Know-How / Změny v certifikaci IPMA od roku 2020

Certifikace podle IPMA se od roku 2020 změnila. IPMA posunula zkoušku směrem k praxi, agilitě a k prověřování behaviorálních kompetencí. Celý certifikační proces tak bude významně zkrácen. V nabídce je i zcela nová certifikace v oblasti agilního leadershipu.

Certifikace projektových manažerů -  IPMA® Project Manager 

Jako jedna z prvních zemím, která má akreditovánu certfikaci podle nejnovějšího standardu IPMA ICB 4.1, přešla IPMA ČR  po vzoru Německa k jiné formě certifikační zkoušky. Zásadní změnou je, že v rámci certifikačního procesu  pro stupně IPMA Level C,B a A je zařazen simulační workshop. Na něm jsou uchazeči ve skupinách 3 - 5 osob společně řešit jedno zadání. Zkoušející tak daleko lépe posoudí nejen technické, ale zejména behaviorální kompetence a zejména poskytnou přesnější zpětnou vazbu uchazečům v rámci seberozvoje.

Důraz celé certifikace tak bude na skutečné kompetence projektového manažera, nikoliv na teoretické znalosti prověřované zdlouhavou písemnou částí a pohovorem. Simulační workshop bude časově navazovat na termín písemného přezkoušení.

Bude je možné v jeden den napsat (méně obsáhlou) písemnou zkoušku a hned následující den se účastnit simulačního workshopu. Ten je ukončen zkráceným pohovorem zaměřeným zejména na hodnocení a rozvoj kompetencí kandidáta.

SHINE Consulting, jako jedna z akreditovaných společností, nabízí přípravu ke všem stupňům certfikace IPMA. Naše přípavné kurzy jsou nové formě zkoušky zcela přizpůsobené.

Připravte se k certifikaci IPMA ® se SHINE Consulting! Informace jak postupovat získáte ZDE.

Certifikace manažerů v oblasti agility -  IPMA® Agile Leader

IPMA.International v roce 2019 schválila novou certifikaci pokrývající agilní způsob řízení vývoje programů. Cílem je reflektovat na trhu změny, které se v čím dál větší míře soustředí na agile jako na nový způsob dodávek projektů. 

Cíl nové certifikace: 
Na trhu dnes existuje řada používaných metodik a frameworků, které popisují způsob, jak agilně řešit dodávku “projektů” - Scrum, SAFe, LeSS, a další. Motivací IPMA není připravit další z frameworků, který bude možné použít pro agilní transformace či způsob dodávek. Cílem je zaměřit se na kompetence agilních lídrů a to, jak posilovat schopnost jednotlivce dodávat v agilním prostředí.

Certiifikace je, stejně jako u certfikace projektových manažerů, ve 4 stupních:

IPMA® Certified Organizational Leader

  • Functional area lead zodpovědný za směřování organizace v oblasti business agility.

IPMA® Certified Agile Senior Leader

  • Change agenti, jejichž cílem je připravit organizaci na přechod do agilní způsobu přístupu.

IPMA® Certified Agile Leader

  • Kompetenční ověření klíčových rolí v agilní organizaci. Tato certifikace je zaměřena na role Product Owner, Scrum Master, Tribe Leader/Release Train Engineer, Chapter leader, Transformation Agile Coach.

IPMA® Certified Agile Associate

  • Důraz na kompetence, které kandidát potřebuje pro úspěšné fungování v agilním týmu jako člen týmu. Tato certifikace bude vhodná např. pro HR manažery a další role, zapojené do agilní transtormace. 

Od 1.3. 2020 je možné tuto certfikaci získat i v ČR. 

Na stránkách IPMA.WORLD je dostupný ke stažení on-line referenční model IPMA reference Guide ICB4 in an Agile World (Stažení verze je zdarma provedené registraci).

Zájemco o tuto certifikaci mohou kontaktovat IPMA CŘ ZDE

SHINE Consulting tuto novou certifikaci vítá a podporuje. Je to totiž cesta, jak pomoci manažerům a HR manažerům v rámci přípravy k certifikační zkoušce získat znalosti o tom, co to vlastně agilní leadership je a  jak při agilní transformaci postupovat. Umožní jim to tak vyhnout se mnoha chybám. 

V rámci přípravy k této certifikaci doporučujeme náš program Agilní lídr 5.0.