréninků a akademií využíváme dalších vlastních her a interaktivních případových studií.


Mezinárodní know-how, zkušenosti a publikační činnost

Většinu rozvojových  a poradenských programů realizujeme v českém i anglickém jazyce, u nás i v zahraničí.
O našich zahraničních aktivitách dlouhodobě publikujeme v rámci našeho blogu a newsletteru. Za poslední 3 roky využilo našich služeb více než 250 firem. Podílíme se na vytváření národních verzí standardů a na tvorbě významných dokumentů pro IPMA ČR. Vystupujeme na světových kongresech. Dlouhodobě publikujeme v našem blogu a newsletteru, který se zabývá oblastí projektového řízení, změn a inovací (nepřetržitě od roku 2010) – viz neustále aktualizovaný a promazávaný blog https://www.shine.cz/blog